Redaktionen
17 Apr, 2024
Intervju Pontus

Intervju med Pontus Nobréus på Redsense Medical

Uppdaterad:
17 Apr, 2024

Under 2023 lyckades Redsense Medical uppnå en omsättning om 25 MSEK, vilket också är den högsta omsättningen i företagets historia.  För att få en uppdatering kring hur det går för bolaget har vi på TradeVenue fått möjligheten att genomföra en intervju med företagets VD, Pontus Nobréus.

Redsense Medical är ett svenskt medicinteknikföretag, vars produkter har förmågan att rädda liv genom att identifiera och larma när patienter drabbas av vennålutdragning. 

Fråga 1
Finns det en risk att er kraftiga tillväxt under förra året har lett till en ökad lageruppbyggnad hos era distributörer vilket leder till en lägre tillväxt under året?

Tillväxten de senaste åren har primärt drivits av en ökad användning av vårt blodläckagealarm för hemodialysbehandlingar i hemmet i USA. Detta beror dels på en återgång till normal användning efter pandemin, men framförallt på att behandlingar i hemmet är den snabbast växande metoden för hemodialysbehandling i USA.

I december 2022 fick vi vår hittills största beställning från en av våra amerikanska distributörer (15.2 MSEK) och det följdes upp av en ny större order (11.2 MSEK) i augusti 2023 från samma distributör. En stor del av dessa order levererades under 2023, vilket innebar relativt välfyllda lager vid ingången av 2024 för denna distributör. Detta gör att vi är väl rustade för möta en ökad efterfrågan på våra produkter.

Vår affärsmodell i USA innebär försäljning till två distributörer som lagerhåller våra produkter och säljer vidare till slutkunderna d.v.s. dialyskedjor som Fresenius Medical Care, DaVita med flera. Den underliggande efterfrågan på våra produkter är klart ökande, men med denna typ av värdekedja kan vår försäljning variera mellan kvartalen beroende på när vi får beställningar från våra distributörer, vilket i sin tur beror på deras aktuella lagerhållningsnivåer. Vi tror starkt på den fortsatta långsiktiga tillväxten för hemodialysbehandlingar i hemmet och därmed även vår amerikanska verksamhet.

Fråga 2
Finns det några indikationer på när Home Dialysis Risk Prevention Act kan gå igenom? Vad skulle du uppskatta att det innebär för den årliga tillväxten i marknaden?

Det är politiska processer som styr godkännande av lagförslaget vilket gör det svårt för oss bedömma när det kommer att klubbas igenom. Det finns ett stort generellt intresse att öka andelen patienter som får hemodialys i hemmet då denna behandlingsform leder till förbättrade kliniska resultat, lägre kostnader, ökad flexibilitet och livskvalitet för patienterna. En annan viktig aspekt är att öka patientsäkerheten för denna behandlingsform.

Ett godkännande av lagförslaget kommer att innebära kostnadsersättning från Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) för blodläckagealarm vid hemodialys som utförs i hemmet. För närvarande används inte Redsense-systemet för alla patienter som genomgår hemodialysbehandling hemma. Om kostnadsersättning implementeras genom denna lagstiftning, kommer det att vara ett viktigt incitament för dialysleverantörerna att utöka användningen av Redsense-systemet vid behandling i hemmet då Redsense-systemet är det enda blodläckagealarm som är FDA-godkänt. Vidare är det positivt att patientorganisationer som American Association of Kidney Patients (AAKP) också har patientsäkerhet högt på agendan och aktivt stöder lagförslaget. 

Fråga 3
Även om ni för första gången i bolagets historia kunde visa på ett positivt kassaflöde under 2023 verkar det som om aktiemarknaden oroar sig för er finansiella ställning. Kan du kommentera.

Som tidigare meddelats i vår bokslutskommuniké uppnådde Redsense en ny milstople med högsta nettoomsättningen i bolagets historia 2023 och en tillväxt på 74% jämfört med föregående år. Vidare var 2023 ett år med framsteg och utveckling inom många områden och vi har arbetat hårt med att bygga en stabil grund för framtida tillväxt och vi har gått in i 2024 med stor optimism.

Jag kan förstå om det finns en oro avseende den finansiella ställningen med tanke på det generella ekonomiska klimatet. Styrelsen och undertecknad följer kontinuerligt vår finansiella ställning för att säkerställa finansiering av företaget till dess att vi blir ett vinstgivande bolag.

Fråga 4
Operativt, hur märks det att er grundare och tidigare ordförande Patrik Byhmer har gått bort?

Bortgången av Patrik Byhmer var en stor förlust på många sätt. Patrik var en visionär ledare och spelade en avgörande roll för bolagets tillväxt och framgång. Han kommer för alltid att bli ihågkommen för att ha utvecklat och introducerat en livräddande och disruptivt teknik för dialysmarknaden. Jag hade själv förmånen att ta del av hans kunnande och erfarenheter under den tid som vi arbetade tillsammans, vilket underlättade överföring av det operativa ledarskapet efter att jag tog över VD-rollen från Patrik. Efter Patriks bortgång var jag mycket glad över att Eva Walde tog sig an rollen som styrelseordförande och jag är övertygad om att hon kan vägleda oss genom de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss. 

Intervju vd Redsense

Fråga 5
Flera investerare skulle gärna önska att den aktuella orderstocken angavs i rapporten och att även mindre order kommuniceras till marknaden. Hur ser du på det?

Med tanke på att vi har fått några stora order den senaste tiden kommunicerar vi normalt inte mindre och löpande beställningar från våra kunder, såvida de inte är viktiga av  strategiska skäl. Vi uppkattar denna åtekoppling från investerare och framöver skall vi ha detta i åtanke.

Fråga 6
Ni har under de senaste två åren fått två nya institutionella aktieägare. Hur ser intresset och möjligheterna ut i USA för fonder etc. att investera i bolag noterade på svenska Spotlight?

Under 2023 har vi tagit initiativ för att möjliggöra för amerikanska investerare och
privatpersoner att handla med Redsense aktien i samband med att Redsense godkändes för parallellhandel på OTCQX Markets i New York i slutet på september. Givet att vi har merparten av vår försäljning i USA, är det naturligt att erbjuda nordamerikanska investerare ett enkelt sätt handla med Redsense aktien. Den amerikanska aktiemarknaden är en av de största marknadsplatserna för investerare och vi anser att OTCQX är ett kostnadseffektivt sätt att för amerikanska investerare att handla med Redsense aktien.

Fråga 7
USA står för närvarande för nästan all er försäljning. Vilken andel av omsättningen tror du att övriga världen kommer stå för om tre år?

Det stämmer att USA står för den absolut största delen av vår försäljning, närmare bestämt 98% under 2023. Att vara etablerad på den viktiga amerikanska marknaden är positivt och här ser vi också fina tillväxtmöjligheter framöver.

Utanför USA är den kommande lanseringen av Redsense Clamp en viktig del av vår tillväxtplan. Redsense Clamp är ett tillbehör till Redsense-systemet som möjliggör automatiskt stopp av flödet i blodsslangen vid ett blodläckage, oberoende av vilken dialysmaskin som används.

Med Redsense Clamp har vi en utmärkt möjlighet att skapa en attraktiv kombination med Redsense-systemet vilket kommer att vara särskilt viktigt för att attrahera nya kunder. På vissa marknader som till exempel Australien, är Redsense Clamp en förutsättning för att starta försäljning av Redsense-systemet. Vi ser också en fin potential att öka försäljningen i Kanada med hjälp av Redsense Clamp och på utvalda marknader i Europa. Givet tillväxtmöjligheterna med Redsense Clamp är vår prognos att försäljningen utanför USA kommer att vara betydligt större om tre år.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.