Vägen till Frihet
Likes
160
Antal inlägg
227
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Rapport Q2 2015 - Mekonomen

Idag var det dags för Mekonomens nytillträdda (sedan 15:e juni) VD och koncernchef Magnus Johansson att presentera rapporten avseende Q2. Efter att ha läst igenom rapporten skulle jag vilja summera den som stabil med ett flertal positiva inslag.


Försäljningstillväxten blev 10 %, rörelseresultatet har förbättrats till den högsta nivån för ett enskilt kvartal och samtliga koncernbolag visar ett förbättrat rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Samtidigt går det att läsa i VD-kommentaren att MECA:s exportaffär till Danmark har tyngt resultatet. Fortsatta utmaningar med exportaffären kombinerat med valutaeffekter förväntas ge en negativ inverkan på resultatet för Q3.

Det egna varumärket ProMeister utgör nu 12 % av reservdelsförsäljningen i koncernen vilket är positivt. VD säger också att stort fokus nu ligger på att kostnadseffektivisera verksamheten samtidigt som investeringar görs i infrastruktur och organisation. Ett område som Mekonomen ska satsa mer inom är e-handel där en ny koncerngemensam e-handelsplattform för B2B och B2C ska införas.

En titt på lite intressanta siffror avseende Q2 2015 jämfört med 2014:

 • Intäkterna ökade med 10 % och blev 1 527 MSEK (1 387).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 8 % och blev 197 MSEK (182). Marginalen uppgick till 13 % (13).
 • Resultatet per aktie blev 3,74 SEK (3,74).
 • Nettoskulden uppgick till 1 841 MSEK (1 848).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 137 MSEK (192).
 • Soliditeten uppgick till 38 % (39).
 • Antalet butiker i kedjorna uppgick vid perioden utgång till 351 (350) stycken, varav egna butiker 262 (252). Antalet anslutna verkstäder uppgick till 2 175 (2 353).


En titt på respektive koncernbolag visar att samtliga ökar omsättningen. Alla koncernbolag har dessutom förbättrat rörelseresultat:

MECA

 • Nettoomsättning: 473 MSEK (419)
 • Rörelseresultat (EBIT): 77 MSEK (72) 
 • EBIT-marginal: 16 % (17)

Mekonomen Nordic

 • Nettoomsättning: 761 MSEK (700)
 • Rörelseresultat (EBIT): 124 MSEK (104)
 • EBIT-marginal: 16 % (14) 

Sörensen og Balchen

 • Nettoomsättning: 201 MSEK (188)
 • Rörelseresultat (EBIT): 35 MSEK (34) 
 • EBIT-marginal: 17 % (18)

Resultatet per aktie för H1 uppgår nu till 6,59 kr där VPA korrigerats för resultatet från avvecklade verksamheter. Det kan jämföras med föregående års VPA som då uppgick till 4,82 kr. Mitt estimat avseende vinsten per aktie för helåret 2015 är att vi kommer att landa inom intervallet 10,50 - 11,50 kronor. Mitt ursprungliga investeringsantagande kring långsiktigt hållbar vinst ligger på 10,50 kronor per aktie och nu, efter avvecklingen av Danmark, hoppas och tror jag att Mekonomen förmår stabilisera sig kring den nivån.

Med en förväntad fortsatt försäljningstillväxt och än bättre kostnadseffektivitet ser jag dessutom goda möjligheter för bolaget att nå högre höjder än så på lite sikt. I nuläget ser jag dock ingen anledning till att ändra på denna parameter utan vill först se att bolaget klarar av att hålla sig kring den nivån.

Dina tankar om Mekonomen och delårsrapporten?

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar