Aktieinkomster
Likes
793
Antal inlägg
1340
Följare
66
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
30 november 2016

Utdelningsportföljen utökar i Millicom och Ratos

Under de senaste veckorna har jag genomfört två stycken nya inköp eller ökningar rättar sagt till min utdelningsportfölj. Anledningarna till att jag valde att öka i just dessa bolag kan ni läsa mer om här nedanför men jag vill även tillägga att jag tycker att börsläget har varit otroligt svårtolkat under en rad månader just nu och därför har jag legat ganska så lågt med nya affärer. Det är inte det att jag inte har hittat attraktiva köpläget på börsen eller bland mina portföljbolag utan det har varit det att det har varit svårt att veta om de köplägen som uppstår verkligen är riktiga köplägen eller om det bara har varit väl kamouflerade och det speciellt nu under den senaste rapportperioden.

Men nu har jag alltså ökat på mina innanhav i Millicom och Raots och om vi börjar med att ta en titt på Millicom så var det kursfallet tidigare i år kombinerat med de fortsatta tillväxtmöjligheterna i tillväxtländer som fick mig att slå till. Telekom är framtiden i alla länder och här är Millicom bra positionerade inom en rad olika områden och därför anser jag att de kort och gott är ett klockrent case som man kan fynda på dagens nivåer.

Gällande Ratos så har även den aktien backat rejält under den senaste tiden och här är det många som anser att man inte ser något ljus i tunneln över huvud taget. Jag kan förstå det tankesättet men det är samtidigt vid sådana tillfällen som jag brukar gilla att köpa aktier i företag som jag är övertygad om kommer kunna prestera väldigt bra på lång sikt om man bara ger dem tid och just ett sådant case är Ratos. Därför valde jag att öka på mitt innehav även här men samtidigt är jag ändå medveten om att det antagligen inte kommer bli min ökning på de lägsta nivåerna innan det vänder men om Ratos ska ner ännu mer är jag beredd att köpa på mig ännu mer.

 

Avslutningsvis vill jag också bara tillägga att jag just nu i dagens läge inte direkt tycker att marknadsläget har blivit mer lättolkat. Men det dyker hela tiden upp intressanta köplägen och därför kommer det nog bli ett par till köp för mig innan året är slut och då återkommer jag med en ny uppdatering.

 

David         

Taggar (blogg): 
23 januari 2016

Tema Afrika: Millicom som Afrika-exponering?

På den svenska börsen hittar vi telekombolaget Millicom som till en ganska så stor del är exponerade mot Afrika. Deras verksamhet går ut på att erbjuda olika tjänster inom telekom och idag är de framförallt verksamma i Afrika och Latinamerika. På bilden här nedanför ser ni vart i Afrika som Millicom bedriver sin verksamhet. 
 


Marknad:

I De flesta av de ovanstående länderna så ligger mobilanvändandet hos befolkningen på under 50 %. Kollar vi på internetanvändare ligger det många gånger på under 3 %. Om man slår ihop dessa länder så ligger befolkningsmängden på ungefär 180 miljoner och när man sätter de tidigare procentsatserna i förhållande till det så ser man att det finns väldigt goda tillväxtmöjligheter.

På flera av dessa marknader är Millicom även den ledande aktören och deras position blir bara starkare och starkare i Afrika. Det kan man klart och tydligt se om man kollar på den finansiella överblicken här nedanför. Telekombranschen:

Just telekombranschen där kommunikation är grundtanken tror jag kommer vara en av de viktigaste tillväxt- och utvecklingsfaktorer i Afrika under den kommande tiden. Ingenting fungerar utan kommunikation och att människorna och regeringarna med mera i Afrika börjar inse har vi fått se klart och tydligt den senaste tiden. Av dessa anledningar så tror jag att just kommunikation kommer vara något som börjar prioriteras på allvar mer och mer ganska så snart och då ser jag Millicom som ett riktigt intressant alternativ.

Det ska även tilläggas att Millicom inte bara sysslar med just renodlade telefonitjänster. Det är även stora inom TV, bredband, internet och dessutom är ett nytt områden inom mobila finansiella tjänster på väg att växa till sig.       


Risker:

Att verka i sådana regioner och länder som Millicom gör medför såklart risker. Bolaget har genom åren både drabbats av t.ex. säkerhetsrisken, korruption och den politiska instabiliteten men efter mer än 30 år på problemtyngda platser tycker jag att de överlag har lärt sig att hantera sådana faktorer relativt bra.

Dessa risker kommer finns där under en lång tid och det hela handlar som jag sagt förut om vilken risk man som investerare är beredd att ta. Det gäller alla investeringar och vi har ju tidigt fått se att sådana här korruptionsproblem har slagit hårt mot t.ex. Telia och det blir lätt så när företag börjar verka på den internationella marknaden, det måste man kanske inte acceptera men i alla fall känna till och sedan agera efter den informationen.    Sammanfattningsvis så tycker jag att Millicom är ett bra risk/reward-case i Afrika (jag har själv bolaget i min utdelningsportfölj). Tillskillnad från många andra bolag som ger sig in i Afrika så har Millicom ändå till viss del en stabil grund att stå på. Det har verkat i regionen under ett bra tag nu vilket är en stor fördel för oss investerare. Potentialen finns i bolaget, det ser man enkelt om man kollar på siffrorna och på marknaden och med tanke på hur Millicom har agerat så här långt så verkar det helt klart som att de kommer kunna ta tillvara på den potentialen väldigt bra.   

Om vi kollar på aktien så kan vi se att den har sjunkit en hel del under den senaste tiden, till och med under de senaste åren. Det beror på många olika saker men framförallt på att marknaden är tveksamma till bolagets framtida utveckling. Jag tycker att marknaden tolkar Millicoms framfart helt fel och jag tycker att det har uppstått ett alldeles för stort glapp mellan hur bolaget går och hur aktien utvecklat sig, i alla fall om man koller på just den långsiktiga potentialen vilket jag gör. Dessutom ligger direktavkastningen idag på mellan 5-6 % och även om många är oroliga för att den ska sänkas på grund av mutanklagelser i Latinamerika så är jag tveksam till det. Dessutom så är det inte hela världen om den sänks under ett år för att betala olika böter. Det blir en dyr läxa i så fall men kanske en nödvändig sådan? Framtiden får visa vad som komma skall här men överlag så tror jag skarpt på Millicom ur det långsiktiga perspektivet, gör ni det?

 

David 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar