Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
554
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Nederman vs Checklistan

Nederman levererar produkter och system inom miljöteknik. Främst inom luftfiltrering och återvinning. Man projekterar, installerar, driftsätter och ger service.

Nederman kan betecknas, och betecknar sig själva, som ett miljöteknikföretag.  Kunderna är en brett spektrum av industriella kunder. Allt ifrån metall- och träindustri till läkemedelsproduktion. Tillverkning och försäljning sker globalt.

Man delar in sin verksamhet i tre segment.

Produktförsäljning – Försäljning av standarprodukter och står för ca 40% av omsättningen.

Lösningar – Mer komplexa system och lösningar som är kundspecifika. Segmentet står för ca 45% av omsättningen.

Eftermarknad och service – Som det låter. Står för ca 15% av omsättningen.

Geografiskt så är Amerika och Europa de viktigaste marknaderna. Man expanderar även i Asien men rörelseresultatet där är inget att hurra för än. Miljöpolitik och regleringar har tydligen inte kommit lika långt i t.ex. Kina än som i Västvärlden. Just hårdare miljöregleringar är en sak som bolaget ofta lyfter fram gynnar dem. Tillväxten är dock god i APAC-regionen. Senaste kvartalet ökade orderingången med 18%.

Bolaget är tillväxtsorienterat då målet är att växa 8-10% i försäljning per år med en rörelsemarginal på ca 10%.

Nu till själva checklistan.

 

Storlek och notering

Nederman är  noterat på Stockholmsbörsens midcap.

Kriterium godkänt.

 

 

Ägare

Ägs till 30 % av Latour. Dock utgör Nederman bara en liten, liten andel av Latours portfölj.

Kriterium godkänt

 

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Senast var den på 5,50 kr/aktie. Utdelningen som medel hamnade på en femårsperiod på 4,50 kr/aktie. Under samma period var vinsten som medel 10,40 kr /aktie och uppskattat fritt kassaflöde ca 8,50 kr/aktie.

Kriterium godkänt.

 

 

Politisk risk

Bedömningsfråga. Man verkar i och för sig inte i huvudsak på marknader som känns särskilt politiskt känsliga å andra sidan så är ju affärsiden att sälja lösningar som skapar bättre miljö. Min erfarenhet är att bolag investerar inte i sådana lösningar annat än när de måste. Därav är de ju beroende av att regleringar och dylikt finns.  Ett beroende av miljölagstiftning m.a.o.

Enligt bolaget så är luftföroreningar näst största dödsorsaken (vid förtidig död) globalt sett. Bara rökning dödar fler människor. Även om det finns en del kortsiktig politisk risk så är min bedömning att den långsiktiga trenden ändock bör vara till favör för Nederman.

Jag friade Tomra på denna punkten och gör likaså med Nederman.

Kriterium godkänt.

 

 

Råvarurisk

Nej inte på det sätt som menas med kriteriumet.

Kriterium godkänt.

 

 

Innovativ produktutveckling

Nej affärsverksamheten hänger inte på lyckade produktlanseringar.

Kriterium godkänt.

 

 

Utdelningsstabilitet

Nej. 2009 blev det ingen utdelning alls. Den historiska stabiliteten finns ej.

Kriterium ej godkänt.

 

 

Balansräkningen

Q3 2017 låg soliditeten på 39%. Det egna kapitalet på 1 miljard kr. Långfristiga skulder på 0,8 miljarder kr. Totala skulder på 1,6 miljarder kr. Immateriella tillgångar på 0,8 miljarder kr. Den stora delen av den posten är goodwill p.g.a. förvärv.

Balansräkningen får godkänt. Den stora andelen immateriella tillgångar vs eget kapital hade kunnat föranleda en brasklapp då det är en bedömningsfråga från fall till fall då det ligger i det här häradet.

Det som gör att jag är positiv är balansräkningens utveckling. De senaste fem åren har skuldbördan minskat och kassareserver byggts upp. Sådant gillar jag att bolag gör under goda år. Det tyder på långsiktigt tänk. En kassa på ca 300 milj kr gör att det finns pengar över till förvärv.

Kriterium godkänt.

 

 

Avkastning på eget kapital

10-års snitt på ca 14% vilket betyder att man inte når upp till kriteriumet.

Kriterium ej godkänt

 

 

Tillväxt

Försäljning, utdelningar, vinster och det egna kapitalet har vuxit mellan 8-12% årligen i genomsnitt de senaste 10 åren. Som sagt ett tillväxtsbolag, hittills i alla fall.

Kriterium godkänt.

 

 

Ledningen

Jan Svensson som är VD i Latour är styrelseordförande i Nederman. Sven Kristensson är VD. Har inget att anmärka.

Kriterium godkänt.

 

 

Vinststabilitet

2009-2010 var riktigt tuffa år för Nederman (gick dock med vinst). Vinsten föll så pass så man klarar inte detta kriterium. Tydligen vill inte företag investera i miljöteknik under Finanskriser...

Rullande 12 månadersvinst är på på 14,90 kr/aktie. Rörelsemarginalen som 10-års medel är ca 7%. Har dock varierat kraftigt under åren.

Kriterium ej godkänt.

 

 

Rating

Nederman får betyget B ( 9 S-score).  Det svänger en hel del kring bolaget, men det ser också ut att kunna ha spännande framtidsutsikter. Enligt historiken så har man också lyckats ganska bra.  Ett bolag som tuffar på med ca 7% tillväxt per år är alltid intressant att följa närmare.

Nederman påverkas dels av den underliggande industriproduktionen globalt sett men också utav miljöregleringar. Båda dessa faktorer kan innebära viss risk, inte minst på kortare sikt, men ger ju också tillväxtspotential.

Fler tankar om Nederman?

 

 

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (2)

Taggar