Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
558
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

OEM International vs Checklistan

Dags att ställa ännu ett bolag mot min checklista.

Bolaget är OEM International. Ett teknikhandelsbolag som grundades 1974 i Tranås av familjerna Franzen och Svenberg. Familjerna gjorde ett aktivt val att flytta dit från Stockholm då det dels var billigare att driva verksamhet där samt att avståndet till industriregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg var ungefär lika stort.

Sortimentet omfattar elkomponenter, flödeskomponenter, motorer, kullager m.m.

Ca 2/3 av försäljningen sker i Sverige och 1/3 utomlands i länder så som Norge, Finland, Storbritannien m.fl. Man har i skrivande stund totalt 34 rörelsedrivande verksamheter utspridda i 14 länder. Redan 1984 etablerade man sig utanför Sverige för första gången (Norge) och 1989 utanför Norden (Storbritannien).

Tillväxten sker mycket via förvärv av mindre aktörer som passar in i OEM:s hägn. Jämför t.ex. med Addtech, Indutrade m.fl. liknande affärsmodeller. Huvuddelen av den egna tillväxten sker också via förvärv, inte organiskt. Teknikhandelsbranschen får sägas vara konjunkturberoende.

De egna finansiella målen uppges vara att över en konjunkturcykel minst ha 10% ebita-marginal, en omsättningstillväxt på minst 10%, en avkastning på eget kapital (ROE) på minst 20% samt en soliditet på 35%.

Nu till själva checklistan.

 

Storlek och notering

OEM är allt sedan 2014 noterat på Midcap.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Största ägare kontrollerar 28,9% av rösterna (19,2% av kapitalet) i bolaget. Grundarfamiljerna Franzen respektive Svenberg kontrollerar 21,3% respektive 19,2% av rösterna. Även Traction finns med på ägarlistan med 10% av rösterna.

Kriterium uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar

Ja. Det levereras utdelningar och för 2015 var den 5 kr/aktie.

Kriterium uppfyllt

 

Politisk risk

Bolaget bedöms ej vara utsatt för särskilda politiska risker. Vare sig branschmässigt eller p.g.a. sina geografiska lägen eller marknader.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Inga särskilda risker på denna punkt heller.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

Nej. Inga nya nybrytande produkter måste utvecklas och lanseras årligen…

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Man kan visa upp minst 10 år av utdelningar och generellt stigande sådana. Dock så sänkte man den ordinarie utdelningen med 1/3 år 2009 vilket är inom ”ramarna” men precis på gränsen för att klara punkten.

Kriterium uppfyllt.

 

Balansräkningen

Kikar på senaste rapporten Q3 2016 och inga problem. Det egna kapitalet uppgår till 652 milj. kr. Totala andelen skulder till 593 milj. kr varav ca 260 av dem är räntebärande av de lång- och kortsiktiga skulderna. Goodwill och immateriella tillgångar uppgår till ca 160 milj. Kr vilket inte sticker ut i sammanhanget.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Över en 10-års period så ligger den på 20% vilket är kravnivån. De senaste åren har den legat högre vilket troligen reflekterar det goda konjunkturläget i jämförelse med hur det t.ex. såg ut under och efter finanskriser. ROE ligger just nu på ca 28%.

Kriterium uppfyllt.

 

Tillväxt

Man får anta att marknaden växer med ekonomin i övrigt vilket då kan innebära vissa naturliga bakslag under lågkonjunkturer. Tittar man på olika bolag inom branschen så finns det exempel på bolag (Malmbergs, Indutrade m.fl.) som växer mellan 2-10% årligen över en 10-års period. OEM ligger i genomsnitt på ca 5% omsättningstillväxt över en lika lång period. Bolaget som sådant växer mestadels via förvärv. Man uppvisas en relativt fin tillväxt, men man når inte ända fram till kravnivån.

Kriterium ej uppfyllt

 

Ledning

En ledning som sakta men säkert tar ett steg i taget, framåt, utan att verka ta för mycket risker.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinsttabilitet

Finanskrisern slog till och man gick då från 5,05 kr i vinst per aktie till 1,86 kr. Vilket gör att man inte klarar punkten gällande stabilitet i vinsterna.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Med enbart två missade punkter så är OEM International arketypen av ett bolag som hamnar på bevakningslistan. Ratingen blir ett A.

A-bolag är bolag som uppvisar kvaliteer som gör att man gärna blir långsiktig ägare. Det brukar i dessa fall handla om vad man är redo att betala. Måste man, så prioriteras i och för sig oftast ett AA-bolag i stunder av allmänna kursfall. Beroende på hur exponeringen ser ut i portföljen. A-stämpel är en kvalitetsstämpel vilket gör att OEM International vid tillfälle gärna köps in. Skulle aktien hamna i portföljen så säljs den heller inte av allt för lättvindigt. Möjligtvis delvis vid allt för stor övervärdering eller så ska den vara, enligt bedömning, kraftigt övervärderad för att bli till salu.

 

Nuvarande nyckeltal (Dec 2016)

Kurs 151 kr

P/E 18,8

Dir.avk. 3,3%

P/S 1,5

 

 

 

Taggar (blogg): 
Egon Investor's picture
19
70
3
0
Egon Investor

Kul att se din lista "in action" och tack för en fin genomgång.

Det här väcker intresse, så ett par frågor:

a) Hur gör du när du värderar vad bolaget är värt och jämför detta med aktiekursen?

b) Finns din bevakningslista publicerad någonstans?

Mvh

Egon

Spartacus's picture
156
558
45
0
Spartacus

@Egon - a) Grunden är att jag utgår från bolagets historik och kollar t.ex. på vad man presterar för rörelsemarginaler över en konjunkturcykel m.m. Olika nyckeltal är lite olika viktiga beroende på vilken bransch det handlar om. Jag har ingen färdig formel utan det är en rad antaganden. "Reversion to the means" är också någonting jag är svag för. Av förklarliga skäl fungerar detta bäst med etablerade bolag som funnits länge. Inte nya små aktietorgs-raketer.

b) Javisst den finns publicerad här. Öppen att se för alla och envar. Finns väl iaf ett 40-tal bolagsnamn där.

Anonymous's picture
Frösöfrasse (ej registrerad)
  • tack för en bra analys (och alla andra inlägg under december.) tycker du kom fram till en rimlig värdering. OEM har tidigare år kunnat inhandlas till relativt hög DA, till dagens pris blir det svårare att räkna hem. Ser fram emor fler analyser och tankar kring intressanta bolag! 
  • /Frösöfrasse
Spartacus's picture
156
558
45
0
Spartacus

@Fröfrasse - Tack för visad uppskattning. "Värdet" är ju en bit från dagens kurs. Tyvärr gäller det flera bolag på listan. Jag har för avsikt att beta av några fler bolag på intresselistan. Checklistan kanske inte går på djupet men den ger en bra översiktsbild samt kan vara en utgångspunkt varifrån man kan besluta huruvida man ska följa ett bolag närmre eller inte.

Spartacus's picture
156
558
45
0
Spartacus

Redigerade och lade till några nuvarande nyckeltal.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar