Vägen till Frihet
Likes
160
Antal inlägg
227
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Nr 2 - Rapport Q4 och helår 2014 - Bonheur

I dagarna kom Bonheur med sin bokslutskommuniké avseende 2014 (http://mb.cision.com/Public/2031/9725975/898a649dfe0dd6cd.pdf) och med tanke på rådande omständigheter inom olje- och gasmarknaden får jag nog ändå säga att Bonheurs rapport var ok. Positiva valutaeffekter bidrog dock i hög grad varför det är lätt att bli lurad. Korrigerar vi för dem var året knappt godkänt. Utdelningen sänks från 7 NOK till 2,50 NOK per aktie.

Vi börjar med att ta en titt på Q4 jämfört med samma period föregående år:
- Intäkterna blev 3 465,6 MNOK (2739,9).
- EBITDA landade på 1 389,3 MNOK (879,6).
- Avskrivning/Impairment charges blev – 779,1 (-930,6).  
- Rörelseresultatet (EBIT) blev 610,2 MNOK (-51).
- Resultat före skatt (EBT) blev 555,5 MNOK (-72,8).
- Periodens resultat blev 380,9 MNOK (-94,2).
- Vinst per aktie blev 2,2 NOK (-4,7).

Som vi kan se så har det mesta siffermässigt gått åt rätt håll under Q4. Vid en första anblick verkar det ju väldigt trevligt, men man ska då vara medveten om att de totala intäkterna under Q4 2014 jämfört med samma period 2013 har påverkats i en ganska så hög grad positivt tack vare valutaeffekter. I rapporten anges följande:

- USD - NOK: +13,5 %
- GPB - NOK: +11 %
- EUR - NOK: +4 %

Utan att jag är helt säker kan vi nog anta att valutaeffekterna, sätt över hela året, är minst på den här nivån, men inte otänkbart ännu högre. Med tanke på detta blir siffrorna inte alls lika imponerande vid en korrigering. Det här är ju inget bolaget kan styra över själv, men man ska vara medveten om att det nästa gång lika gärna kan slå åt andra hållet och då blir det inte lika kul.

Låt oss titta på ett exempel för att förstå hur mycket valutaeffekten faktiskt slår. Affärsområdet Cruise, som jag antar har sina intäkter i GPB, hade intäkter 2014 om 1 655 MNOK. Det kan jämföras med 2013 då intäkterna uppgick till 1 470 MNOK. Om vi nu korrigerar för antagen valutaeffekt om 11 % så blir intäkterna istället c:a 1 473 MNOK vilket ger att tillväxten i princip blev noll. Hoppsan! 

En titt på respektive affärsområde (hela 2014) visar följande:

Offshore Drilling
Som väntat går det sämre för affärsområdet Offshore Drilling 2014 än jämfört med 2013 och det beror till beror till största del på stora av- och nedskrivningar. För mer information hänvisar jag till inläggen Rapport Q3 2014 – Kvaerner och Fred Olsen Energy samt Rapport Q4 2014 - Fred Olsen Energy och Kvaerner.

- Intäkterna blev 7 475 MNOK (7 022)
- EBITDA blev 3 284 MNOK (3 358)
- EBIT blev 933 MNOK (1 935)
- Nettoresultatet blev 796 MNOK (1 735)

Korrigerat för valutaeffekter lär omsättningen knappast ha ökat. Som bekant valde även FOE att inte ge någon utdelning vilket så klart påverkar Bonheur negativt.

Renewable Energy
Affärsområdet Renewable Energy påverkade koncernens resultat negativt. Bonheur anger i rapporten att produktionskapaciteten förvisso har ökat, men samtidigt har elpriserna varit lägre vilket påverkat negativt. På den positiva sidan finns valutaeffekten (GPB - NOK). Korrigerar vi för den effekten så är min uppskattning att de totala intäkterna faktiskt blev något lägre än 2013 eller möjligen landade på samma nivå.

- Intäkterna blev 812 MNOK (726)
- EBITDA blev 548 MNOK (522)
- EBIT blev 237 MNOK (280)
- Nettoresultatet blev -72 MNOK (367)

Ibland blir jag galet trött på Bonheurs rapporter! Varför har de gjort strukturen så rörig? Ibland känns det som att de vill göra det svårt att hänga med. Dessutom, viss information man förväntar sig ska finnas på ett visst ställe är inte med eller så kan den hittas på någon helt annan plats.

Ärligt talat förstår jag inte fullt ut varför nettoresultatet är så pass mycket lägre jämfört med 2013. Någon som kan täppa igen luckorna?

Shipping / Offshore Wind
Det här affärsområdet visar på fin tillväxt även med hänsyn taget till valutaeffekter. Bonheur anger att de högre intäkterna beror på högre nyttjande av "jack-up" fartyg för installation och även på en ökad aktivitet för Global Wind tjänster.
- Intäkterna blev 1 527 MNOK (1 017)
- EBITDA blev 459 MNOK (193)
- EBIT blev 326 MNOK (37)
- Nettoresultatet blev 107 MNOK (137)

Cruise
Som jag skrivit om tidigare i detta inlägg har inte affärsområdet Cruise vuxit speciellt mycket utan det är främst valutaeffekterna som hjälpt till att förbättra siffrorna. Dessutom har drivmedelspriserna varit lägre vilket också bidragit positivt. Antalet sålda passagerardagar är lägre och Bonheur skriver i rapporten att marknaden för kryssningar i UK fortsatt är svag även om de märkt en förbättring under det andra halvåret.

- Intäkterna blev 1 655 MNOK (1 470)
- EBITDA blev 146 MNOK (65)
- EBIT blev -39 MNOK (-613)
- Nettoresultatet blev -120 MNOK (-637)

Other investments
Det här ”affärsområdet” består i huvudsak av ägande i NHST Media Group där Bonheur (tillsammans med Ganger Rolf) numer äger 54 %. Utöver NHST äger också Bonheur 6,3 % av Koksa Eiendom AS (där Ganger Rolf äger ytterligare 6,3 %).
 
I rapporten går det att läsa att NHSTs EBITDA för Q4 blev 9 MNOK samt att Koksa i Q3 betalade utdelning till aktieägarna vilket innebar att Bonheur (och Ganger Rolf) fick 22 MNOK vardera.

Slutligen, den 16:e februari 2015 fick bolaget information om att Skattemyndigheten har synpunkter avseende den beskattningsbara inkomsten för dotterbolaget MOPU AS. De anser att skatten ska höjas med 102 MNOK och Bonheur överväger att överklaga beslutet. Slutligen meddelar de att eventuella redovisningseffekter på grund av detta kommer att belasta 2014.

Vad är dina tankar om Bonheurs bokslutskommuniké?

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar