Spartacus
Likes
161
Antal inlägg
630
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
26 juni 2017

J. M. Keynes investeringar

John Maynard Keynes (1883-1946) är troligen en av de mest kända nationalekonomerna. Han har haft ett mycket starkt inflytande på förd ekonomisk politik i västvärlden efter andra världskriget. Keynesianismen innebär att t.ex. en regering kan dämpa konjunktursvängningar genom att styra efterfrågan användandes finanspolitiska verktyg.

Stimulera ekonomin kan man göra genom räntesänkningar och statliga satsningar t.ex. på infrastrukturprojekt. Då kan man mycket väl underbalanser budgeten för att få igång efterfrågan. I gengäld ska man dra åt svångremmen i goda tider för att stabilisera.

Det går ju diskutera vilket läge vi ligger i nu. Gasar vi i uppförsbacke eller har vi fortsatt gasa fast uppförsbacken är slut?

Nu ägnade sig Keynes inte bara åt nationalekonomi utan också åt investeringar och fondförvaltning. Han fick bl.a. förtroendet att förvalta Kings College i Cambridge portfölj. Den s.k. "The Chest". Han lyckades nå en avkastning (exklusive utdelningar) på 12% i genomsnitt. Detta låter inte mycket men detta var under en tid (1924-1946) med kriser och stagnation och där det brittiska index föll med i genomsnitt 1%/år. Utdelningar återinvesterades ej då det kapitalet användes av skolan till undervisningen.

Det är en bedrift som heter duga! Visst finns det många som når väldigt goda avkastningssiffror i goda tider. Det heter ju dock att man ser inte vem som badar naken förrän tidvattnet vänder.

Keynes lyckades riktigt bra i de turbulenta tider som var. Det är intressant att följa hans "resa" som investerare, inte bara nationalekonom.

Med sina omfattande kunskaper kring nationalekonomi i bagaget började han sin egen investerarbana genom att handla med valutor. Han satt minst sagt med mycket kunskaper kring nationers belägenhet och följderna därav. Detta hjälpte dock inte. Han lyckades inte särskilt väl med sina valutaspekulationer, trots sina kunskaper. Valutor är i längden ett noll-summespel och även om man i teorin är duktig på nationalekonomi och valutaeffekter så visade det sig inte vara så lätt i praktiken. Världen, ekonomier och valutor verkade reagera på saker som ofta stod utom kontroll och svårt att förutspå när det handlar om att spekulera i valutor för den enskilde investeraren.

Nästa fas i Keynes "resa" var att utnyttja sina kunskaper i makroekonomi. Genom sina kunskaper i hur kriser kommer till och kan motverkas, kunskaper i olika länders ekonomier, förutsättningar et.c. skulle det kunna vara möjligt att utnyttja detta till att göra kloka investeringar. Trodde han. Inte heller detta gav något vidare resultat. Det visade sig att dessa förhållande ganska lite hängde ihop med hur bra investeringar olika bolag var eller rättare sagt blev.

Keynes kom fram till att kunskaper i nationalekonomi och hur makroekonomin fungerar, insikt i komplicerade ekonomiska frågor m.m. har väldigt lite med att göra hur man lyckas som investerare av egna eller någon annans medel.

De goda resultaten Keynes trots allt fick kommer från hans sista 10 år av sitt liv. I mitten av 30-talet började han nämligen lägga om sin investeringsstrategi och det var då han för Kings College´s räkning lyckades femdubbla värdet på "The Chest".

Vad gjorde han för att nå sådana resultat?

Keynes började titta på de enskilda bolagen.

Han investerade i bolag vars balansräkningar var sunda och imponerade på honom och vars verksamhet han bedömde ha goda förutsättningar att kunna fortsätta leverera vinster. När han hittade sådana bolag investerade han en ansenlig stor del av portföljen i dem. Därtill var han förtjust i bolag som var "impopulära" p.g.a. kortsiktiga problem. De har ju en benägenhet att vara "billigare" då vilket naturligtvis ger bra hävstångseffekt på sikt.

Det tog Keynes nästan en livstid att komma fram till denna slutsats. Warren Buffett började enligt en liknande investeringsmodell tidigare i sitt liv (influerad av Graham, Keynes m.fl.). Hur gör du? Hur mycket låter du makro och valutor spela in i dina beslut?

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (39)

Taggar