Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
560
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
13 november 2017

Göteborg, EU-toppmöte och Autoliv

Det kommer bli några dagar i Göteborg nu i veckan. Nu i veckan ska även Löfven, Junker, Macron, May m.fl. stats- och regeringschefer i EU träffas i Eriksbergshallen. Totalt väntas runt 200 deltagare. Antalet demonstranter, poliser m.m. väntas naturligtvis vara många fler. Hoppas på god ordning i staden, men det återstår väl att se.

Lämnar vi Eriksbergshallen på Hisingen och vänder blicken mot Lindholmen Science Park så har vi där istället ett av Autolivs kontor. Ett av bolagets tekniska centrum.  

Autoliv rapporterade nyligen men rapporten i sig levererade inga direkta överraskningar. Det hade ju kapitalmarknadsdagen redan gjort. Försäljningen ökade sakta och alla regioner utom Amerika hade en liten tillväxt.  Nordamerika minskade organiskt. Det är ju tal om att bilmarknaden mattats av där och att det finns stora lager att ta av.

Framöver så ska enligt prognoserna Autoliv heller inte överraska. En organisk tillväxt på 1% istället för det tidigare antagna 2%. Anledningen till avmattningen är just Nordamerika.

Rullande 12 månadersvinst är på 49 kr/aktie vilket ger ett PE-tal på ca 21. Balansräkningen är hyfsad stark dock och EV/EBIT på mer rimliga ca 13.

Nu är det väl den eventuella uppdelningen som hägrar för att, som det heter, synliggöra mer värde. Jag säger inte emot även om jag är lite ljum kring det hela. En lönsam del som kan fortsätta vara lönsam kan få en fin värdering medan en tillväxtsdel kan få tillväxtsmultiplar i sin värdering. Nu är den här ”ekvationen” ganska besläktad med ”the greater fool theory”. Ganska lite med verksamheterna som sådana.

Jag gillar tanken med exponering mot branschen som sådan via Autoliv, men som sagt jag är lite ljum kring uppdelnings-iden utifrån verksamhetsperspektiv.

Hur går dina tankar kring Autoliv, eller EU-toppmötet för den delen?  

Taggar (blogg): 
22 september 2017

Autoliv delas i två?

Autoliv hade för några dagar sedan en kapitalmarknadsdag. Den stora nyheten då och som fick aktiepriset att göra ett litet hopp var att man skulle göra en s.k. strategiskt översyn och eventuellt dela bolaget i två.

Autoliv Passive Safety och Autoliv Electronics.

Autoliv Passive Safety  handlar som namnet antyder om passiv säkerhet; säkerhetsbälten, krockkuddar m.m. Det är det största segmentet inom Autoliv idag och utgjorde 2016 av 79% av försäljningen.  Den totala marknaden för detta segment värderas idag till ca 20 miljarder usd varav ca 8 miljarder var Autolivs del. Rörelsen har ca 10%-iga rörelsemarginaler.

Autoliv själva tror att marknaden kommer växa till ca 25 miljarder usd fram till 2025 m.a.o. en ganska måttlig tillväxt. Kina beräknas stå för ca 40% av den totala tillväxten vilket då ger att resten av världen över en 8 års period inte beräknas ge så mycket alls egentligen, per år sett.

Målet för Autoliv med Passive Safety är att hålla ca 13% i rörelsemarginal och ha tagit ca 10 miljarder usd  eller mer av den totala marknaden tills år 2020. Detta baserat på att man vunnit många ordrar mellan åren 2015 och framåt. Om detta scenario slår in så ser det ljusare ut för Autoliv än marknaden i stort.

Autoliv Electronics handlar med korta ordalag om att integrera elektronik, bromssystem, passiv säkerhet m.m. i ett fungerande system. Bilradar, kameraystem m.m. Den totala marknaden för detta segment värderas idag till ca 20 miljarder usd. För Autolivs del låg försäljningen 2016 på ca 2,2 miljarder usd för med ca 3%-iga rörelsemarginaler.

Man tror att marknaden kommer växa till ca 43 miljarder usd till 2025 m.a.o. en ganska stark underliggande tillväxt.

Målet för Autoliv Electronics är att till 2020 ha en försäljning om ca 3 miljarder usd. Nästan en 50%-ig ökning.  Man får anta man satstar på ökade rörelsemarginaler också.

Summa summarum så får man två typer av bolag. Ett som ser mer stabilt ut och med långsam tillväxt. Med beprövade produkter och där man kan anta tillväxten förväntas komma i Kina p.g.a. ökad fordonsförsäljning där.  Autoliv har redan en stark ställning inom passiv säkerhet då detta i mångt och mycket numera är en oligopolmarknad där Autoliv är en av aktörerna.

Ett annat med ett mer expansivt förhållingssätt. Autolivs ställning är mer osäker men samtidigt så finns tillväxtmöjligheterna där på ett annat sätt.

Huruvida det är bra att dela upp bolaget är jag osäker på, men man får förmoda att ledningen vet vad de gör.

Vilken del skulle du vilja vara delägare i om någon?

Taggar (blogg): 
19 augusti 2017

Billigaste bolagen på min bevakningslista

Jag har sedan länge haft en bevakningslista som jag utgår ifrån när jag väljer vilka köp (samt eventuella sälj) jag genomför. Bolag som jag tagit reda mer om och som hållt måttet rent kvalitetsmässigt hamnar på den och ges efter en del räknande och jämkande  ett ”värde” för att ha något att utgå ifrån beslutsmässigt.

Många fler, inte minst bloggare, använder en liknande metodik och även om den inte är perfekt så fyller den sin funktion.

Många stunder så är bolagen för ”dyra”. Blir lätt så när man i första hand siktar in sig på att köpa vissa kvaliteer. Det är först om man i det enskilda bolaget eller marknaden i stort ser mörka moln kring horisonten som priset kommer ner. Kurserna sjunker då och passerar eller närmar sig det uppskattade ”värdet”.

Det är då det enligt den här metodiken är dags att köpa.

Man behöver också väga in portföljexponering. Vissa bolag kanske man har sådant förtroende för att man kan tänka sig större exponering mot. Vissa önskar man mindre. Kanske beroende på vad man vet om dem eller beroende på vad man inte vet. Ett bolag man följ länge kanske man är tryggare med än ett man bara följt något år.

I min egen bevakningslista så rent ”värde-mässigt” så finns det bolag nu befinner sig i ”köp-läge”. Märk köp-läge, inte fynd-läge. Fynd-lägen är när de kommer en bit under det uppskattade ”värdet”.

De köpvärda när man stämmer av mitt ”värde” med den senaste priskorrektionen nedåt på börserna enligt min lista är Berskhire Hathaway, Hennes & Mauritz, Investor, Wal-Mart, Traction, Hexpol, Disney, Autoliv, Fortum och Yara.

Av dem så är jag sedan länge ägare och  ganska nöjd med min exponering i de flesta Berkshire, Hennes & Mauritz, Wal-Mart, Disney, Fortum och Yara.

Till synes återstår då Investor, Traction, Hexpol och Autoliv. Bolag som jag kan tänka mig få större exponering mot i portföljen eftersom den i nuläget är mindre än vad jag kan tänka mig.

Köpordrar har därför legat inne länge på dessa bolag men först nu börjar aktiveras. Köpordrar ligger inne på fler aktier än dessa fyra men deras kurser har ännu en bit kvar till ”köp-läge”.

Eftersom bevakningslista och köpordrar inte baseras på tekniska signaler behöver man inte sitta och ha koll på börskurserna dagligen, inte ens veckovis. Bevakningslistan och köpordrar sköts när man får tiden och lusten.

Vilka aktier är köpvärda enligt dig i nuläget och vad använder du för beslutsunderlag?

Taggar (blogg): 
1 augusti 2017

MIILF-uppdatering

Konceptet MIILF har snart körts på bloggen i fyra år.MIILF är förkortning av Mature Investors I´d Like to Follow, eller m.a.o erfarna investerare som jag både finner duktiga samt kan sympatisera med vad det gäller deras investeringsstrategier. Sådana som jag helt enkelt tycker kan vara värt att följa för att eventuellt finna nya investeringsideer. Eller för att följa upp för att lära mig mer kring hur de eventuellt kan tänka.

MIILF-uppdateringarna sker fortlöpande, lite sporadiskt, några gånger per år. Nog om det . Låt oss titta på några.

 

Bill Nygren Q1

Delphi Automotive 75 usd

AutoNation ca 48 usd

Chesapeake Energy ca 6 usd

Moodys ca 107 usd

 

Odin Fonder Juni

H&M ca 205 kr

Nibe ca 82 kr

Dustin ca 73 kr

Byggmax ca 60 kr

Avanza ca 360 kr

Atea ca 105 nok

Sparebanken Öst ca 50 nok

TGS ca 170 nok

Amer ca 21 eur

Kesko ca 45 eur

 

Simon Blecher Juni

SCA ca 63 kr (om B-aktien)

 

Skagen Fonder Q2

China Unicom ca 13,50 usd (om via NYSE)

Ericsson ca 60 kr

Marsh & McLennan ca 74 usd

Henkel AG ca 125 eur

Flex LNG ca 10 nok

 

Didner & Gerge Q2

SKF ca 178 kr

Autoliv ca 890 kr

Nibe ca 78 kr

H&M ca 210 kr

Handelsbanken ca 122 kr

Getinge ca 165 kr

Robit ca 10 eur

 

Spiltan Fonder Q2

SCA ca 63 kr (om B-aktien)

Essity ca 238 kr

Trelleborg ca 200 kr

Sweco ca 205 kr

 

Kommentar

Nygren verkar gilla bilbranschen. Både underleverantör (Delphi) som försäljningssidan (AutoNation).

Odin köper mer i H&M. Byggmax är väl lite av en Jo-jo kursmässigt. Kursen åker 55-65 varje kvartal ser det ut som, men det är nog knappast därför de köper.

Blecher gillar Skog. Hypotesen är inte att bolaget i sig ska tjäna så mycket mer. P/E-talet är dessutom redan högt. Antagandet är att skogen i norr ska uppvärderas. SCA äger en väldigt massa skog. Mycket av det i Norrland. Priset på skog skiljer sig ganska rejält beroende på var i Sverige du finner den. Därav är SCAs skog i medel lägre värderat än "svensk skog" i genomsnitt. Blechers antagande är i grunden ett antagande om att även Skogen i norr ska stiga i pris.

Skagen gillar sin vana trogen att gå in i lite turn-around liknande situationer. Didner letar kvalitet och investerar på ett par års sikt. Spiltan verkar hålla med Blecher vad det gäller SCA.

Är det några av ovanstående bolag som ter sig intressanta för dig?

8 juli 2017

Läsa om dåliga tider

Eftersom jag troligen har ett lite udda karaktärsdrag så tycker jag att det är lika, eller mer, intressant att läsa om hur bolag hanterar dåliga tider som att läsa om hur det går för alla dem som nu täljer guld.

Baktanken är naturligtvis att om man kunnat tillfredställande ta sig igenom dåliga tider förr, så bör man klara sig igenom dem framöver också. Sämre tider kommer ju. Förr eller senare.

Därav har det varit lite kvällslektyr att kolla på hur Autoliv klarade sig igenom 2008-2010. Stigande råvarupriser i kombination med den s.k. Finanskrisen 2008. Bilbranschen stod inför den värsta efterfrågsminskningen i modern tid.

När någonting sådant här händer så faller priset på aktier kraftigt. För Autolivs del så raderas 60% av börsvärdet från toppen till botten.  Man får kraftiga reaktioner. Själva affärsverksamheterna brukar dock ändras mindre än aktiepriset. Det är det jag brukar mena med att kurser rör sig som ett gummisnöre. De dras upp och ned, ofta mycket mer än vad själva verksamheten gör.

Ett sätt att investera långsiktig är att främst kika på just affärsverksamheten. Det är ju den som ska driva "värdeökningen" inte realiserandet av vinster genom köp och sälj av värdepapper. Sedan utgör ju alltid priset en faktor.

För Autolivs del så sjönk försäljningen med en tredjedel. På resultatet slog det naturligtvis hårdare, men man lyckades undgå negativt resultat. Inte minst för att man gjorde sig av med 1/4 av arbetsstyrkan. Något som möjliggjordes av att man använde sig av många korttidsanställda samt hade mycket av produktionen i lågkostnadsländer. Istället för att ha det i högkostnadsländer med hög grad av automation (och tillhörande fasta kostnader).

Det här var någonting man hade satsat på efter lärdomar från nedgången i efterfrågan förra gången det begav sig, runt 2001.

Idag är arbetsstyrkan 1/3 större än den var innan Finanskrisen. Omsättning och vinsten är på topp. Vi får se om det kommer fortsätta så ett tag till.

Det är inte helt lätt att gissa hur Autoliv kommer hantera nästa nedgång, men det man kan kika på är balansräkningen. Den kan ge en indikation. Det är (tyvärr) inte ovanligt att bolag urholkar balansräkningen istället för att stärka den när det går som bäst. När de dåliga tiderna plötsligt sedan slår till så står man där med minskad intjäningsförmåga i kombination med en tunn balansräkning. Sällan en bra kombination.

För Autolivs del har man undvikit att urholka den. Man har en fortsatt god soliditet. Det bådar gott för den långsiktige. Balansräkningen har dock sällan mycket att göra med eventuella kursrörelser. Om/när en nedgång kommer så kommer kursen i ett cykliskt bolag så som Autoliv troligtvis reagera kraftigt.

Är man då förvissad om att Autloiv även den gången kommer komma ut tämligen skadefri så utgör ett sådant läge ett bra köptillfälle. Alternativt, för den som redan köpt aktier, att ta det hela med ro och ta tillfället att öka.

Därför gillar jag att kunna läsa om hur bolag agerat under tidigare dåliga tider. Det säger mig mer  än om att läsa om utlovade framtida vinster från nykomlingar på börsen/finansmarknaden.

Taggar (blogg): 
21 juni 2017

Rätt in i bergväggen med Autoliv

Autoliv grundades i Vårgårda på 50-talet och har sedan växt till en av världens största inom fordonssäkerhet. Man är på sätt och vis en underleverantör till fordonsindustrin, men på ett annat sätt så är det nästan en oligopolsituation. I runda slängar har man väl ca en tredjedel av världsmarknaden för sin typ av produkter. Två andra stora är amerikanska TRW och japanska Takata (nu med problem).

Det är framförallt två saker som fångar mitt intresse av Autoliv.

Dels marknadssituationen. Jag gillar sitsen som Autoliv sitter i. Både marknadsmässigt som leverantörsmässigt. Det går ju inte undvika konjunkturkänsligheten, men fordon kommer att säljas och säkerhet kommer att krävas vare sig det är en Volvo, Tesla eller Jeep. Autoliv själva räknar med ca 5% tillväxt i år med bibehållna marginaler. Tillväxttakten ligger i nivå med det 10-åriga snittet.

 

 

Dels prissättningen. I dessa tider där konjunkturkänsligabolag säljs till rekordhöga P/S och P/E multiplar. PE tal ofta runt 25 på rekordvinster så sticker faktiskt Autoliv ut. Priset ligger i linje med det historiska snittet. Dock med noteringen att även Autoliv liksom många andra nu redovisar fina siffror. Jag kan rekommendera Börsdata.se om man själv vill botanisera lite bland siffror snabbt och enkelt.

 

 

Sedan har vi ju också varningssignalerna om jag kollar av Autoliv gentemot min checklista. Vinsttappet och utdelningssäkningen 2009 är ju en sådan. Kraschar ekonomin så drabbas Autoliv hårt. Ägarsituationen kunde ju varit trevligare också, men, men.

Att det verkar vara högkonjunktur och Autoliv ändock nästan handlas på ATH kan ju också vara sämsta tänkbara köpläge i bolagets aktie. Lite som att köra full fart över ett krön mot en eventuellt bergvägg. Då får man väl hoppas att krockkudden utlöses...

Hur tänker du kring Autoliv?

Taggar (blogg): 
29 maj 2017

Hot MIILF

Dags för ännu en uppdatering. På en het (hot) aktiemarknad. Vad köper erfarna investerare?

MIILF:arna (Mature Investors I´d Like to Follow) nedan är förvaltare som kan vara intressant att följa för att kanske få egna uppslag. Vad har de köpt under den senaste tiden och på ett ungefär vad har de betalat?

 

Warren Buffett Q1

Apple ca 131 usd

Bank och New York Mellon ca 47 usd

Southwest Airlines ca 54 usd

American Airlines ca 45 usd

 

Bill Nygren Q4

Nestle ca 72 usd

Fiat Chrysler ca 8 usd

Baxter International ca 46 usd

HCA Healthcare ca 75 usd

Diageo ca 105 usd

 

Mohnish Pabrai Q1

Fiat Chrysler ca 11 usd

AerCap Holdings ca 45 usd

 

Donald Yacktman Q1

Colgate-Palmolive ca 70 usd

 

Skagen April

CF Industries ca 28 usd

Marsh & McLennan ca 73 usd

Tullow Oil ca 2,10 GBP

Golar LNG ca 26 usd

 

Simon Blecher Mars

Hennes & Mauritz ca 230 kr

 

Odin Fonder April

Nibe ca 75 kr

Axfood ca 140 kr

Dustin ca 70 kr

Cloetta ca 35 kr

Byggmax ca 60 kr

Pandora ca 700 kr

Telenor ca 140 nok

XXL ca 95 nok

Yara ca 330 nok

 

Didner & Gerge Q1

Nibe ca 73 kr

Autoliv ca 950 kr

Hennes & Mauritz ca 240 kr

Nordea ca 105 kr

Atea ca 90 nok

Getinge ca 150 kr

Ambea ca 83 kr

Jain Irrigation ca 92 usd

Fairfax Financial 620 cad

 

Spiltan Q1

Garo ca 200 kr

Trelleborg ca 185 kr

Fagerhult ca 285 kr

Sweco ca 200 kr

 

Det var en väldigt blandad kompott av köp. Det som sticker ut är Hennes & Mauritz som både Didger & Gerge samt Simon Blecher verkar gilla (och så Lundaluppen förstås). Även Nibe har köpts av två olika förvaltare.

Är det något av ovanstående bolag som intresserar dig?

28 januari 2017

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering - Mature Investors I´d Like to Follow.  MIILF uppdateringarna synar en del exempel hur en del förvaltare agerat i köpsituationer. D.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Didner & Gerge

Q3 2016

H&M ca 250 kr

Autoliv ca 900 kr

Nordea ca 85 kr

Hexpol ca 77 kr

Indutrade ca 180 kr

Kopparbergs bryggeri ca 270 kr

Avanza ca 320 kr

Ansys ca 90 usd

 

Man skriver bl.a.

"Nordeas aktie har pressats då det finns oro för att banken har för lite eget kapital om det kommer nya tuffare regleringar. Värderingen är låg, men tyvärr har banken ett gediget internt jobb att göra, och det är svårt att se att vinsten ökar i närtid. Ett nytt innehav i fonden är Autoliv. Bolagets största konkurrent har stora problem och Autolivverkar kunna dra nytta av detta i införsäljningen av kommande bilmodeller vilket sannolikt kommer öka bolagets marknadsandelar."

 

Skagen Fonder

December 2016

Novo Nordisk ca 250 dkk

Adient ca 55 usd

 

Simon Blecher

December 2016

NCC ca 215 kr

Peab ca 70 kr

 

Blecher skriver bl.a.

"För pengarna köpte vi NCC och Peab då vår tro är att även svenska politiker tvingas satsa på infrastruktur och öka bostadsbyggandet ännu mera för att kunna nå målet om 700 000 nya bostäder om några år. Notera att både NCC och Peab är försiktigt värderade i förhållande till nuvarande vinstnivå, ger höga utdelningar och har gott om dolda tillgångar i sina balansräkningar i form av mark som är för lågt bokförd."

 

Odin Fonder

December 2016

Avanza ca 360 kr

Lundberg ca 540 kr

Securitas ca 140 kr

Hexagon  ca 325 kr

 

Man skriver bl.a.

"Avanza är ett kvalitetsbolag med stark företagskultur. Vi tror att den svenska sparmarknaden kommer fortsätta växa och att Avanza tar ytterligare marknadsandelar framöver."

 

Mina egna kommentarer

Lite udda kan jag tycka att Blecher gör ett makro-bet baserat på vad han tror svenska politiker ska besluta. Själva bolagen eller gissningen är kanske inte fel, men jag hade mer sett Blecher som en s.k. "bottom-up" investerare.

Avanza verkar vara nätmäklarfavoriten bland fondförvaltare. Dessutom verkar H&M ses i lite ljusare tongångar av Didner & Gerge än vad "Mr Market" och en del i bloggosfären gör. 

Har du några tankar om ovanstående bolag?

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar