Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Error message

Unable to find term: det är smart att sälja nu i ”sverige och jätteutbudet kommer”