Aktieinkomster
Likes
796
Antal inlägg
1346
Följare
65
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
12 februari

Minesto: Framtidens energibolag

Framtidens förnybara energialternativ är redan och här och har under de senaste tio åren utvecklat sig i en rasande fart men än finns fortfarande mycket att hämta, både rent prestandamässigt och ur ett investeringsmässigt perspektiv.

Ett bolag som jag har hållit koll på under ett par år nu är Minesto som via sina patenterade vattenkraftverk, Deep Green möjliggör energiutvinning ur havets vattenströmmar. Deep Greens konstruktion gör det möjligt att utnyttja långsamma strömmar, både tidvatten och andra havsströmmar.

Snabbfakta om Minesto:

  • Cirka 420 miljoner i börsvärde
  • Aktien handlas på First North Stockholm
  • Bolaget genomför nu nyemission på cirka 103 miljoner kronor
  • Minesto bedriver flera unika projekt inom förnybar energi

 

Innan ni läser intervjun här nedanför rekommenderar jag att ni kollar på informationsvideon om Minesto och deras Deep Green samt även läser intervjun med VD, Martin Edlund som TradeVenue genomförde här!

Mycket tas som ni kommer märka upp i videon samt i vd-intervjun men jag tänkte även gå in lite djupare på några detaljer här nedanför.
 

 

Patenterad teknik är nyckeln för investerare:

Ur ett investeringsmässigt perspektiv finns det idag väldigt många alternativ när man vill exponera sin portfölj mot framtidens energi och därför måste man bryta ner det ganska så rejält och verkligen ta fram de bolag med starkast case.

Ur Minestos perspektiv så sitter bolaget på patenterad teknik som öppnar upp för att utvinna energi ur havsströmmar vilket tidigare har visat sig vara ganska så komplicerat. Tekniken fungerar globalt och i olika miljöer och just den här aspekten är en av de absolut starkaste ur ett investeringsmässigt perspektiv.

Jämfört med sina konkurrenter som bygger stora, tunga och dyra konstruktioner så jobbar Minesto istället med små och lätta lösningar där alla led också blir billigare. Det här gör att affärsmodellen blir betydligt mer skalbar vilket också kommer vara viktigt när det kommer till att konkurrera på den globala energimarknaden.   

 

Rätt i tiden ur flera aspekter:

De flesta länder, regioner, organisationer och till och med företag har redan sedan länge både tydliga och hårda miljömål för framtiden. Det medför att marknaden för förnybar energi kommer att fortsätta växa markant under många, många år framöver och Minestos position på den marknaden frontas nu av några viktiga detaljer.

För det är inte vilken förnybar energikälla eller vilken underliggande teknik som helst som kommer kunna slå igenom. Men när det kommer till Minesto så är bolagets produkt och teknik den enda verifierade som lönsamt kan producera el av långsamma havsströmmar och just det sistnämnda utgör den största marknaden för den här typen av energikälla.

Kostnaderna för produkten och tekniken hålls också nere, både inom bolaget och ut till kund och det även när det gäller service och underhåll i längden. Även det här gör att Minesto kan erbjuda en betydligt mer attraktiv kalkyl till sina kunder än vad många andra större aktörer inom förnybar energi kan.

 

Mycket ska falla på plats:

Minesto är såklart fortfarande ett ugnt bolag om man jämför med många andra inom branschen och även om produkten och tekniken på allvar börjar fall på plats så är det fortfarande mycket som ska klaffa och det framförallt kanske gällande försäljning och marknadsföring på en global nivå.

Men mycket finns som sagt redan i Minesto som case och det är intressant att se att bolaget nu genomför en nyemission (läs allt om den här) på lite mer än 100 miljoner kronor. Pengarna ska ju då användas till en global expansion och jag tycker att det mycket väl kan vara intressant att ta en position i bolaget nu i dagens läge.

 

Vad tycker ni om Minesto?

David   

29 juni 2016

Analys: SolTech Energy- Ett intressant case men riskerna finns

SolTech Energy utvecklar solenergisystem som är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg i glas och dessa fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet.

Senast idag fick SolTech en order på nästan 70 miljoner kronor (börsvärdet ligger på cirka 390 miljoner kronor) så mycket ser helt klart intressant ut och dessa faktorer samt även de risker som finns kikar jag på här nedanför.

 

Nytänkande och innovativt:

SolTech är helt klart ett väldigt nytänkande och innovativt företag som har potential att ta det här med solenergi till en helt ny nivå. Att integrera solenergisystem i fasader och tak hos olika byggnader istället för att installera externa och utanpåliggande system är helt klart framtiden och den stora frågan i det här fallet är om det är just det lilla svenska bolaget, SolTech som kommer leda den framfarten.   

Men även om alltifrån tankesättet, arbetssättet och visionerna inom bolaget är innovativa så handlar det i slutändan ändå om produkternas kvalité och potential på marknaden. Styrkan hos just SolTechs produkter ligger i att de passar för i princip alla typer av fastigheter, oavsett om det rör sig om hotell, hyreshus, skolor eller villor med mycket mera. Hela SolTechs grund kommer från forskning på Kungliga Tekniska Högskolan och det är en väldigt viktig detalj då SolTech därmed har forskning och utveckling enda in i benmärgen och det kommer vara extra viktigt med tiden då fokus även kommer behöva riktas mot att ha de mest effektiva produkterna och inte bara de mest användbara rent installations- och driftmässigt.

 

Helt rätt inför framtiden:

Som sagt så är SolTech helt klart ett bolag som ligger rätt i tiden och inte bara för att solenergi är en av framtidens stora energikällor utan också för att det egentligen är först nu som det på allvar börjar bli kommersialiserbart med solenergi. Många bolag har försökt att satsa tidigare men då har marknaden helt enkelt inte varit mogen. Men när de kommer till SolTech så ligger de väldigt bra till rent tidsmässigt och om SolTech kan hålla ut och fortsätta satsa under framförallt de kommande 5-10 åren kommer de helt klart ha chansen att bli en av de stora aktörerna inom sitt område som då är integrerade solenergisystem.

Kollar man på enbart marknaden för solenergisystem så räknar man grovt med att solenergi kommer vara den största energikällan i världen om cirka 30-40 år. Det är dock räknat med den tidigare och dagens utveckling och eftersom att både utvecklingen och tillväxten med stor sannolikhet kommer skalas upp markant för varje år som går så kan solenergi uppnå det betydligt tidigare, kanske till och med om drygt 20 år.

Bara den här marknadsfaktorn är såklart någonting som talar väldigt mycket för SolTech men man ska samtidigt inte sticka under stolen med att det är många företag som sysslar med solenergi och som vill ha sin del av marknadsandelarna och på den globala marknaden är SolTech än så länge en väldigt liten aktör men som sagt med stora visioner och framtidsplaner.

 

Satsning på rätt geografiska områden:

En detalj som dock talar för SolTech rent marknadsmässigt är deras satsningar rent geografiskt så här långt. Kina är idag det land där solenergi växer mest, snabbast och där det satsas mest på energiformen och det är också där SolTech riktar en stor del av sina satsningar nu.

Dessa satsningar sker via ett samriskbolag tillsammans med ett annat kinesiskt solenergiföretag och för SolTechs del är det helt klart Kina som är nyckeln till framgång. Eftersom att Kina är världens största marknad för solenergi så kommer man få ett enormt försprång på den övriga globala marknaden om man väl lyckas där.

Under de kommande åren är det alltså Kina som man måste hålla koll på när det gäller SolTech och även om dagens order på nästan 70 miljoner kronor från Kina är ett steg i rätt riktning så kommer det krävas mycket mer än så. Dessutom är den här ordern fördelad på 20 år, alltså 3,5 miljoner kronor om året så när man ser det ur det perspektivet har SolTech en lång väg kvar att gå, även om marknaden såklart gillar den här ordern och trycker upp bolagets aktie rejält idag.

Men om SolTech på allvar börjar ta sig högre och högre upp i Kina finns det även potential för att lite mindre beställningar till från t.ex. svenska fastighetsägare, villaägare och jordbrukare börjar rulla in per automatik och även om det är större försäljningar som kommer dra in de stora pengarna så kan man inte underskatta uppbyggandet av ett sådant lite mindre flöde då det i längden också kommer kunna dra upp volymerna rejält.

 

Hög risk:

Även om potentialen inom SolTech är ganska så genomgående, i alla fall på pappret och rent teoretiskt så bör det även understrykas att även riskerna är höga. Den största riskfaktorn i dagens läge är att SolTech är ett litet svenskt bolag som hela tiden måste ligga i framkant rent produkt- och teknikmässigt för att kunna konkurrera på den globala marknaden.

Även den hårda satsningen på Kina kan ganska så lätt börja röra sig i fel riktning då konkurrensen där är stenhård, både rent produktmässigt och prismässigt.

Kollar man på den finansiella biten så kan även det bli en kritisk faktor för SolTech då man som sagt hela tiden måste se till att ligga i framkant gällande utvecklingen och det kostar alltid en hel del pengar.     

 

En liten del av portföljen:   

Kollar man på risk/reward-profilen för SolTech så ser den ändå onekligen bra ut just nu. Den finansiella biten ser just nu nämligen ut att fungerar ganska så bra med hjälp av bland annat ett visst växande kassaflöde samt via en obligation som SolTech har ställt ut. Just för stunden säkrar det även utvecklingsbiten och gällande riskerna i Kina så är det helt enkelt någonting som man som investerare måste acceptera för det är just dessa satsningar som mer eller mindre gör SolTech och drar upp potentialen till de höga nivåer som faktiskt är aktuella idag och sådan marknadsrisk finns alltid när ett bolag satsar på nya marknader, både hos små och stora bolag.

Med en attraktiv potential och en risk/reward som känns kontrollerad är SolTech helt klart ett intressant tillväxtcase om man vill exponera sig mot ”den nya solenergimarkanden”, speciellt om man är villig att ta lite högre risk och då även komma åt en högre potential rent aktiemässigt än i de lite större och mer etablerade bolagen som på något sätt sysslar med solenergi.    

Jag anser dock att det finns två viktiga detaljer vid en investering i SolTech. Den första är att man är långsiktig och ger bolaget tid att växa och etablera sig. Den andra saken är att man enbart bör exponera en liten del av sin portfölj mot SolTech då bolaget som sagt är väldigt litet än så länge och att det finns en hel del konkreta risker. Avslutningsvis kan det även vara klokt att avvakta några veckor med en investering tills haussen kring den här nya ordern från Kina har lagt sig en aning och aktien antagligen har sjunkit ner till något lägre nivåer igen.

 

 

Trevlig onsdag!
David   

Taggar (blogg): 
7 april 2016

Kikar på ABB till utdelningsportföljen

Jag har tidigare pratat en hel del om att jag aktivt håller på att framtidssäkra min utdelningsportfölj och det bland annat via att exponera portföljen mot marknaden för förnybar energi. Just inom det området har jag bevakat det danska bolaget Vestas Wind Systems men nu under den senaste tiden har jag gått över mer och mer till att istället fokusera på ABB.

ABB är i grunden ett kraft- och automationsföretag som sysslar med komponenter för överföring och distribution av elektricitet, energieffektivisering, produkter för att skydda människor vid t.ex. elinstallationer m.m. samt då även att de nu för tiden hela tiden blir större och större inom förnybar energi. ABB har idag varit i energibranschen i ungefär 130 år och de har även ganska så tidigt varit tydliga med att det är just energieffektivisering som de kommer satsa på ur det långsiktiga perspektivet. Idag kommer över 50 % av bolagets intäkter från just sådan verksamhet och förnybar energi växer som sagt hela tiden inom ABB.

Istället för att investera i Vestas Wind Systems och enbart fokusera på vindkraft så är det mer troligt att jag satsar på e mer heltäckande investering inom förnybar energi och då med stor sannolikhet ABB som idag är verksamma inom just vindkraft, solenergi och en hel del andra områden som handlar om energieffektivisering. Jag har en del research kvar att göra när det kommer till ABB men just nu så är jag väldigt positiv och det till största del på grund av den bredare inriktningen mot energieffektivisering samt även för att utdelningsbiten och direktavkastningen ser bättre ut hos ABB och det är självklart en viktig detalj då innehavet då som sagt ska placeras i min utdelningsportfölj.

Oavsett om det blir att jag investerar i ABB, Vestas Wind Systems eller något annat bolag i slutändan så kommer jag efter det agerandet för stunden känna mig väldigt nöjd med min utdelningsportföljs struktur, upplägg och innehav m.m. vilket i sin tur kommer medföra att jag kommer satsa fullt på att öka på de nuvarande innehaven i portföljen framför att plocka in helt nya. Självklart kommer jag hålla ögonen öppna men eftersom att jag har relativt bra koll på många storbolag som skulle kunna passa i min utdelningsportfölj och eftersom att det inte direkt uppstår några nya sådana bolag på löpande band så tror jag inte att det kommer dyka upp något nytt bolag som jag vill plocka in till portföljen, i alla fall inte inom den närmsta tiden.  

 

Just nu lutar det alltså mot en investering i ABB för att exponera min utdelningsportfölj ännu mer mot förnybar energi och energieffektivisering m.m. Har ni några tankar och idéer gällande ABB eller har ni några andra bolagstips inom den här kategorin som är värda att kolla lite extra på?

 

 

Trevlig lunch!
David  

16 februari 2016

Olja och förnybar energi kan gå hand i hand

Jag har under en längre tid verkligen trott och spekulerat i att det är de stora oljebolagen som med tiden även kommer bli jättarna på marknaden för förnybar energi. Att oljejättarna börjar använda sina kassor till att mer på allvar investera i andra och då förnybara energialternativ har för mig alltid känts självklart och det är också en faktor som gjort att jag fortfarande tror på oljebolag ur ett långsiktigt perspektiv.

Nu kan vi eventuellt fått ett ordentligt startskott på den fronten du det norska oljebolaget Statoil idag meddelade att de har startat en riskkapitalfond som ska fokusera på investeringar inom just förnybar energi. Fonden ska till en början investera nästan 2 miljarder norska kronor vilket också medför att den blir en av de största fonderna i världen av den här typen och med fokus riktat mot just förnybar energi.

Många andra oljebolag har visserligen en del investeringar i förnybar energi men de är än så länge förhållandevis väldigt små och vi har inte fått det här tydliga startskottet som jag pratar om och som jag tror vi kommer få. När det väl sker tror jag att vi tydligt kommer få se att oljepengarna börjar flöda in i förnybar energi och att det på allvar blir en trend.

Jag har som sagt alltid trott att det är oljebolagen som kommer bli de stora spelarna även på den alternativa energimarknaden och av den anledningen har jag ändå varit ganska så avvaktande med att investera i förnybar energi. Jag tror att t.ex. mitt innehav i Exxon kommer göra det själv åt mig och kanske ser vi här och nu att Statoil börjar sätta den här trenden, eller vad tror ni om det?

 

David      

Taggar (blogg): 
4 april 2013

Nackdelen med vindkraft

Jag såg nyligen dokumentären Windfall som handlar om nackdelarna med vindkraft. Vad jag vet så är det den ända dokumentären som på allvar tar upp de nackdelar som faktiskt finns med vindkraft. Jag kan starkt rekommendera att ni ser den då ni antagligen kommer få en helt ny bild av vindkraften och kanske komma fram till att det inte är så bra och grönt som man tror.

Dokumentären handlar till största del om ett samhälle i USA som blev kontaktade av vindkraftsföretag och de beslutade att de skulle låta dem bygga ett flertal vindkraftverk på deras mark.

I början var många positiva till förslaget då de verkade vettigt att satsa på så kallad grön energi i deras samhälle. Men när vindkraftverken väl var byggda och igång så insåg de flesta vilket stort misstag de hade begått när de lät företagen att bygga vindkraftverken på deras mark.

Några av nackdelarna som i efterhand dök upp och som ingen hade nämnt var t.ex. att de låter högre än vad man tror när de placeras nära bostadsområden. När de byggs nära bostäder så resulterar det även i att vindkraftverken utger ganska kraftiga vibrationer som vi människor absolut märker av. Sedan i vissa fall kan det också hända att turbinen går sönder och läcker olja in till marken och i värsta fall att de börjar brinna och då finns det inte mycket man kan göra, för hur många städer eller samhällen har tillgång till att släcka bränder som äger rum över 120 meter uppe i luften på en stolpe?

Det finns en rad flera nackdelar med vindkraftverken men tillsammans så resulterar dessa nackdelar till att land och markvärdet på den aktuella platsen sjunker rejält och det blir inte längre något attraktivt ställe att bo på. Just den här faktorn att markvärdet sjunker kan man mycket väl känna igen från kärnkraften, den ända skillnaden är att vindkraftens energi och hur energi skapas är mycket renare och säkrare. Men ingen vill bo precis bredvid ett kärnkraftverk och när man väl upplevt hur ett vindkraftverk fungerar i verkligenheten så tror jag ingen vill bro bredvid ett eller flera sådana heller.

Resultatet av vindkraftens negativa sidor blir i längden att man blir tvungen att bygga dem i stora parker långt ifrån där människor lever och det krävs dessutom väldigt många vindkraftverk för att få fram en någorlunda stor mängd energi. Kommer då dessa vindkraftverk att kunna producera den energi som krävs för att bygga dem och framförallt för att bygga de långa kraftledningarna som kommer att behövas när vindkraftverken byggs mitt ute i ingen stans. Om en olycka sedan uppstår i något eller kanske hos flera av vindkraftverken som byggts långt ifrån bebyggligheten, vem ska då komma och släcka t.ex. de bränder som kan komma att uppstå och kommer vi människor att hinna dit i tid?

Jag personligen har tidigare överlag varit ganska så positiv till vindkraft både ute i samhället men också ur ett investeringsmässigt perspektiv men varit ifrågasättande till att enskilda vindkraftverk producerar så pass lite energi som de faktiskt gör. Men nu efter att ha sett den här dokumentären samt gjort vidare research så är jag inte lika längre lika positivt till vindkraft, varken för samhället eller rent investeringsmässigt.
Jag är övertygad om att så som vindkraftverken ser ut och fungerar idag så kommer de på ett eller ett annat sätt bli utkonkurrerade. Stora vindkraftsparker mitt ute i ingen stans kan säkert bli väldigt lönsamma för vissa investerare men i längden tror jag helt klart att andra bättre alternativ dyker upp eller att vindkraften genomgår någon stor förändring.

Nu när jag sett den här dokumentären och gjort mer och ordentlig research om vindkraft så är jag i dagens läge övertygad om att jag inte kommer investera direkt i vindkraft. Jag tycker att det finns en rad andra alternativa energi-investeringar som idag men även i längden är mycket mer intressant och givande.

David

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (6)

Taggar