Aktieinkomster
Likes
797
Antal inlägg
1347
Följare
66
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
19 februari 2016

De svenska investmentbolagen, del 3: Vilka bolag ska man investera i?

Under de senaste dagarna har jag i två olika delar (två olika inlägg) kikat på det svenska investmentbolagen och lite kort sammanfattat deras verksamheter, innehav och strategier m.m. I de två delarna har jag kollat på Investor, Industrivärden, Kinnevik, Lundbergföretagen, Melker Schörling, Latour, Ratos, Öresund, Creades, Traction, Svolder, East Capital Explorer och Bure Equity och ni hittar den första delen här och den andra delen här. Nu tänkte jag kolla lite på vad som är viktigt att kika på när man ska välja vilka investmentbolag man ska investera i och det här blir alltså den tredje och den sista delen för den här gången.

 

Ett attraktivt alternativ:
Till att börja med vill jag återigen bara säga att jag i i princip alla fall skulle föredra att bygga upp en portfölj med bara investmentbolag istället för att sprida investeringarna i olika fonder. Via att välja några investmentbolag så kan man få en väldigt bra spridning, oftast bättre än de man får i olika fonder och dessutom får man ta del av en större del av avkastningen och utdelningar m.m. och så slipper man även de höga förvaltningsavgifterna från fonderna som i längden äter upp en väldigt stor del av avkastningen.

I videoklippet här nedanför kan ni klart och tydligt se hur fondavgifterna äter upp avkastningen i längden och det slipper man då helt om man istället satsar på att investera i investmentbolag.

 

 

Kolla på innehaven:     
En av de viktigaste detaljerna när det kommer till att välja vilka investmentbolag man ska investera i är självklart innehaven. Här finns det inget rätt eller fel utan det handlar om vad man själv är på jakt efter, vilken risk man vill ta och vad man vill exponera sig mot.

Det jag anser är viktigast att tänka på här är att man kollar ordentligt på de olika investmentbolagens innehav om man har tänkt att investera i flera stycken. Som ni säkert såg i genomgångarna så har vissa bolag ganska så liknande innehav och då kanske det är bättre att välja något annat så man får en så bra spridning som möjligt.

Innehaven hos investmentbolagen är alltså den viktigaste frågan här men svaren blir också personliga till 100 % och mitt tips är att ni klickar er in på bolagens hemsidor då man där hittar väldigt bra information om just innehaven m.m.

  

Ägarna är en viktig faktor:
En annan viktig faktor tycker jag är ägarna som står bakom respektive investmentbolag. I de flesta fall är det väldigt tydligt som t.ex. familjen Wallenberg i Investor, Melker Schörling i Melker Schörling, Mats Qviberg i Öresund och Sven Hagströmer Creades och så vidare. Här handlar det om personkemi och tidigare framgångar och den här faktorn är viktigare än vad man kan tro. Eftersom att det är den här personen eller personerna som direkt eller indirekt kommer förvalta dina investerade pengar så är det väldigt viktigt att man ”kommer överens”  med dessa personer för om man inte gör det är det som att investera i ett bolag som man inte tror på.

Många av de här personerna har även varit med under en väldigt lång tid och det är därför inte troligt att de kommer ändra på sig nu eller framöver. De har sin strategi och sitt tankesätt som de arbetar efter och gillar man inte det så är det lika bra att vända sig någon annanstans.   

 

Strategin och verksamheten:
De styrande personerna tar oss även in på själva strategin och verksamheten hos de olika investmentbolagen. När jag säger strategi så menar jag att om man är en långsiktig investerare så är det väldigt troligt att en långsiktig strategi hos investmentbolagen passar in bäst hos just en själv. Sedan får man även fråga sig själv om man vill ha aktivt ägande, det vill säga vill man att representanter från investmentbolagen ska gå in och styra och ställa i bolagen som de investerar i eller ska de få sköta verksamhet på egen hand? Svaret på den här frågan sammankopplas även med ovanstående stycke då det helt enkelt handlar om vad för kompetens investmentbolagets anställda sitter på.

Många investmentbolag har även andra verksamheter som t.ex. satsningar på riskkapital eller egna verksamheter inom industri m.m. och då är frågan om man även vill ha det eller om man bara vill komma åt rena investeringar i t.ex. olika börsbolag eller onoterade bolag.  

 

Avkastningen och finansiell data:    
Självklart är även den finansiella biten en väldigt viktig faktor i sådana här val och det som är viktigt att kolla på här är vilken avkastningen de har uppnått tidigare på sina investeringar för även om historiken inte säger någonting om framtiden så kan man få ett hum om vad de är kapabla till. Sedan är utdelningen även en viktig faktor och här kan man framförallt kolla på hur utdelningstillväxten har sett ut.

Sedan finns det även någonting som kallas för substansvärde och här pratar man ofta även om substansrabatten i investmentbolagen. Substansvärdet är summan av värdet på de tillgångar som det aktuella investmentbolaget har. Då är sedan substansrabatten skillnaden mellan det aktuella värdet på tillgångarna och värdet på investmentbolagets aktie. Det innebär alltså att man i vissa fall kan komma åt innehaven som kanske består av stora börsnoterade svenska bolag till ett lägre pris om man investerar vi ett investmentbolag.

Sedan kan investmentbolagen även handlas till en premie på börsen och då är situationen omvänd. Då tvingas man som investerare att betala ett högre pris för aktierna i investmentbolaget och det kan t.ex. beror på att man får betala för en hög kompetens och bra historik m.m.      

 

Sammanfattning:
Punkterna här nedanför tycker jag sammanfattar hur man ska gå tillväga när man ska välja investmentbolag väldigt bra. Det hela är egentligen inte speciellt svårt då man i princip kan använda sig av samma metoder som när man väljer fonder, det vill säga att man t.ex. kollar på innehaven och förvaltarna som i det här fallet är huvudägarna och så vidare.

 

 • En portfölj med några olika investmentbolag kommer med stor sannolikhet att slå en fondportfölj markant i längden.
   
 • Kolla noggrant på innehaven, är det mycket noterade bolag, onoterade bolag, små bolag eller stora bolag m.m. Gör upp en konkret plan gällande vad du är på jakt efter och se till att inte välja investmentbolag med för lika innehav.
   
 • Analysera ägarna är också en viktig detalj då man kan säga att det är dessa personer som kommer förvalta dina pengar framöver, precis som respektive fondförvaltare gör.  
   
 • Strategin och verksamheten är också väldigt viktig då det inte bra är innehaven i ett investmentbolagen som man investerar i. Man måste även gilla själva verksamheten och tillvägagångsätteten för annars är det som sagt som att investera i ett bolag vars verksamhet man inte tror på.
   
 • Avslutningsvis har vi då även den finansiella biten. Här anser jag att utdelningarna samt substansvärdet är de viktigaste faktorerna och gällande just utdelningarna så kan det även vara bra att kolla på hur de ser ut hos investmentbolagets innehav då det blir dessa som indirekt flödar vidare till dig som ägare.    

 

Fråga gärna:
Jag hoppas att den är genomgången i tre delar nu har gett er en väldigt bra koll på de svenska investmentbolagen samt på vad man ska tänka på när man ska välja vilka man ska investera i. Avslutningsvis tänkte även säga att ni jättegärna får slänga iväg en kommentar här nedanför med era kriterier och tankar när det kommer till investmentbolagen så kan jag försöka tipsa er om vilket bolag som eventuellt passar just dig, om ni nu skulle vilja det.

 

 

Ha nu en trevlig fredagslunch!
David 

18 februari 2016

De svenska investmentbolagen, del 2

 

Igår började jag att kolla på de svenska investmentbolagen och då kollade jag på Investor, Industrivärden, Kinnevik, Lundbergföretagen, Melker Schörling, Latour och Ratos. Ni hittar den första delen här och nu tänkte jag gå vidare och kolla på de resterande investmentbolagen på den svenska börsen.

 

Öresund:
Öresund är investmentbolaget där Mats Qviberg är huvudägare och fokus riktas till största del mot aktivt och långsiktigt ägande i börsnoterade bolag. Innehaven består idag av bland annat stora poster i Bilia, Fabege, Oriflame, SEB, MQ Holding, Svolder, Bulten och Scandi Standard m.fl. 

Sedan Mats Qviberg och Sven Hagströmer gick skilda vägar och då Öresund delades upp mellan de två finansmännen tycker jag att det nya Öresund har blivit mycket mer fokuserat och tagit en mer aktiv äganderoller och det gillar jag. I dagens läge erbjuder Öresund en direktavkastning på mellan 4-5 % till sina aktieägare.

 

Creades:
Investmentbolaget Creades är alltså Sven Hagströmers del av uppdelningen och innehaven här består idag av bland annat Avanza, Lindab, Carnegie, Transcom, Note, Acne Studios, Inet och Global Batterier. Även Creades satsar på långsiktigt och aktivt ägande i både noterade och onoterade bolag.  

Creades har ett lite större fokus mot onoterade bolag än vad Öresund har men Öresund är betydligt större rent innehavsmässigt. Creades erbjuder en motsvarande direktavkastning på ungefär 5 %.   

 

Traction:
Traction är ett investmentbolag som verkligen engagerar sig i bolagen som de investerar i via att på flera sätt vara aktiva i det operativa. Innehaven består idag av t.ex. BE Group, Hifab Group, OEM, Softronic och Drillcon men fokus riktas även mot onoterade bolag.

Tractions aktiva ägande liknar många gånger flera riskkapitalbolags men den stora skillnaden här är att Traction har en mer långsiktig strategi. Direktavkastningen i Traction ligger idag på ungefär 2 %.

 

Svolder:
Svolder fokuserar på små och medelstora bolag och oftast börsnoterade sådana. Innehaven består idag av bland annat Beijer Alma, Acando, Nolato, Saab och B&B Tools. Svolders strategi skiljer sig lite åt då de flera gånger kan vara ganska så kortsiktiga med sina investeringar men i de flesta fall är det lång sikt som gäller även för dem.  

Om man vill komma åt de lite mindre bolagen via en investering i ett investmentbolag så är Svolder ett intressant alternativ. Svolder har också en direktavkastning på ungefär 2 % i dagens läge.

 

East Capital Explorer:
East Capital Explorer är det investmentbolag som skiljer sig mest åt jämfört med de andra. De fokuserar nämligen på lite mindre östeuropeiska bolag med hög tillväxtpotential. Deras strategi kan många gånger likna ett riskkapitalbolags och därför skruvas både potentialen och risken upp markant.

Om man vill komma åt de lite mindre bolagen på den östeuropeiska marknaden så är det helt klart ett väldigt intressant alternativ. Då får man helt enkelt leva med den högre risken och dessutom mindre kontroll. East Capital Explorer erbjuder idag en direktavkastning på mellan 1-2 %.

 

Bure Equity:
Bure Equity satsar på långsiktigt och aktivt ägande i nordiska bolag och med en så diversifierad portfölj som möjligt. Innehaven består idag av bland annat Cavotec, Medcap, Mycronic, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Financial Services, Bure Growth, Investment AB Bure och Mercuri International.

Som ni kan se så fokuserar Bure Equity på lite mindre bolag, i alla fall om man jämför med de lite större investmentbolagen. Enligt mig finns styrkan hos Bure Equity i att de är engagerade till högsta grad i alla sina investering så om man vill ha en hög nivå av kontroll och insyn så är det här ett riktigt intressant alternativ. Bure Equity har idag en direktavkastning på mellan 1-2 %. 

 

 

Om ni nu läst både den första delen och den här andra delen så har ni nu en väldigt bra överblick över de svenska investmentbolagen. Som jag sa igår så är det många som är ganska så lika varandra men det finns ändå vissa som sticker ut en hel del. I den tredje och sista delen som kommer att komma ut runt lunch imorgon kommer jag att kika lite på vad man bör tänka på när man väljer investmentbolag att investera i och så vidare.

Det vore även väldigt roligt att höra vad ni tycker om de olika investmentbolagen på den svenska börsen?

 

David 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (7)

Taggar