Redaktionen
25 Jun, 2024
bodyflight Intervju

VD-intervju med Micha på Bodyflight

Uppdaterad:
25 Jun, 2024

Bodyflight är ett svenskt upplevelsebolag som erbjuder olika premieupplevelser. Under första kvartalet 2024 uppgick försäljningen till 8,8 (7,4) MSEK och rörelseresultatet till -0,2 (1,1) MSEK. För att få en uppdatering kring hur det går för bolaget samt vägen framåt har vi på TradeVenue fått möjligheten att genomföra en intervju med bolagets VD, Micha Velasco.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Skulle du kunna sammanfatta det första kvartalet i år?
Ett tufft kvartal till stor del på grund av konjunkturen. Vi har dock lyckats parera tappet i kassaflöde genom att ha amorterat kraftigt under hela 2023 vilket har lett till lägre räntekostnader och möjligheter att justera amorteringstakten.

I rapporten nämner ni att konverteringen online har gått ner. Vad beror detta på och vilka åtgärder vidtar ni för att vända utvecklingen? 
Vi har märkt en lägre konverteringsgrad hos våra kunder samtidigt som besökarantalet är relativt oförändrat. Jag tolkar det som att kunder fortsatt har ett intresse av våra tjänster men väljer att senarelägga köpen. 

body VD-intervju

VREX City hyr sina lokaler via SPACE som har offentliggjort att de kommer att lägga ner verksamheten per 30/6. Hur påverkar det er? 
VREX kommer att fortsätta förhyra lokalen av SPACE på löpande basis samtidigt som vi aktivt letar en liknande ersättningslokal.

Kvarstår er kommunicerade plan på att expandera VREX-verksamheten med tre anläggningar under 2024 med tanke på er begränsade kassa samt konjunkturläget? 
Bolaget vill främst växa organiskt och den senaste tidens konjunktur har tyvärr påverkat kassaflödet på ett negativt sätt. Det finns i dagsläget ingen beslutad nyöppning av ytterligare anläggning. Dagens lokalmarknad med stora vakansgrader ger dock goda förutsättningar för VREX att hitta attraktiva lokaler för nya anläggningar.

vd intervju bodyflight

I vår intervju från januari i år nämnde du att ni för närvarande var i förhandlingar rörande ett nytt hyresavtal för vindtunnelverksamheten i Bromma. Finns det någonting nytt att rapportera gällande detta? 
Ett nytt avtal kommer att skrivas efter att stadens projektering av kringliggande nybyggnationer slutförts. Då vet vi hur framförallt hur eldistributionen kommer att ske i området, vilket kan påverka avtalsinnehållet.

Hur ser du på resterande delen av året?
Jag tror att vi har sett botten på konjunkturen nu under första halvan av 2024 och att räntesänkningar och förbättrat konjunkturläge kommer under resterande 2024 och under 2025. Med andra ord en svagt positiv vändning redan i år.

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.