Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
558
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Mer om Hexpol

Jag ställde för ett tag sedan Hexpol mot min s.k. checklista. Nu var det dags att pränta ner några av de tankar jag fått efter att ha studerat bolaget närmre.

Hexpol noterades 2008 genom avknoppning från Hexagon. Bedömningen var att verksamheten hade nått en sådan storlek så att den nu kunde växa och frodas bättre på egen hand. Redan då delade man upp verksamheten i två grenar, Compounding och Engineering.

Hexpol-aktien kostade motsvarande ca P/S 0,3 vilket får sägas vara extremt billigt för en rörelse som då uppvisade ca 10% i rörelsemarginaler. 2008 var m.a.o. ett helt annat noteringsklimat än dagens.

2008 var några av de största konkurrenterna på marknaden Excel Polymers och AirBoss i USA. Kraiburg i Tyskland.Hong Xing Castors i Kina samt delvis Trelleborg i Sverige.

Excel Polymers köptes av Hexpol 2010 för ca 212,5 milj usd på skuldfri basis. Då omsatte bolaget ca 350 milj usd årligen med ca 800 anställda. Hexpol omsatte 2009 ca 400 milj usd. Förvärvet av en av bolagets största konkurrenter gjorde att Hexpol blev en riktig stor aktör inom sin branch och med ett litet tilläggsförvärv till inräknat så fördubblades omsättning.

Hexpol hade en bruttomarginal på ca 18% och en rörelsemarginal på ca 10% 2010. Det är ungefär exakt detsamma som AirBoss i USA har idag. AirBoss omsätter ca 200 milj usd och har också delat upp sin verksamhet i Compounding och Enginered Products. Man är den näst största aktören på den amerikanska marknaden.

Tyska Kraiburg har förutom tillverkning i Tyskland även tillverkning i Österrike, Schweiz och Kina samt har ca 600 anställda.

Hong Xing Castors bildades 1988 och någon direkt finansiell information där ifrån är svårt att få fram.

Svenska Trelleborg är troligen välkänd för en svensk. Trelleborg har ju ofta ganska ok bruttomarginaler på mellan 20-30%. Även om rörelseresultatet kan svänga lite så ligger den som medel ofta runt ca 10% när man slätar ut variationen.

Intressantast att jämföra tycker jag Hexpol och AirBoss är. Där har de tre första kvartalen under 2016 bjudit båda på lägre försäljning. AirBoss med ca 10% mindre (i usd räknat) och Hexpol med ca 6% (i sek räknat). Hexpols relativa bättre siffror kan troligen inte förklaras av dollar-förstärkning då us dollarn kostade ca 8,50 sek både under 2015 som 2016. Både Hexpol som AirBosss har USA som viktig marknad, men Hexpol har möjligtvis en lite mer förvärvsdriven strategi som kan kompensera.

Lägre försäljningspriset anges som anledning till sämre försäljning. Priserna på ut-produkterna sägs bli lägre p.g.a. priskonkurrens då priset på råmaterial är lägre. Just nu har Hexpol en bruttomarginal på ca 24% och en rörelsemarginal på ca 18%. Det är högre än branschkollegan AirBoss och högre än det historiska snittet vars 10-åriga rörelsemarginal är på ca 13%.

Hexpols historiskt fina tillväxtssiffror anser jag i grunden bero på tre faktorer. Högre efterfrågan för branschen efter Finanskrisen, förvärv (varav viktiga i USA) samt marginalförbättringar.

Efterfrågan anser jag kommer variera efter konjunkturläget. Det är naturligt att bolag växer under goda år och hakar sig fram under svåra. Det som Hexpol dock gör väldigt rätt här (enligt mig) är att man slimmar inte sin balansräkning under de goda åren för att sedan möte de svåra med tunn balansräkning och inga reserver. Tvärt om. Hexpols finansiella ställning är, vad jag kan se, god.

Konjunkturläget och dess möjligheter är jag därför neutral till.

Vad det gäller förvärven så antar jag att bolaget kommer fortsätta med dessa. Om konjunkturen inte är någonting man kan styra så är förvärven i alla fall det. En god balansräkning möjliggör förvärv både under goda som dåliga år.

Jag ställer mig positiv till bolagets möjligheter att göra förvärv.

Kommer vi då till marginalförbättringar så anser jag att de inte kommer gå förbättra så mycket mer. De är redan på ganska höga nivåer. Kanske vi istället kan se lägre marginaler framöver? Marginaler som sjunker något mot det historiska snittet och branschkonkurrenterna. Även om bolagets egna mål är 17% och man just nu ligger över det så är det bäst att vara försiktigt skeptisk.

Jag är med andra ord negativ till hur marginalerna kan utvecklas framöver.

Här ligger också den stora risken i aktien. En sviktande försäljning i kombination med sjunkande marginaler skulle vara förödande för synen på bolaget och aktiens värdering. För bolagets del kanske det skulle vara av godo då man skulle kunna göra nya förvärv till billigare priser, men för aktien och den kortsiktiga aktiemarknaden skulle det inte se bra ut.

Sammantaget tycker jag Hexpol som bolag ser väldigt välskött ut och dess framtidsutsikter intressanta. Nuvarande värdering kan jag tycka anses som något ansträngd, men rimlig för en lite mindre inledande position. Dock så skulle bäst läge antagligen materialisera sig om ovanstående scenario materialisera sig. Då skulle man även ha tid att bygga upp en större position över tid. Jag gör ju sällan stora portföljavgörande förändringar utan plockar långsamt.

Hur ser du på Hexpols framtid?

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar