Aktieinkomster
Likes
793
Antal inlägg
1340
Följare
66
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
20 juni 2017

Tech var då, nu ska ”green” läggas till

Väldigt enkelt förklarat är greentech en bransch vars syfte är att minska vår världs miljöpåverkan på jorden ifrån sett alla tänkbara synvinklar. Det kan t.ex. handla om innovativa tekniska uppfinningar som då på ett eller flera sätt bidrar positivt till miljön.

För att dra ett väldigt enkelt exempel så kan det t.ex. handla om ”smarta hus” som tar tillvara på bland annat solens energi och har smarta vattenlösningar installerade som ser till att slöseriet med vattnet minskar.

Greentech är en bransch som visserligen har funnits med under en ganska så lång tid men på grund av en i dagens mått mätt en låg innovationsnivå, dyra produkter och alternativ samt en alldeles för låg effektivitet har tidigare gjort att flera stora greentech-lösningar inte kunde slå igenom på marknaden. Men med dagens teknik och globala tillgänglighet för nästan vad som helst har greentech nu på allvar börjat slå igenom och det i en rasande takt och med ett stort intresse från marknaden och allmänheten.        

 

Den nya trenden:

Greentech håller just nu alltså på allvar bli en väldigt populär och intressant trend då det i dagens samhälle verkligen har blivit just en trend att tänka på och ta hand om miljön och jordens resurser.

Den medvetenheten hos oss människor som inte har funnits förut kombinerat med dagens teknik och utveckling möjliggör det nu för flera greentech-bolag med olika inriktning att slå igenom på allvar.

Att marknaden dessutom nu i dagens läge är beredda att betala lite extra för gröna och miljösmarta lösningar tyder på en medvetenhet som vi inte har sett förut och det kommer vara en stor bidragande faktor för greentechs framtida utveckling och tillväxt.     

 

Ett måste i våra samhällen: 

Greentech kommer även vara ”ett måste” i vår samhällen framöver om de ska fungera överhuvudtaget. Själva miljöhotet är ett lite mer långsiktigt orosmoln och hot om man nu kan säga så. Men de stora problemen som är problem redan nu är att t.ex. våra samhällens infrastruktur inte är anpassade för de ökande behoven och den snabbväxande befolkningen.

Det kan t.ex. handla om att normalstora och moderna städer i dagens läge inte klarar av att hantera den mängden vatten som uppkommer och som dagligen ska hanteras. Att t.ex. dagens vatten- och avloppssystem inte är rustade för framtiden är bara ett litet exempel men det är också inom det området som det just nu finns ett väldigt intressant investeringsalternativ som ni kan läsa mer om här nedanför.

 

Ett aktuellt bolag:

 

Greentech-bolaget som jag pratar om heter Urbangreen och de utvecklar fasader och tak till alla typer av fastigheter. De gröna fasaderna och taken som bolaget kallar sina produkter fördröjer och absorberar vattenflödenas intensitet och får dagvattenhanteringen att fungera i ett slutet kretslopp som ni kan se på bilden här nedanför. 

 

Urbangreens mål är att bygga upp sin industri kring de överallt ökande skyfallen i världen och ta hand om vattnet på ett smidigare och bättre sätt än vad de underdimensionerade dagvattensystemen gör eller överhuvudtaget kan göra. Det här är ett större problem än vad många tror och det skapar redan idag stora skador i de flesta städer.  

Urbangreen genomför just nu en nyemission och en ägarspridning via crowdfunding-plattformen, Pepins. Det medför nu alltså att vi har chansen att ta del av greentech-branschens utveckling via en direktinvestering i ett väldigt spännande bolag.

Potentialen och den kommande tillväxten ser väldigt lovande ut vilket ni kan läsa mer om i mitt investeringsutskick om Urbangreen här. Ni hittar även all nödvändig information hos Pepins här.

 

Vad tror ni om Urbangreen?

 

I sammarbete med Urbangreen och Pepins, 
David   

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar