Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
558
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Risker

Räkna på potentialen sysselsätter många. Inte minst analytiker. Färre använder tiden till att analysera risker. Detta inlägg kommer därför punkta upp några av de vanligaste riskerna man bör ta i beaktning när man sysslar med att försöka få avkastning på sitt sparade kapital via bl.a. aktier.

Kursrisk - Risken att kursen inte rör sig som du vill. Kurser går upp och kurser går ned. Ibland av förklarliga skäl och ibland av oförklarliga. På kort sikt är det utbud och efterfrågan som driver kurser, påhejad av marknadspsykologi. Teknisk analys används ofta för att försöka bedöma hur kurserna kommer att röra sig.

Verksamhetsrisk - Alla affärsverksamheter bär en risk på att verksamheten inte kommer utveckla sig som förväntat. Det kan bero på försämrad konjunktur, hårdnande konkurrens som äter upp marginalerna. misslyckade produktplaceringar m.m. Verksamhetsrisken brukar vara högre i konjunkturkänsliga bolag med stora fasta kostnader och mindre i bolag med löpande stabila intäkter.

Finansiell risk - Bolag använder i regel lånade pengar i mindre eller högre grad. Ett företag med stora skulder har en hög finansiell risk. Lån ska betalas tillbaka, räntekostnader behöver täckas. Så länge lönsamheten är god är det i regel inga problem men försämras lönsamheten så kan det fort bli knapert. Bolag med slimmad balansräkning har svårare att hålla ut under tuffa marknadsförhållanden samt kan ej heller kanske ha råd med att göra förvärv för att växa ytterligare.

Politisk risk - Bolag verkar i en politisk kontext. Politiska beslut ändrar de förhållanden som bolagen verkar i. Den politiska riken anser högre i vissa delar av världen samt i vissa, mer politiskt reglerade, branscher.

Ränterisk - Räntans rörelser påverkar inte bara lånevillkor för bolagen utan också populariteten på aktieplaceringar och obligationer. En låg ränta gynnar bolag som har en hög finansiell hävstång men ändras ränteläget så blir läget annorlunda. Det i kombination med att placerare drar undan kapital från marknaden när räntan eventuell höjs kan skapa dubbla negativa effekter.

Valutarisk - Valutor lever också sina egna liv och påverkar, inte minst många av de svenska exportbolagen, resultaten stort. Vad som synes vara resultatförbättringar kan i mångt och mycket vara valutaeffekter, som kan slå åt båda hållen.

Likviditetsrisk - Finns i mindre bolag, främst på mindre listor. Märks ofta inte av alls när allt rullar på, men i tider av oro kan likviditetsrisken bli påtaglig.

Övertro till sin egen förmåga- De flesta människor anser sig vara bättre än genomsnittet på mycket t.ex. bilkörning. Det är naturligtvis bra ur ett psykologiskt perspektiv att ha god tilltro till sig själv. Det stärker den mentala hälsan, men man löper alltid risken att man faktiskt inte är så duktig som man tror.

Påverkan från andra - Vi människor är i grunden väldigt sociala människor. Vår överlevnad och framgång genom historien bygger på detta. I grunden vill vi gärna anpassa oss till andra. Vi påverkas mycket lättare än vad vi tror av andras göranden och andras åsikter. Ofta omedvetet. Det som andra är välvilligt inställt till blir vi lättare välvilligt inställt till och vice versa.

Otur - Ibland har vi tur, ibland otur. Alla som nått framgång säger sig ha jobbat hårt. Det ligger i sakens natur (och i den mentala profilen), men hårt arbete alena räcker inte. Långt därifrån. Man löper alltid den enkla risken att helt enkelt ha otur.

En bra riskhanterare har en plan, eller i alla fall föreställning, om hur han eller hon hanterar de ovanstående riskerna. En del risker är väldigt påtagliga för en del. En del risker ignoreras.

Hur ser du på det här med olika sorters risker?

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar