Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
554
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Avskaffa ränteavdrag istället för att införa bankskatt

Blir en sådan dag idag, med lite "friare" funderingar kring ekonomi och politik. Vinsttak tak i skolan publicerades ju i förmiddags.

En annan fråga jag vill lyfta är den s.k. banksskatten som det verkar regeringen kommer få backa på. Jag är i och för sig inte negativ till att man ser över hur finanssektor bör beskattas, men något jag är anhängare av är att först och främst att ta bort eller skära ned på ränteavdragen.

Jag finner det helt sanslöst att lån ska subventioneras via skattesedeln medan sparande ska beskattas. Gällande bankskatten så blir ju ränteavdragen ändock en indirekt subventionering av banker då den är inberäknad i varje kalkyl som bankerna ger sina låntagare och ger dem möjlighet att låna ut mer. Så vill man få in pengar på "bankernas bekostnad" så vore en neddragning av ränteavdragen en fungerande väg att gå.

Lägre räntor ger ju allt annat högre tillgångspriser, eller annorlunda uttryckt - lånarna måste låna mer för att få den tillgång de vill köpa när räntekostnaderna är låga.

Mellan tummen och pekfingret så motsvarar ränteavdragen just nu ca 30 miljarder.

Vad är dina åsikter kring ränteavdrag och bankskatt?

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
RetorikCarl (ej registrerad)

Till att börja med är 30 miljarder väldigt lite pengar i sammanhanget, det är inte ens en försvarsbudget. Däremot ser jag ett avskaffande av ränteavdraget som en indirekt skattehöjning eftersom avdraget, trots allt, bidrar till att sänka min skatt.

De som har lån är ofta de som tjänar mest och därmed redan betalar mest till staten, därför skulle detta bara vara ytterligare ett sätt att straffa dem som redan betalar mest i skatt och utnyttjar systemen minst.

En annan effekt är att konsumtionen skulle minska med 30 miljarder, vilket skulle innebära färre arbetstillfällen.

Finanssektorn är för den sektorn på företagssidan som redan betalar mest skatt, så varför skall denna sektor straffas ännu hårdare?

Så för att sammanfatta min syn på ränteavdrag och bankskatt tycker jag varken ett införande av bankskatt eller ett avskaffande av ränteavdraget är något som skulle innebära något positivt. Det är bara ännu ett socialistpopulistiskt utspel som är dåligt underbyggt.

Spartacus's picture
156
554
45
0
Spartacus

@RetorikCarl - Tack för din syn på saken. RetorikCarl :) Jag har gjort en annan bedömning och kommit fram till en annan slutsats än du i detta ämnet, men i skolämnet hade vi ganska mycket samsyn.

Jag ser det som att 30 miljarder räcker till en hel del. Avdraget är en "fejkad" skattesänkning för utan den hade låntagare inte belånat sig för lika mycket för tillgångspriserna hade inte varit lika höga. Liksom villaägare så konsumerar poliser och sjuksköterskor som avlönas också varor och tjänster. Min bedömning är att det inte behöver innebära färre arbetstillfällen, tvärt om.

Jag ser som sagt urfasning av ränteavdrag som någonting positivt, men vi skulle ju inte leva i ett dynamiskt samhälle om alla tyckte lika. :)

Anonymous's picture
Investormannen (ej registrerad)

Det logiska vore väl att avskaffa ränteutgifternas särställning bland kapitalunderskott. Övriga kapitalunderskott får bara tas upp till 70% (vilket med ett avdrag på 30% ger en skattereduktion på 21%). En bra början vore att sänka taket från 100 tkr till t.ex. 50 tkr vad gäller full avdragsrätt. Med dagens ränteläge är det (förhoppningsvis) inga låginkomsttagare som har mer än 50 tkr i räntor per år.

Ett annat sätt att lösa det är att man bara får ta upp 70% av underskottet (d.v.s. ränteavdraget blir 21% som för alla andra kapitalunderskott), men i gengäld höja grundavdraget. Då får alla en skattesänkning som kompensation, men låginkomsttagare får en högre relativ skattesänkning än andra. 

Med våra politikers oförmåga att agera i tid så lär väl inget av detta att hända förrän i nästa kris och diverse krispaket ska manglas fram över en helg innan marknaderna öppnar. Och då kommer det nog inte finnas utrymme för några kompenserande skattesänkningar alls för att lindra bördan.

Mvh Mattias

Anonymous's picture
RetorikCarl (ej registrerad)

@SpartacusInvest

Jag uttryckte mig avsiktligt lite provokativt i den här frågan, lite högerorienterad som man är ;-) Jag kan också instämma i att ränteavdrag bidrar till att driva upp tillgångspriser, främst på bostäder i det här fallet, men ränteavdraget är i rådande läge lite av en inmålning i ett hörn. Att avskaffa det successivt med några få procentenheter per år skulle innebära att skatteintäkter tillförs långsamt, förmodligen så långsamt att jag befarar att de bara, som så ofta, skulle försvinna in i något svart administrativt hål, istället för att skapa nya arbetstillfällen med efterföljande konsumtion och samhällsnytta.

Om vi tar bort dem direkt, är jag beredd att hålla med Maggan och Freddy, där de menar att det då blir som att dra undan mattan för dem som har allra sämst marginaler. De som idag får en indirekt skattesänkning via ränteavdrag som jag pratade om i min första kommentar är inte sällan högavlönade med låg belåningsgrad. Den här kategorin skulle så klart klara ett avskaffande utan några som helst problem, däremot finns det en stor grupp som har höga belåningsgrader och taskiga marginaler, där kan en 50 %-ig höjning av räntekostnaden (vilket ett avskaffande innebär) slå ganska fel.

Vi får då välja mellan att successivt avskaffa avdraget med följden att skatt tillförs i så små portioner att pengarna försvinner i administrativa hål ställt mot att ta bort det direkt med förödande effekter för den stor grupp.

Då tror jag snarare på andra lösningar för att komma tillrätta med bolånen. T ex hårdare amorteringskrav på nya lån.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (2)

Taggar