Redaktionen
24 Apr, 2024
intervju Frederik von Sterneck

VD-intervju med Frederik på Nordic Flanges Group

Uppdaterad:
24 Apr, 2024

Nordic Flanges Group (NFG) är en global aktör inom industrisegmentet. Just nu genomför koncernen en företrädesemission om cirka 27,0 msek där kapitaltillskottet bland annat ska användas till att fortsätta vidareutveckla verksamheten samt till att stärka bolagets kapitalstruktur. För att få bättre koll på bolaget har vi fått möjligheten att genomföra en intervju med Nordic Flanges Groups VD, Frederik von Sterneck.

Fråga 1 
Vad är det som särskiljer er från andra aktörer på marknaden? 
NFG har gått från att vara en leverantör av standardflänsar i smitt rostfritt stål, gjutet aluminium och bearbetat svart stål till att bli en internationell metallbearbetande industri. Dvs., vi har gått från att traditionellt sälja standardflänsar till de stora grossistleden till att idag i stället bygga upp starka och långsiktiga relationer med internationella OEM-kunder. Dessa OEM-kunder har till största del egna ritningsbaserade kundspecifika produkter, med höga krav på kvalitet och toleranser. Det är där vi verkligen kommer till vår rätt. Vi vill vara en långsiktig partner till vår kund där vi i samarbete med kunden kan ge dem vår tekniska expertis i framtagandet av deras specifika produkt, val av material, bästa tillvägagångssätt för att effektivt kunna tillverka produkten etc. Först då kan vi ta betalt för våra produkter. Högsta kvalitet, mångårig expertis och korta och tillförlitliga leveranstider är det som främst särskiljer oss på marknaden.

Fråga 2 
Ni har vidgat en rad åtgärder för att nå lönsamhet. Hur har det gått med dessa? 
Under december 2023 genomförde vi en större omorganisering av NFAB i Örnsköldsvik vilket vi även kommunicerade via ett pressmeddelande. Den omorganiseringen kommer att spara ca 10 msek årligen och effekten såg vi redan i januari i år. Kostnaden för denna omorganisering belastades i december 2023 så den är tagen i sin helhet. Utöver det så har vi effektiviseringar i fabriken som löpande faller in och dessa kommer på årsbasis spara ytterligare ca 3 msek. I dessa ingår bl.a. en effektivisering av våra lokaler i Örnsköldsvik. Fabriken har idag för stora outnyttjade ytor och där har vi redan kommit i långtgående förhandlingar med en större industrikoncern för att hyra ut dessa delar av våra ytor till dem. Besparingen i vår löpande årshyra beräknas till hela ca 2,5 msek. Vårt kontinuerliga arbete med kostnadsbesparingar och effektiviseringar i alla tre bolagen har inte minst visat sig i vårt WC (working capital) som trots en stor omsättningsökning håller sig kvar på samma låga nivå som tidigare.

Fråga 3 
Nyligen offentliggjorde ni er Q1-rapport där ni lyckades uppnå ett positivt rörelseresultat om cirka 0,8 MSEK. Skulle du kunna berätta lite mer om hur det gick under första kvartalet? 
När vi jämför kvartal 3 2023 med kvartal 1 2024 så ser vi att vi är på helt rätt väg. Vår bruttomarginal ökar och lönsamheten ökar. Under mars månad visade alla våra tre produktionsbolag lönsamhet. NFAB i Örnsköldsvik har tyvärr varit det bolaget som inte presterat enligt våra krav och önskemål. Därav den stora omorganiseringen som skall säkerställa att även NFAB levererar positivt resultat under 2024. Med den omstruktureringen har vi sänkt nivån för break-even i NFAB så att vi nu med tillförsikt ser möjligheten att kunna leverera ett positivt resultat för koncernen redan under första halvåret. 

Fråga 4
Vad är era mål på kort sikt och hur ska ni nå dit? 
Flera av våra mål är sedan en längre tid tillbaka fastställda. Bl.a. har vi kommunicerat att vår organiska tillväxt under en kommande 3 – 5 årsperiod skall ligga på 10% - 15%. Vårt mål för EBITDA skall, under kommande 3 – 5 årsperioden, ligga på 5% - 12%. 

Vi arbetar dagligen vidare med att ständigt finna nya effektiviseringar, hålla strikt kontroll på våra kostnader och arbeta enligt den fastställda affärsplanen. Omorganisationen i NFAB, som genomfördes under december månad 2023, bidrar redan till en förbättrad EBITDA. Vi fortsätter också att utveckla affärerna med våra befintliga kunder och säkerställa tillväxt internationellt med våra stora OEM-kunder. Tät kundkontakt och besök hos nya potentiella OEM-kunder i Norden, Europa och USA är en oerhört viktig del i det arbetet. Vi vet var våra produkter kommer till sin rätt och därför fortsätter vi målmedvetet med att bearbeta affärssegment såsom Oil & Gas, Industri, Marin och konstruktioner.

NFGAB intervju CEO

Fråga 5 
Skulle du kunna ge en kort motivering kring varför man ska investera i Nordic Flanges Groups emission? 
Vi har genomfört krafttag för att även få NFAB att leverera ett bra resultat på sikt. Våra två andra fabriker i Finland, NFOY och Ferral Components, levererar sedan ett par år tillbaka en bra och stabil tillväxt och resultat. Vi har en genomtänkt strategi och affärsplan och vi har levererat enligt det vi kommunicerat till marknaden. Vårt fortsatta arbete med att bygga upp internationella relationer med OEM-kunder har lett till att OEM-andelen i koncernen idag är över 40%. Ferral Components har kommit längs med en OEM-andel på över 80%. Nordic Flanges OY får kontinuerligt nya OEM-kunder där vi gjuter kundspecifika aluminiumdetaljer. Under Q2 2024 tecknade vi ett leveransavtal med en stor internationell finsk verkstadskoncern. 

I NFAB har vi börjat tillverka en ny produkt som går under benämningen bleed rings. Bleed rings används idag inom hela oil &gas-industrin och vi har redan order på utfallsprover via vår amerikanska agent Known Group Inc. i Dallas. Den förväntade ordern beräknas vara löpande värd ca 7 msek per år. Vår förväntan är att kunna vinna ytterligare nya kunder på den amerikanska marknaden inom denna produktlinje. 

I mina ögon är kursen idag, ca 15 öre per aktie, kraftigt undervärderad. Den ger hela NFG ett börsvärde på ca 12 msek. Ser vi till storleken på koncernen där vi 2023 hade en omsättning på drygt 270 msek, vi är 95 anställda och har tre fabriker med avancerade maskiner för metallbearbetning så borde kursen vara betydligt högre. Med utlovad resultatförbättring kvartal efter kvartal så tror jag personligen att en investering i vår emission är en riktigt bra investering. Jag kommer naturligtvis själv teckna hela min emissionsandel då jag självklart tror på våra mål och att vi skall kunna infria dem till våra aktieägare.

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.