Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Ekonomiblogg köpte: Ericsson

Antal aktier: 10 000 (totalt antal aktier efter köp: 10 000)
Pris: 44,55 SEK (GAV efter köp: 44,55 SEK)