Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
558
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Checklista - ROE

Den nionde punkten på min lilla checklista är tvådelad. Den ena delen handlar om avkastning på eget kapital (ROE - return of equity) ligger över 15% i medel över de senaste 10 års perioden.

Det är ett mått på hur väl bolaget förvaltar sina egna pengar - sitt egna kapital - för att skapa vinster i bolaget.ROE-procenten får man helt enkelt genom att dividera vinsten med det egna kapitalet. Ett bolag som gör 200 milj i vinst och har 1000 milj kr som eget kapital i sin balansräkning har m.a.o. en ROE på 20%.

ROE kan lätt ändras genom att bolaget tar sig an mer skulder. D.v.s. skapar mer finansiell hävstång. Därav är balansräkningen någonting som är viktigt att kolla på (se punkt 8). Bolag som har lite eget kapital men stora skulder kan få mycket hög ROE, men dessa upptäcks när man går igenom balansräkningen.

Del-kriteriumet gäller dock inte investmentbolag av samma anledning som vinstredovisning blir udda i sammanhanget (se punkten om vinster).

Den andra delen handlar om tillväxten på det egna kapitalet. Om det egna kapitalet per aktie växer. Jag vill se en genomsnittlig tillväxt på 5% per år de senaste 10 åren.

Varför använder jag ett sådant här mått? Jo för det ger en fingervisning om hur väl bolaget förvaltar sina vinster och huruvida verksamheten ger god lönsamhet baserat på det egensatsade kapitalet.

Redovisade vinster är pengar som i bolagsredovisning hamnar i det egna kapitalet. Pengar som bolaget är fria att använda till att lägga på hög, investeringar eller utdelningar. Ett bolag som drivs effektivt har i regel hög och ihållande bra ROE. Pengar som inte behövs delas troligen ut till aktieägare (annars skulle de skvalpa runt i det egna kapitalet och över tid sänka ROE) och vinstpengar investeras för att skapa fortsatta framtida vinster.

Många pengamaskiner förenar ofta låg skuldsättning med hög ROE.

Hur ser du på return of equity/avkastning på eget kapital?

Taggar (blogg): 
Humankapitalisten's picture
5
10
2
0
Humankapitalisten

Jag vill först flika in att jag uppskattar din checklista väldigt mycket, jag har själv en del grundkrav för en investering men känner att jag vill bli än bättre på att veta vad jag letar efter. Ser fram emot de sista punkterna!

Jag tycker att ROE kan vara användbart av precis de anledningar du listar. Ibland blir dock måttet mer komik än applicerbart. Första kvartalet 2015 hade Swedish Match ROE på 10480% (och senaste kvartalet -7290%). Visserligen belyser det att Swedish Match har vissa saker de kan behöva jobba på, så visst värde har ju fortfarande måttet.

Fortsatt lycka till med investeringarna!

//Humankapitalisten

Spartacus's picture
156
558
45
0
Spartacus

@Humankapitalisten - Tack! Ja ROE alena ger inte alltid mycket, men kombinerat med några andra pusselbitar så... :) I bolag som återköper mycket aktier blir det också skevt.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar