Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,84% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Ekonomiblogg köpte: Doro

Antal aktier: 4 000 (totalt antal aktier efter köp: 4 000)
Pris: 66,50 SEK (GAV efter köp: 66,50 SEK)