Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
19 februari 2016

De svenska investmentbolagen, del 3: Vilka bolag ska man investera i?

Under de senaste dagarna har jag i två olika delar (två olika inlägg) kikat på det svenska investmentbolagen och lite kort sammanfattat deras verksamheter, innehav och strategier m.m. I de två delarna har jag kollat på Investor, Industrivärden, Kinnevik, Lundbergföretagen, Melker Schörling, Latour, Ratos, Öresund, Creades, Traction, Svolder, East Capital Explorer och Bure Equity och ni hittar den första delen här och den andra delen här. Nu tänkte jag kolla lite på vad som är viktigt att kika på när man ska välja vilka investmentbolag man ska investera i och det här blir alltså den tredje och den sista delen för den här gången.

 

Ett attraktivt alternativ:
Till att börja med vill jag återigen bara säga att jag i i princip alla fall skulle föredra att bygga upp en portfölj med bara investmentbolag istället för att sprida investeringarna i olika fonder. Via att välja några investmentbolag så kan man få en väldigt bra spridning, oftast bättre än de man får i olika fonder och dessutom får man ta del av en större del av avkastningen och utdelningar m.m. och så slipper man även de höga förvaltningsavgifterna från fonderna som i längden äter upp en väldigt stor del av avkastningen.

I videoklippet här nedanför kan ni klart och tydligt se hur fondavgifterna äter upp avkastningen i längden och det slipper man då helt om man istället satsar på att investera i investmentbolag.

 

 

Kolla på innehaven:     
En av de viktigaste detaljerna när det kommer till att välja vilka investmentbolag man ska investera i är självklart innehaven. Här finns det inget rätt eller fel utan det handlar om vad man själv är på jakt efter, vilken risk man vill ta och vad man vill exponera sig mot.

Det jag anser är viktigast att tänka på här är att man kollar ordentligt på de olika investmentbolagens innehav om man har tänkt att investera i flera stycken. Som ni säkert såg i genomgångarna så har vissa bolag ganska så liknande innehav och då kanske det är bättre att välja något annat så man får en så bra spridning som möjligt.

Innehaven hos investmentbolagen är alltså den viktigaste frågan här men svaren blir också personliga till 100 % och mitt tips är att ni klickar er in på bolagens hemsidor då man där hittar väldigt bra information om just innehaven m.m.

  

Ägarna är en viktig faktor:
En annan viktig faktor tycker jag är ägarna som står bakom respektive investmentbolag. I de flesta fall är det väldigt tydligt som t.ex. familjen Wallenberg i Investor, Melker Schörling i Melker Schörling, Mats Qviberg i Öresund och Sven Hagströmer Creades och så vidare. Här handlar det om personkemi och tidigare framgångar och den här faktorn är viktigare än vad man kan tro. Eftersom att det är den här personen eller personerna som direkt eller indirekt kommer förvalta dina investerade pengar så är det väldigt viktigt att man ”kommer överens”  med dessa personer för om man inte gör det är det som att investera i ett bolag som man inte tror på.

Många av de här personerna har även varit med under en väldigt lång tid och det är därför inte troligt att de kommer ändra på sig nu eller framöver. De har sin strategi och sitt tankesätt som de arbetar efter och gillar man inte det så är det lika bra att vända sig någon annanstans.   

 

Strategin och verksamheten:
De styrande personerna tar oss även in på själva strategin och verksamheten hos de olika investmentbolagen. När jag säger strategi så menar jag att om man är en långsiktig investerare så är det väldigt troligt att en långsiktig strategi hos investmentbolagen passar in bäst hos just en själv. Sedan får man även fråga sig själv om man vill ha aktivt ägande, det vill säga vill man att representanter från investmentbolagen ska gå in och styra och ställa i bolagen som de investerar i eller ska de få sköta verksamhet på egen hand? Svaret på den här frågan sammankopplas även med ovanstående stycke då det helt enkelt handlar om vad för kompetens investmentbolagets anställda sitter på.

Många investmentbolag har även andra verksamheter som t.ex. satsningar på riskkapital eller egna verksamheter inom industri m.m. och då är frågan om man även vill ha det eller om man bara vill komma åt rena investeringar i t.ex. olika börsbolag eller onoterade bolag.  

 

Avkastningen och finansiell data:    
Självklart är även den finansiella biten en väldigt viktig faktor i sådana här val och det som är viktigt att kolla på här är vilken avkastningen de har uppnått tidigare på sina investeringar för även om historiken inte säger någonting om framtiden så kan man få ett hum om vad de är kapabla till. Sedan är utdelningen även en viktig faktor och här kan man framförallt kolla på hur utdelningstillväxten har sett ut.

Sedan finns det även någonting som kallas för substansvärde och här pratar man ofta även om substansrabatten i investmentbolagen. Substansvärdet är summan av värdet på de tillgångar som det aktuella investmentbolaget har. Då är sedan substansrabatten skillnaden mellan det aktuella värdet på tillgångarna och värdet på investmentbolagets aktie. Det innebär alltså att man i vissa fall kan komma åt innehaven som kanske består av stora börsnoterade svenska bolag till ett lägre pris om man investerar vi ett investmentbolag.

Sedan kan investmentbolagen även handlas till en premie på börsen och då är situationen omvänd. Då tvingas man som investerare att betala ett högre pris för aktierna i investmentbolaget och det kan t.ex. beror på att man får betala för en hög kompetens och bra historik m.m.      

 

Sammanfattning:
Punkterna här nedanför tycker jag sammanfattar hur man ska gå tillväga när man ska välja investmentbolag väldigt bra. Det hela är egentligen inte speciellt svårt då man i princip kan använda sig av samma metoder som när man väljer fonder, det vill säga att man t.ex. kollar på innehaven och förvaltarna som i det här fallet är huvudägarna och så vidare.

 

 • En portfölj med några olika investmentbolag kommer med stor sannolikhet att slå en fondportfölj markant i längden.
   
 • Kolla noggrant på innehaven, är det mycket noterade bolag, onoterade bolag, små bolag eller stora bolag m.m. Gör upp en konkret plan gällande vad du är på jakt efter och se till att inte välja investmentbolag med för lika innehav.
   
 • Analysera ägarna är också en viktig detalj då man kan säga att det är dessa personer som kommer förvalta dina pengar framöver, precis som respektive fondförvaltare gör.  
   
 • Strategin och verksamheten är också väldigt viktig då det inte bra är innehaven i ett investmentbolagen som man investerar i. Man måste även gilla själva verksamheten och tillvägagångsätteten för annars är det som sagt som att investera i ett bolag vars verksamhet man inte tror på.
   
 • Avslutningsvis har vi då även den finansiella biten. Här anser jag att utdelningarna samt substansvärdet är de viktigaste faktorerna och gällande just utdelningarna så kan det även vara bra att kolla på hur de ser ut hos investmentbolagets innehav då det blir dessa som indirekt flödar vidare till dig som ägare.    

 

Fråga gärna:
Jag hoppas att den är genomgången i tre delar nu har gett er en väldigt bra koll på de svenska investmentbolagen samt på vad man ska tänka på när man ska välja vilka man ska investera i. Avslutningsvis tänkte även säga att ni jättegärna får slänga iväg en kommentar här nedanför med era kriterier och tankar när det kommer till investmentbolagen så kan jag försöka tipsa er om vilket bolag som eventuellt passar just dig, om ni nu skulle vilja det.

 

 

Ha nu en trevlig fredagslunch!
David 

17 februari 2016

Lunchanalys: De svenska investmentbolagen, del 1

Visste ni att det faktiskt finns över 10 olika investmentbolag noterade på den svenska börsen? Vissa har en ganska så liknande verksamhet men flera skiljer sig också åt gentemot de andra så hela den mixande kompotten är minst sagt väldigt intressant och blandad på många sätt.

Ur ett investeringsmässigt perspektiv tycker jag att många av investmentbolagen är helt fantastiska då man via enbart en investering får en väldigt bra spridning på sin portfölj m.m. Den spridningen kan många gånger jämföras med den som man får i olika fonder men i de flesta fall tycker jag att en direktinvestering i ett eller flera investmentbolag är ett överlägset alternativ. Därför tänkte jag nu i tre delar gå igenom de svenska investmentbolag och kolla lite på hur deras innehav ser ut och hur jag ser på dem i dagens läge m.m.

Den första delen som ni hittar här nedanför samt den andra delen kommer att innehålla de konkreta genomgångarna av investmentbolagen. Sedan i den tredje och den sista delen kommer jag att gå igenom vad man ska tänka på när man väljer investmentbolag att investera i samt vilket bolag som passar olika investerartyper o.s.v.   

 

Investor:
Investor är ett investmentbolag med huvudsakligt fokus på svenska storbolag men också på andra och mindre bolag och områden och det t.ex. via deras riskkapitalbolag EQT. Investor sitter idag på direkta eller indirekta innehav i t.ex. ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi, Wärtsilä, Mölnlycke Health Care, Permobil, Aleris, Grand Hotel, och Vectura m.m.  

Enligt mig så är Investor det självklara valet om man som investerare vill exponera sig mot både Sveriges storbolag samt mot lite mindre tillväxtbolag. Deras satsning på riskkapital har blivit ett av de mest framgångsrika bolagen i Europa och den ”lilla” extra touchen hos Investor gillar jag skarpt. Man får även en direktavkastning från de årliga utdelningarna på nästan 4 % vilket också känns väldigt attraktivt.   

 

Industrivärden:
Industrivärden är ett investmentbolag i Norden med ägande koncentrerat på nordiska börsbolag. Långsiktigt och aktivt ägande prioriteras och innehaven består bland annat av stora poster i Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, och ICA.

Industrivärden skiljer sig inte jättemycket från Investor, i alla fall inte om man kolla på kärninnehaven och kärnverksamheten. Om man i längden vill ha ett stabilt investmentbolag med en bra utdelning och inte någonting mer eller extra så tycker jag att Industrivärden är ett bra val. Bolaget kan fungera som en väldigt bra grund i en portfölj och direktavkastningen ligger idag på ungefär 3,50 %.   

 

Kinnevik:
Kinneviks innehav finns till största del inom kommunikation, e-handel, underhållning och finansiella tjänster. Innehaven består bland annat av stora poster i Millicom, Tele2, Zalando, Qliro Group, Avito, Rocket Internet, MTG, Black Earth Farming och Transcom m.fl.

Om man vill ha ett investmentbolag som inte riktar sig mot t.ex. industrin till största del så är Kinnevik helt klart ett intressant alternativ. Vill man ha en mer teknisk och innovativ exponering så är det helt klart Kinnevik som gäller men då måste man även acceptera att både risken och volatiliteten är högre. Kinneviks direktavkastning ligger också på ungefär 4 % per år.

 

Lundbergföretagen:
Lundbergföretagen liknar både Investor och Industrivärden på många sätt då de har stora innehav i t.ex. Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska och Sandvik. Den stora skillnaden med Lundbergföretagen är att ett stort fokus riktas mot fastigheter och det via deras onoterad bolag Fastighets AB L E Lundberg som sitter på över 150 fastigheter inom kontors- och butikslokaler samt även bostadslägenheter.

Lundbergföretagen är investmentbolag för de investerare som är intresserad av fastigheter men kanske inte enbart vill exponera sig mot fastighetsmarknaden via t.ex. en investering i ett fastighetsbolag. Via en investering i Lundbergföretagen får man både exponeringen mot fastigheter och mot några av Sveriges största börsbolag och det kan vara en perfekt grund i en portfölj. Lundbergföretagen direktavkastning är lite lägre och ligger på mellan 1-1,5 %.

 

Melker Schörling:
Melker Schörling är personen och investmentbolaget som gjort miljoner till miljarder via investeringar i både bolag på börsen och onoterade bolag. Portföljen består bland annat av Hexagon, Arhus Karlshamn, Securitas, Assa Abloy, Loomis och Hexpol.

Melker Schörling innehar en lite högre entreprenörsanda än många andra investmentbolag vilket har genererat en väldigt bra avkastning med tiden. Så om man vill bort lite från de största investmentbolagen och komma lite närmare hela bolaget så är Melker Schörling ett intressant alternativ. Entreprenörsanda påverkar dock direktavkastningen en aning då den idag ligger på lite mindre än 1 %.

 

Latour:
Latour liknar Melker Schörling på många sätt då de sitter på innehav i t.ex. Assa Abloy, Securitas, Sweco, Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Tomra och Troax. Det som skiljer Latour åt är dock deras egna verksamhet inom industri och handel via deras egna företagskoncern som bland annat består av Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock, Specma Group och Swegon.

Om man vill komma åt en familjekänsla och investera i en familjekoncern så är Latour det rätta valet. Här finns både en stor potential och en större risk i de övriga industri- och handelsverksamheten. Latour erbjuder idag sina ägare en direktavkastning på ungefär 2 %.     

 

Ratos:
Ratos är en udda fågel bland investmentbolagen då de helt fokuserar på aktivet ägande i onoterade bolag. Ratos liknar mer ett riskkapitalbolag och innehaven består idag av AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS.

För oss privatpersoner är det svårt att exponera oss mot riskkapitalbolag då vi helt enkelt har för lite pengar. Men via Ratos har vi en ganska så unik chans som jag tycker är väldigt intressant ur ett långsiktigt perspektiv. Direktavkastningen ser dessutom väldigt bra ut då den ligger på ungefär 7 %.

 

 

Här ovanför har ni alltså den första delen av genomgången och den andra delen med lika många till investmentbolag kommer imorgon vid lunchtid. Som ni kan se så är många av bolagen väldigt lika men samtidigt väldigt olika och att det antagligen finns något bolag för alla sorters investerare. Har ni någon favorit bland de svenska investmentbolagen?

 

Trevlig lunch!
David 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (5)

Taggar