Stockholm 17:01
-0,52% Today
+1,35% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Error message

Unable to find term: det är smart att sälja nu i ”sverige och jätteutbudet kommer”