Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
558
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Vinsttak i skolan

Illmar Reepalus utredning hade uppdraget att finna nya regler för att begränsa vinster i välfärdssektorn. Föga förvånande så kom han då fram till att en vinstbegränsning bör införas, ett tak. Ett vinsttak på 7% plus statslåneränta på operativt kapital.

Det mesta av debatten verkar ha handlat om skolan därför tar jag min utgångspunkt där.

Jag inser att det finns problematik kring segregationsproblem, skapandet av betygsinflation, lockandet av oseriösa aktörer, plockandet av lågt hängande äpplen fenomen kring och i välfärdssektorn. Men min ytterst personliga åsikt är att när det gäller kontroll hur skattemedel ska förvaltas så ska kontrollen ske på annat sätt än någon form av, ur luften taget, vinsttak.

Jag tror inte att vinsttak för verksamheter med en viss form av ägarform skulle vara lösningen på effektivt utnyttjande av skattemedel. Jag är mer inne på en modell där räkenskaper och verksamheten granskas, både privata och offentliga aktörer, på samma villkor. Ur ett fördelnings- och effektivitetsperspektiv.

Där man granskar både t.ex. kommuner och privata aktörer. Går pengarna verkligen till eleverna i rimlig grad? Eller hamnar de i andra projekt? Arena-byggen?  För den som är road att läsa kommuners årsredovisningar så är det ju inte så att det är jättetransparent att läsa ut saker och ting. Det brukar ofta handla om att man fått en politiskt klubbad budget tilldelad sig och sedan går man lite minus år efter år. Hur ser egentligen intäkerna ut om man hade redovisat som en privatägd aktör med de "intäktsmodeller" som finns? Vart går statsbidragen till?

Svårt att säga. En kommun går i princip aldrig med vinst dock.

Jag är övertygad om att kommuner har uppsåt att få en så god verksamhet som bara är möjligt, men jag är också övertygad om att man skapar fel fokus på hur man skapar ekonomiska förutsättningar för en god utbildningsverksamhet - om man tror att det är vinsttak för en viss typ av ägandeform som gäller.

Oavsett om en skola drivs av en koncern, en eldsjäl, en kommun, ett landsting eller familjekooperativt så bör ju fokus vara på att medlen förvaltas för elevernas bästa. Granskning bör ju gälla det. Inte gransning av någonting som ändå inte säger någonting om huruvida de elever som går i verksamheten får den hjälp och stöd de behöver.

Som en sidonotis så har jag ingen egentlig åsikt om vem som är bästa huvudmannen/ägaren för en utbildningsverksamhet. Kommun? Privata? Landsting? Men jag är mer och mer inne på att all resurstilldelningen i alla fall bör gå via staten. Låt staten ta hand om all finansiering för utbildningsverksamhet här i Sverige så kan kommuner liksom privata aktörer få pengarna där ifrån för att driva sina respektiva enheter. Se också till att intäkter och kostnader måste särredovisar mer och låt Skolverket eller liknande myndighet få befogenheter att bättre granska nyttjandet av resurserna. Då tror jag det utkristalliserar sig hur man bäst ska använda våra skattepengar, för att få bästa möjliga skola för våra barn.

Igår gick den egentliga remisstiden för Reepalus förslag ut och i maj kommer slutbetänkandet. Vi får se hur det hela faller ut.

Vad anser du om vinsttak i  skolan/välfärden?

 

 

 

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Anonym (ej registrerad)

Man undrar ju lite vad som döljer sig bakom den vanliga retoriken om "A- och B-lag". Rädsla att privata alternativ ska avslöja statliga och kommunala ineffektiviteter när de gör bra vinst och har bra kvalité som lockar elever? Sådana ineffektiviteter behöver ju inte ens ligga hos skolorna, utan kanske exempelvis hos en annan statlig/kommunal entitet som tar ut "marknadshyror" för hundraåriga skolbyggnader.

Ett reellt problem är att privata (och till viss del även kommunala) skolor lockar med en lägre tröskel för bra betyg, men det kan ju såklart lösas med bättre styrning från staten.

Spartacus's picture
156
559
45
0
Spartacus

Man behöver naturligtvis någon form av "sorteringssystem" när det gäller hur man avgör vem som kommer in på vilken utbildning efter genomgången grundskola. Överlag tycker jag dock det är ganska konstigt hetsigt kring just betyg, i onödan. Det är inte precis så man efterfrågar grundskolansbetyg på någon man är intresserad av att anställa. Kikar man på varianter med inträdesprov eller dylikt vid våra högre lärosäten så kanske det inte blir så mycket fokus på just betyg utan på vad man lärt sig ute på skolorna.  Eller nått åt det håller i alla fall. I kombination med fortlöpande bättre styrning och uppföljning från centralt håll liksom både du och jag är inne på.

Anonymous's picture
RetorikCarl (ej registrerad)

Ett förstatligande av all utbildningsverksamhet kombinerat med utökad skolpeng för privata aktörer skulle vara ett bra förstasteg. Självklart skall skolor som levererar bra kvalitet få tjäna hur mycket pengar de vill, och det skall politikerna bara strunta i. Det som många vänsterpolitiker glömmer är att de problem som finns i de privata skolorna finns i ännu större utsträckning i de kommunala. Således är det inte vinstintresset som är problemet utan själva styrningen.

När det gäller betyg så kan det också enkelt styras upp genom att man inför nationella prov i så många ämnen som möjligt, dessa gör sedan eleverna hos oberoende institutioner, inte under ledning av samma lärare som utbildat dem. Elevers betyg är ju egentligen bara en omväg för att betygsätta läraren och skolan, och då blir det väldigt konstigt när läraren skall godkänna sig själv. Ett bra exempel är t ex körkortsutbildningen, det finns en anledning till att examinatorn inte är samma som läraren som utbildat eleven...

Om vi kombinerar oberoende examinatorer med större fokus på inträdesprov till högskolorna så skulle vi få ett helt annat fokus på vad kunskap innebär än vad vi har idag.

 

Anonymous's picture
Investeraren_tw (ej registrerad)

Hela Reepalu-karusellen är i sig ett lysande exempel på maktmissbruk av skatter. Löfven valde att tillsätta en utredning, vars slutsats var känd redan i förväg. Det var också känt att utredningen kostade en hel del pengar, samt att förlagen aldrig skulle gå igenom Riksdagen (tack och lov). Löfven hade inte stake nog att be VPK fara och flyga med sina orelistiska ideer, därför eldade han upp skatter på denna utredning, för att få det att se ut som "vi försökte".  Sedan är det så typiskt politiker att söka enkla, men korkade, utvägar. Det är ju enklare att prata vinsttak än att får ordning på kvaliteten i skolan, eller hur? Men, kvalitet för skatterna är det enda vi skattebetalare bryr oss om. Allt annat är sekundärt. Mvh http://investera-pengar.blogspot.se/

 

Spartacus's picture
156
559
45
0
Spartacus

@RetorikCarl - Ja  de tankegångarna tror jag också mer på än oändliga diskussioner om vinsttak eller vilken årskurs betyg ska börja gälla.

@Investeraren_tw - Ja mest "bang for the bucks" borde gälla oavsett om det utförs privat eller offentligt.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar