Fantastiska Farbror Fri
Likes
308
Antal inlägg
1453
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed
5 oktober 2016

Vår balansräkning - styrkor och svagheter!

Efter att förra veckan ha avslöjat min inkompetens kring pension och att jag hittat cirka 850 000 kr som vi inte hade koll på så är det kanske intressant att uppdatera hur vår balansräkning  ser ut. Har också tittat på styrkor och svagheter i denna. 

På tillgångssidan (diagram till vänster ovan) har vi i huvudsak tre typer att tillgångar, det är pension (blått) och bostad (gult) (som kan summeras som "bundet kapital")  och fritt kapital (grönt), det senare är det som presenteras ovan under fliken "våra aktier" och består av aktier, kontosparande och pengar investerade hos Lendify

På den andra sidan i balansräkningen har vi eget kapital och skulder. Vi har lite studielån kvar som vi betalar enligt plan (ej snabbare på grund av de attraktiva lånevillkoren) och så har vi ett lån på bostaden motsvarande knappt 30% av bostadens värde. 

Så vad är styrkan och svagheten i detta: 

Styrkor

  • Vi har har ett sammanlagt eget kapital på drygt 6 MSEK vilket är få förunnat
  • Vi har ett starkt sparande till pension
  • Vi äger ett eget kostnadseffektivt boende
  • Vi har låg skuldsättning med attraktiva villkor (Bolån och Studielån) 
  • Vi har möjlighet att skapa avkastnig även på boendet genom uthyrning av stuga

Svagheter

  • Vi har mycket kapital som är bundet i boende och pension 
  • Vi har inte full frihet i placeringen av pensionskapitalet
  • Vi har endast 25% av vårt kapital är tillgängligt för använding de närmaste 15 åren (boendet behövs (minst) så länge barnen bor hemma och pensionen är bunden till 55 års ålder eller senare beroende på olika avtal)
  • Vi har fortfarande skulder om än låga

Hur kunde det bli så här? Anledningen till att vi har så mycket pengar bundna är delvis att vi valt att köpa vårt boende vilket jag sammantaget tror är det bästa alternativet för oss. Vi har även mycket kapital bundet i pension. Detta beror delvis på att vi haft arbetsgivare som satt undan pengar men också att jag under några goda år inkomstmässigt valt att löneväxla för extra pension. Hade vi inte gjort detta hade vi haft ett mindre totalt kapital men ett större fritt kapital. 

Vad händer nu? Det närmaste året kommer huvuddelen av vårt sparande gå till fritt kapital. Frun tjänar inte över gränsen för statlig skatt och kommer därför inte att löneväxla och jag kommer nästa år att få ett avgångsvederlag som tillsammans med lite andra ersättningar kommer ge mig en god inkomst men inte heller den över gränsern för statlig skatt. Detta gör att vi kommer sluta göra extraavsättningar till pension och fokusera på fritt kapital. Allt annat lika (om börsen står stilla) skulle innebära att vårt fria egna kapital ökar kraftigt fram till och med nästa sommar.

Vad händer i framtiden? Från och med nästa sommar så planerar vi ju att leva på kapitalet och då blir det ju ett annat läge att fundera över uttag.  Troligen kommer vi fortsätta att ha en hyresintäkt från stugan, vi kommer fortsätta att ha lite sidoinkomster från olika verksamheter och möjligen kommer vi att ta mindre inhopp tillexempel som lärar vikarier eller liknande från och med 2018. Var för sig kommer troligen inkomsterna vara små men det stärker likväl tron på att vi klarar oss på det fria kapitalet fram till pensionskapitalet blir tillgängligt. En fördel är även under de kommande året att med små inkomster är också skatten låg vilket gör att en stor del av de inkomster vi får from olika källor faktiskt faller ner i våra egna fickor. 

Vad tycker du om vår situation...bra eller bajs? Hur ser din balansräkning ut? Varför gör den det och vilka styrkor och svagheter ser du i detta? 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)
Apr (9)

Taggar