Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
12 maj 2012

Ekonomiska termer och nyckeltal

I det här inlägget kommer jag förklara utvalda ekonomiska termer och nyckeltal som jag tycker är användbara vid aktie handel. Varje term/nyckeltal förklaras så kort och på så lätt sätt som möjligt samt att jag visar hur man räknar med dem. Om ni tycker att jag glömt ta med något speciellt så är det bara att ni slänger iväg en kommentar så ska jag se till att lägga till det jag eventuellt har missat.

P/E-tal: Det här är ett av de viktigaste nyckeltalen inom aktiehandel, P/E står för price/earnings. Man får enkelt fram P/E-talet genom att ta aktiens pris alltså aktiekursen delat med vinsten per aktie. Ett exempel är om aktiekursen är 100:- kronor och vinsten per aktie var senast 2:- kronor. Då tar man bara 100/2=50, alltså är P/E-talet 50, svårare än så är det inte.
Med hjälp av detta nyckeltal skulle man kunna konstatera att det tar 50 år för att få tillbaka det man investerat från börja. Då förutsatt att företaget delar ut hela vinsten eller förvaltar den på ett sådant sätt som gör att värdet på aktien ökar.

P/S-tal: Står för aktiepris/omsättning per aktie (Price/Sales). Ett exempel är om aktiekursen står i 100:- kronor och omsättningen per aktie är 70:kronor så blir uträkningen så här; 100/70=1,43. P/S-talet visar i princip hur mycket bolaget förväntar att öka sin omsättning med. Ett lågt P/S-tal brukar betyda att det antagligen är en bra investering och då ett högt P/S-tal visar att bolaget förväntas öka sin omsättning mycket mer och då kanske de inte lyckas leva upp till det och då blir det en sämre investering. Men bara för att bolaget har ett lågt P/S-tal så betyder inte det att det är en bra investering, därför bör detta nyckeltal alltid kompliteras med annan fakta och information.
P/S-talet är också väldigt användbart då P/E-talet ligger på minus eller väldigt nära noll.

Soliditet: Visar hur mycket av företagets pengar som faktiskt är deras egna. Man räknar det så att man delar det egna kapitalet med alla tillgångar (även skulderna) och får sedan fram en siffra, det kan se ut så här; Eget kapital är 1 000:- kronor och de totala tillgångarna är 5 000:- kronor, då blir uträkningen så här; 1 000/ 5 000= 0,2, sedan tar man gånger 100 för att få fram procentsatsen. 0,2*100= 20 %. Alltså så är bara 20 % av företagets tillgångar deras egna.

Skuldsättningsgrad: Är motsatsen till soliditeten, den visar hur stor del av företagets tillgångar som består av skulder. Det är alltså de resterande procent som finns kvar när man räknat ut soliditeten. I exemplet ovan skulle skuldsättningsgraden vara 80 % då soliditeten var 20 %.

Direktavkastning: Visar hur stor utdelningen är i procent förhållande till aktiekursen. Om aktiekursen är 100:- kronor och utdelningen 5:- kronor så räknar man så här; 5/100= 0,05, sedan tar man gånger hundra för att få det i procent; 0,05*100= 5%, direktavkastningen motsvarar alltså 5 % av aktiekursen.

Omsättning: Är företagets totala intäkter under en viss period. Man pratar ofta om nettoomsättning och det är de totala intäkterna minus momsen.

Rörelseresultat: Visar hur mycket bolagets verksamhet genererar efter att alla kostader har betalats. Man räknar det enkelt genom att ta intäkterna minus de kostnader som finns.

Rörelsemarginal: Visar hur stor del av den vinst som ett företags rörelse genererar som blir över till räntor, skatt och vinst, efter att rörelsens kostnader betalats.
Man räknar det genom att ta rörelseresultatet delat på omsättningen, det kan se ut så här; rörelseresultatet är 1 000:- kronor och omsättningen är 10 000:- kronor, då blir rörelsemarginalen 1 000/10 000= 0,1. Sedan tar vi 0,1*100= 10 % och då får vi fram rörelsemarginalen i procent.

Vinstmarginal: Visar hur stora ett företags vinster är i relation till omsättningen. För att få fram vinstmarginalen använder man vinsten före skatt. Om förteget har en vinst före skatt på 2 000:- kronor och en total omsättning på 20 000:- kronor så räknar man ut vinstmarginalen via att man delar vinsten för skatt med omsättningen. Det kan se ut så här; 2 000/20 000= 0,1 sedan tar vi 0,1*100= 10 % så får vi fram vinstmarginalen i procent.

Kassaflöde: Är en specifikation av företagets betalningsströmmar. Man kan räkna ut kassaflödet på två sätt. Det första sättet är att man räknar det exakt lika dant som man räknar direktavkastningen. Man tar alltså företagets kassaflöde delat med aktiekursen och på så sätt får man fram hur många procent gentemot aktiekursen som kassaflödet motsvarar. Det kan se ut så här; Kassaflödet är t.ex. 10:- kronor och aktiekursen är 100:- kronor. Då blir kassaflödesuträkningen i procent så här; 10/100= 0,1, sedan tar vi det gånger 100 så får vi fram kassaflödet i procent gentemot aktiekursen, 0,1*100=10 %.
Man kan också räkna kassaflödet till en multipel. Alltså hur många gånger som kassaflödet är aktiepriset. Det räknas med samma exempel som av så här; Aktiekurs 100:- kronor och kassa flödet 10:- kronor. Då blir uträkningen så här; 100/10=10. Kassaflödet gånger 10 är alltså aktiepriset.

Bruttovinstmarginal: Visar hur mycket företaget tjäna på varje omsatt hundralapp. Man räknar ut det genom att ta bruttovinsten minus kostnaderna delat på bruttovinsten. Om bruttovinsten är 100:- kronor och kostnaderna är 25:- kronor så räknar man så här; 100-25=75/100=0,75 och sedan tar vi det gånger hundra för att få det i procent. 0,75*100=75 %. Företaget tjänar alltså 75 % på varje omsatt hundralapp vilket också enkelt räknat är 75 kronor på varje omsatt hundralapp.

Dessa är de nyckeltal och ekonomiska termer som jag använder mig mest av. Det finns såklart väldigt många fler, men jag tänkte att det här är en väldigt bra början så får jag fortsätta med andra någon annan gång. Om ni saknar någon redan nu så är det bara att ni skriver det i en kommentar på det här inlägger. Gör också det om det är något ni inte förstår så ska jag förklara det ännu närmare.

Jag tycker att det är väldigt viktigt att kunna räkna på olika saker för olika företag på egen hand även fast de oftast finns färdiga siffror på t.ex. avanza.se. Men dessa siffror stämmer inte alltid stämmer inte alltid och då är det bra om man själv kan upptäcka det då man vet hur det ska räknas ut och då också vilket det rätta svaret är.

Ha en bra kväll!
David

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (6)

Taggar