Spartacus
Likes
161
Antal inlägg
624
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
28 januari 2017

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering - Mature Investors I´d Like to Follow.  MIILF uppdateringarna synar en del exempel hur en del förvaltare agerat i köpsituationer. D.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Didner & Gerge

Q3 2016

H&M ca 250 kr

Autoliv ca 900 kr

Nordea ca 85 kr

Hexpol ca 77 kr

Indutrade ca 180 kr

Kopparbergs bryggeri ca 270 kr

Avanza ca 320 kr

Ansys ca 90 usd

 

Man skriver bl.a.

"Nordeas aktie har pressats då det finns oro för att banken har för lite eget kapital om det kommer nya tuffare regleringar. Värderingen är låg, men tyvärr har banken ett gediget internt jobb att göra, och det är svårt att se att vinsten ökar i närtid. Ett nytt innehav i fonden är Autoliv. Bolagets största konkurrent har stora problem och Autolivverkar kunna dra nytta av detta i införsäljningen av kommande bilmodeller vilket sannolikt kommer öka bolagets marknadsandelar."

 

Skagen Fonder

December 2016

Novo Nordisk ca 250 dkk

Adient ca 55 usd

 

Simon Blecher

December 2016

NCC ca 215 kr

Peab ca 70 kr

 

Blecher skriver bl.a.

"För pengarna köpte vi NCC och Peab då vår tro är att även svenska politiker tvingas satsa på infrastruktur och öka bostadsbyggandet ännu mera för att kunna nå målet om 700 000 nya bostäder om några år. Notera att både NCC och Peab är försiktigt värderade i förhållande till nuvarande vinstnivå, ger höga utdelningar och har gott om dolda tillgångar i sina balansräkningar i form av mark som är för lågt bokförd."

 

Odin Fonder

December 2016

Avanza ca 360 kr

Lundberg ca 540 kr

Securitas ca 140 kr

Hexagon  ca 325 kr

 

Man skriver bl.a.

"Avanza är ett kvalitetsbolag med stark företagskultur. Vi tror att den svenska sparmarknaden kommer fortsätta växa och att Avanza tar ytterligare marknadsandelar framöver."

 

Mina egna kommentarer

Lite udda kan jag tycka att Blecher gör ett makro-bet baserat på vad han tror svenska politiker ska besluta. Själva bolagen eller gissningen är kanske inte fel, men jag hade mer sett Blecher som en s.k. "bottom-up" investerare.

Avanza verkar vara nätmäklarfavoriten bland fondförvaltare. Dessutom verkar H&M ses i lite ljusare tongångar av Didner & Gerge än vad "Mr Market" och en del i bloggosfären gör. 

Har du några tankar om ovanstående bolag?

3 januari 2017

Hexpol vs Checklistan

Hexpol vs Checklistan

Hexpol håller på med polymer eller på ren svenska – gummi och plast.

 

 

Bolagets historia börjar redan 1893 med en gummifabrik i Gislaved. Nu har man långt ifrån bara en fabrik längre. Tvärt om, man är nu en global aktör. Man har två affärsområden. Compounding som i princip står för nästan all försäljning och Engineered Products. 

Bolagets kunder består av fordons- och verkstadsindustri, bygg- och energisektorn, medicinteknik m.fl. Beställningar kan till exempel gälla gummilister till fordon. Man har största delen av sin försäljning i Nordamerika (2/3). Med en stor del av sin försäljning i usd så har dollarförstärkningen bidragit till bättre rörelseresultatet 2015. En större efterfrågan på t.ex. fordon och en stärkt dollar har alltså varit mumma för bolaget.

Allt sedan bolaget knoppades av från Hexagon 2008 har man uppvisat en kraftig tillväxt samt en fördubbling av rörelsemarginalerna.

De fria kassaflödena är fina i relation till redovisade vinster då bolaget verkar ha låga capex-behov. Kassaflödet har huvudsakligen gått till förvärv, inte utdelningar.

Hexpols finansiella mål är att soliditeten ska uppgå till mer än 30%, att försäljningstillväxten över en konjunkturcykel ska vara mer än 10% och att rörelsemarginalen ska var över 17%.

 

Storlek och notering

Hexpol är noterat på largecap.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Melker Schörling är störste ägare med 46,6% av rösterna och 25,9% av kapitalet. Näst störste ägare är Didner & Gerge fonder.

Kriterium uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 1,70 kr/aktie.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Plast och gummi-produkter politiskt riskfyllt? Nej det bör det inte vara.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Tillverkningen är visserligen till stor del oljebaserad, men priser omförhandlas tydligen ganska ofta så prisfluktuationerna bör kunna pareras någorlunda. Det är i alla fall inte på den nivån så bolaget står och faller beroende på vad priset på olja är även om det kan påverka intjäningen något.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

FoU-kostnaderna är blygsamma. Produktutveckling sker i regel i samarbete med kunder då produktionen är väldigt kundstyrd.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Gett utdelningar sedan 2009 utan sänkning. Ser väldigt stabilt ut, men tyvärr är historiken för kort för att klara punkten. Om ett par år så…

 

 

Kriterium ej uppfyllt.

 

Balansräkningen

Kikar på Q3 2016 då soliditeten uppgick till 73%. Det egna kapitalet till 6.879 milj kr. Skulderna till 2.572 milj kr varav 278 milj var räntebärande. 4.417 milj kr bland tillgångarna hänförs till immateriella tillgångar. En stark balansräkning som också visar spår av förvärvsdriven tillväxt.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 10 års snitt på 20,2%.

Kriterium uppfyllt.

 

Tillväxt

Det här är (eller i alla fall har varit) ett tillväxtbolag. Vi pratar om så pass stora siffror så det bör inte kunna fortlöpa hur länge till som helst. Bolaget kvalar in baserat på sin historik.

Kriterium uppfyllt.

 

Ledningen

Tummen upp som brukligt är såvida inte någonting väldigt udda hittats.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Vinsten föll med mer än en tredjedel 2009 vilket diskvalificerar bolaget på denna punkt.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Ratingen blir ett A. Hexpol kvalar utan tveksamheter in i bevakningslistan och om historiken hade varit lite längre, hamnat högre upp också. Kassaflödena är riktigt fina och så även den historiska tillväxten. Dock bör man ha i åtanke att bolaget haft en hel del medvind samt i princip bara varit noterat i en tid av ekonomisk uppgång. Svårt att uttala sig om hur bolaget skulle klara några svåra år, men soliditeten är som sagt i alla fall väldigt god. Hexpol är ett bolag som p.g.a. påvisade kvaliteer efter genomgången kommer vara mycket intressant att följa. Hexpol hamnar högt upp på prio-listan att lära sig än mer om. Nämnas kan också att Hexpol står för ca 13% av tillgångarna i Melker Schörling där, om man vill, kan bli indirekt ägare.

 

*Bilder från Hexpol och Börsdata

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)

Taggar