Spartacus
Likes
162
Antal inlägg
645
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Autoliv delas i två?

Autoliv hade för några dagar sedan en kapitalmarknadsdag. Den stora nyheten då och som fick aktiepriset att göra ett litet hopp var att man skulle göra en s.k. strategiskt översyn och eventuellt dela bolaget i två.

Autoliv Passive Safety och Autoliv Electronics.

Autoliv Passive Safety  handlar som namnet antyder om passiv säkerhet; säkerhetsbälten, krockkuddar m.m. Det är det största segmentet inom Autoliv idag och utgjorde 2016 av 79% av försäljningen.  Den totala marknaden för detta segment värderas idag till ca 20 miljarder usd varav ca 8 miljarder var Autolivs del. Rörelsen har ca 10%-iga rörelsemarginaler.

Autoliv själva tror att marknaden kommer växa till ca 25 miljarder usd fram till 2025 m.a.o. en ganska måttlig tillväxt. Kina beräknas stå för ca 40% av den totala tillväxten vilket då ger att resten av världen över en 8 års period inte beräknas ge så mycket alls egentligen, per år sett.

Målet för Autoliv med Passive Safety är att hålla ca 13% i rörelsemarginal och ha tagit ca 10 miljarder usd  eller mer av den totala marknaden tills år 2020. Detta baserat på att man vunnit många ordrar mellan åren 2015 och framåt. Om detta scenario slår in så ser det ljusare ut för Autoliv än marknaden i stort.

Autoliv Electronics handlar med korta ordalag om att integrera elektronik, bromssystem, passiv säkerhet m.m. i ett fungerande system. Bilradar, kameraystem m.m. Den totala marknaden för detta segment värderas idag till ca 20 miljarder usd. För Autolivs del låg försäljningen 2016 på ca 2,2 miljarder usd för med ca 3%-iga rörelsemarginaler.

Man tror att marknaden kommer växa till ca 43 miljarder usd till 2025 m.a.o. en ganska stark underliggande tillväxt.

Målet för Autoliv Electronics är att till 2020 ha en försäljning om ca 3 miljarder usd. Nästan en 50%-ig ökning.  Man får anta man satstar på ökade rörelsemarginaler också.

Summa summarum så får man två typer av bolag. Ett som ser mer stabilt ut och med långsam tillväxt. Med beprövade produkter och där man kan anta tillväxten förväntas komma i Kina p.g.a. ökad fordonsförsäljning där.  Autoliv har redan en stark ställning inom passiv säkerhet då detta i mångt och mycket numera är en oligopolmarknad där Autoliv är en av aktörerna.

Ett annat med ett mer expansivt förhållingssätt. Autolivs ställning är mer osäker men samtidigt så finns tillväxtmöjligheterna där på ett annat sätt.

Huruvida det är bra att dela upp bolaget är jag osäker på, men man får förmoda att ledningen vet vad de gör.

Vilken del skulle du vilja vara delägare i om någon?

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
JonasKommenterar (ej registrerad)

Tråkigt men antagligen den passiva delen om jag får välja. Tror att den aktiva delen kan verkligen blir stor men antagligen bättre om de har den direkta kopplingen till den passiva delen i samma företag och försöker ta en större del av värdekedjan istället.

Anonymous's picture
Krösus Sork (ej registrerad)

Äger 75 Autoliv. Blir delningen av så behåller jag tråkdelen och säljer teknikdelen. 

Spartacus's picture
162
646
47
0
Spartacus

@JonasKommenterar, Krösus Sork - Låter som tråk/passiva delen är den "säkraste" vägen att gå. :)

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (49)

Taggar