Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
578
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
3 februari

Bokslutsrapport 2017 Hexpol

Nästa bokslutsrapport in för granskning är från ett annat fordonsrelaterat bolag, Hexpol. En stor del av Hexpols produktion handlar om att tillverka olika sorters plastdetaljer till fordonsindustrin (ca 40% av kunderna).

Hexpol har en förvärvsdriven strategi därav den fina tillväxten (ca 13 % försäljningstillväxt i snitt per år de senaste 10 åren). Min investeringstes från början var att Hexpol hade en väldigt stark balansräkning samtidigt som det mesta såg ut att gå åt rätt håll. Förra året skiftades en hel del av den stora kassan ut till aktieägarna (via en extrautdelning). Första halvåret av 2017 bjöd på valutamedvind, medan andra halvan verkade börja bjuda på valutamotvind. Hexpol har en stark exponering mot USA.

Så vad har hänt som helhet under 2017?

Försäljningen har ökat med 12 %, men rörelseresultatet ökade bara med 3 %. Marginalpress m.a.o.

Rörelsemarginalen landade på 16,2 % (17,7). Resultatet per aktie blev 4,44 kr/aktie (4,06) men då är ca 0,30 kr/aktie av dem en engångsvinst hänförlig till skattesänkningen i Trumpenomics USA. Så krasst sett så ökade visserligen försäljningen men egentligen inte vinsten. Prisspress verkar fortsätta i branschen. Därtill hänför man marginalpressen till att man får ut lägre marginaler ifrån, under året, förvärvade verksamheter.

Vid Q3 var soliditeten 60 %. Man har nu jobbat upp den till 68% (77). Detta årskifte har man ingen nettokassa utan det står ungefär plus, minus, noll. Nettokassan delades ju i princip ut förra året. Balansräkningen är dock långt ifrån dålig. Det finns utrymme för fortsatta förvärv i den.

En ordinarie utdelning om 1,95 kr/aktie föreslås (1,75).

Om nuvarande trend fortsätter med försäljningsökningar och marginalpress så kommer ju vinsten inte öka nämnvärt framöver. Risken är också att vi får en konjunkturdipp och då kan marginalerna sjunka kraftigt i Hexpol. I kombination med ett eventuellt försäljningstapp så finns det ju en påtaglig riskfaktor här. På plussidan ligger att bolag med starka balansräkningar (inte minst om de gillar att förvärva) kan komma ut än starkare efter dylika dippar.

Direktavkastningen lockar ju ej, men jag gillar att man bygger kassa. Hittar man inget grandiost att köpa (som förut) så har de delat ut den hellre än att köpa på sig något dyrt. Sunt tänkt av ledningen.

Jag har vad jag definerar som en mindre bevakningspost i bolaget och som det ser ut nu så får det nog förbli så ett tag till. Priset är inte jättelockande, men ej heller så avskräckande som det är på vissa andra verkstadsrelaterade bolag. PE 18,7 och EV/EBIT 14,4.  

 

Taggar (blogg): 
2 november 2017

Hexpol Q3 2017

Fortsätter med en titt på Hexpols senaste rapport.

För kvartalet så ökade försäljningen med 7%.

Tittar vi på året som hittills gått så är försäljningen upp 14%, men man får betänka förvärv då också.

De två första kvartalen så erbjöds lite valutamedvind medan detta, den tredje gav valutamotvind. (2/3 av försäljningen ligger i Amerika)

Försäljningen har varit fortsatt stark till fordonsrelaterade kunder (ca 40% av kunderna) men också god till verkstadskunder och andra.

Rullande rörelsemarginal ligger på 16,6%. Jag vidhåller min tidigare tes om att jag inte räknar med att marginalerna ska upp.

Ny VD är Mikael Fryklund. Mikael kommer från en tidigare bakgrund i Trelleborg och Bosch.

Det som jag gillar med Hexpol är/var den starka finansiella ställningen. Soliditeten är nu ”nere” på 60% (73). I våras gav man en rejäl extrautdelning (1,75 + 3 kr/aktie).

För ett år sedan var den totala skuldbördan 2,6 miljarder. Nu ligger den på 4,2 miljarder. Kassan ligger på ca 1 miljard kr och kassaflödesmässigt så är min bedömning att man drar in ungefär 1 miljard kr per år i ”fritt kassaflöde”.  1,5 miljarder är den redovisade vinsten.

Hexpol är en ”förvärvsmaskin” och den historiskt goda tillväxten beror på just förvärv. Kassaflödena är generellt goda men jag hade ändå egentligen önskat att den där extra utdelningen varit mindre och att bolaget självt hade hittat något mer att investera i. Nu hamnade dock pengarna i akteiägarnas ficka och förhoppningsvis har man gjort någonting klokt av dem.

Det man bör komma ihåg i bolag som Hexpol och liknande är att det kan, om konjunkturen svänger, svänga snabbt. Stora fasta kostnader äter snabbt upp intjäningsförmågan om försäljningen faller. Marginalerna faller då snabbt. 16% kan då snabbt förvandlas till 6%.

Jag skulle gärna se att man enbart höjer utdelningen väldigt modest till våren samt betar av skuld och bygger på pengahögen för eventuella förvärv. Sedan vet jag ju att det inte riktigt är tidens melodi.

PE-talet är ganska högt för Hexpol, ca 20. EV/EBIT på ca 15, men det är i och för sig också tidens nya normala.

Tankar och åsikter om Hexpol?

Taggar (blogg): 
19 augusti 2017

Billigaste bolagen på min bevakningslista

Jag har sedan länge haft en bevakningslista som jag utgår ifrån när jag väljer vilka köp (samt eventuella sälj) jag genomför. Bolag som jag tagit reda mer om och som hållt måttet rent kvalitetsmässigt hamnar på den och ges efter en del räknande och jämkande  ett ”värde” för att ha något att utgå ifrån beslutsmässigt.

Många fler, inte minst bloggare, använder en liknande metodik och även om den inte är perfekt så fyller den sin funktion.

Många stunder så är bolagen för ”dyra”. Blir lätt så när man i första hand siktar in sig på att köpa vissa kvaliteer. Det är först om man i det enskilda bolaget eller marknaden i stort ser mörka moln kring horisonten som priset kommer ner. Kurserna sjunker då och passerar eller närmar sig det uppskattade ”värdet”.

Det är då det enligt den här metodiken är dags att köpa.

Man behöver också väga in portföljexponering. Vissa bolag kanske man har sådant förtroende för att man kan tänka sig större exponering mot. Vissa önskar man mindre. Kanske beroende på vad man vet om dem eller beroende på vad man inte vet. Ett bolag man följ länge kanske man är tryggare med än ett man bara följt något år.

I min egen bevakningslista så rent ”värde-mässigt” så finns det bolag nu befinner sig i ”köp-läge”. Märk köp-läge, inte fynd-läge. Fynd-lägen är när de kommer en bit under det uppskattade ”värdet”.

De köpvärda när man stämmer av mitt ”värde” med den senaste priskorrektionen nedåt på börserna enligt min lista är Berskhire Hathaway, Hennes & Mauritz, Investor, Wal-Mart, Traction, Hexpol, Disney, Autoliv, Fortum och Yara.

Av dem så är jag sedan länge ägare och  ganska nöjd med min exponering i de flesta Berkshire, Hennes & Mauritz, Wal-Mart, Disney, Fortum och Yara.

Till synes återstår då Investor, Traction, Hexpol och Autoliv. Bolag som jag kan tänka mig få större exponering mot i portföljen eftersom den i nuläget är mindre än vad jag kan tänka mig.

Köpordrar har därför legat inne länge på dessa bolag men först nu börjar aktiveras. Köpordrar ligger inne på fler aktier än dessa fyra men deras kurser har ännu en bit kvar till ”köp-läge”.

Eftersom bevakningslista och köpordrar inte baseras på tekniska signaler behöver man inte sitta och ha koll på börskurserna dagligen, inte ens veckovis. Bevakningslistan och köpordrar sköts när man får tiden och lusten.

Vilka aktier är köpvärda enligt dig i nuläget och vad använder du för beslutsunderlag?

Taggar (blogg): 
29 juli 2017

Äntligen lite svalare?

Jag tyckte det nästan var lite för varmt och kvalmigt under semestertripparna.  Även om det är kul att se sig om så är det skönt att vara hemma i den svenska svalare sommaren. Som synes är jag långt ifrån en soldyrkare.

Samma sak med bad. Visst är det skönt att svalka sig i värmen då och då, men jag badar nog faktiskt hellre i en badtunna i lugnare omgivningar mitt i vintern än  vid en överbefolkad pool eller sandstrand. Vi är ju dock alla olika och så måste det ju få vara.

Något annat som kanske äntligen förhoppningsvis börjar svalna är börsklimatet. Det här året har varit si så där roligt för det har inte funnits så mycket som sett direkt köpvärt ut genom mina glasögon. Varit några kortare spekulativa köp och sälj (jag är ju inte mer än människa). Sedan tog jag en liten position i Hexpol på början av året samt så har det ökats i H&M.

Förutom det så när jag summerar så har jag varit nettosäljare under 2017. Det har skarvats lite här och där. Jag hoppas nu verkligen att de senaste dagarna är början på en lite större nedgående trend. Hexpol är till exempel ett bolag jag skulle vilja köpa mer i och ligger nu spannet för vad jag bedömer som köpvärt (men man vill ju alltid ha så billigt som möjligt).

Sedan finns ju även andra bolag som man kan hoppas på så som Indutrade, Investor, Latour, Traction m.fl. Ja vi får väl se vad som händer.

Vilka aktier ligger närmast till hands för dig att köpa för närvarande?

13 maj 2017

Hexpol Q1 2017

För ett tag sedan kom Hexpols kvartalsrapport. Siffrorna pekar som för många andra åt rätt håll. Ökad försäljning och ökade vinster. Rullande 12-månaders vinst ligger på 4,13 kr/aktie.

Man har gjort en del förvärv och soliditeten är fortsatt god. Hexpol har ju varit lite av en framgångsaga sedan avknoppningen från Hexagon. Nu har dock Melker Schörling p.g.a. sjukdom tvingats tacka nej till att fortsatt vara ordförande. Tidigare VD Georg Brunstam tar över den posten vilket troligen borgar för att den inslagna vägen fortsättes.

Försäljningstillväxten låg på 14% men rensar man för förvärv och valutaeffekter hamnar man på 5%. Priskonkurrens och höjda råvarupriser verkar pressa marginalerna något. Jag är fortsatt positiv till bolaget som sådant och möjligheterna till förvärv, men värderingen tycker jag indikerar att man redan prisar in att Hexpol ska gå fortsatt bra. Vilket i och för sig är fallet med många bolag just nu.

Såg att börsveckan lade en köp rek. på Hexpol, vilket jag i och för sig kan förstå på kortare sikt.  Hexpols mål och Börsveckan anser också att marginalerna bör kunna förbättras. Det är jag dock lite mer avvaktande till. I alla fall i ett flerårsperspektiv. Det är inget jag räknar med.

Vad är din syn på Hexpol?

Taggar (blogg): 
8 februari 2017

Bokslutsrapport 2016 Hexpol

Startade ju januari med att gå igenom Hexpol vs checklistan och avslutade månaden med lite djupare funderingar och slutsatsen "Sammantaget tycker jag Hexpol som bolag ser väldigt välskött ut och dess framtidsutsikter intressanta. Nuvarande värdering kan jag tycka anses som något ansträngd, men rimlig för en lite mindre inledande position."

Nu har bolaget avgett sin bokslutsrapport och den överaskade mig faktiskt lite. Hexpol aviserade nämligen en extrautdelning på 3 kr per aktie. Den ordinarie höjs till 1,75 kr/aktie (1,70) vilket var mer väntat.

Sista kvartalet 2016 var tydligen bolagets bästa någonsin. Försäljningen har ökat men priskonkurrensen är fortsatt stark. Vilket gör att bolagets höga marginaler imponerar än mer. 17,7% (17,5%) låg rörelsemarginalen på 2016. Jag har ju tidigare kommit fram till slutsatsen att jag tror det kommer vara svårt att få vinsttillväxt genom just marginalförbättringar. Förvärv och omsättningstillväxt ja, men just marginalerna tror jag blir svårt på sikt.

Som en reaktion på rapporten gick kursen upp. Vilket var synd. Jag hade hoppats på en fallande kurs för jag har bara tagit en liten position. Vi får se  om bättre köptillfälle ges under 2017.

 

 

Vinsten för 2016 landade i alla fall på 4,06 kr/aktie (4,05) vilket som synes ligger i nivå med förra årets. Om vi får rapporter om stora förvärv alternativt kraftig försäljningstillväxt så kan nog både vinst som aktiekurs fortsätta stiga, men börjar den ekonomiska motorn hacka så kan det fort gå nedåt också. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark vilket är något jag alltid gillar, oavsett upp eller nedgångar.

Taggar (blogg): 
29 januari 2017

Mer om Hexpol

Jag ställde för ett tag sedan Hexpol mot min s.k. checklista. Nu var det dags att pränta ner några av de tankar jag fått efter att ha studerat bolaget närmre.

Hexpol noterades 2008 genom avknoppning från Hexagon. Bedömningen var att verksamheten hade nått en sådan storlek så att den nu kunde växa och frodas bättre på egen hand. Redan då delade man upp verksamheten i två grenar, Compounding och Engineering.

Hexpol-aktien kostade motsvarande ca P/S 0,3 vilket får sägas vara extremt billigt för en rörelse som då uppvisade ca 10% i rörelsemarginaler. 2008 var m.a.o. ett helt annat noteringsklimat än dagens.

2008 var några av de största konkurrenterna på marknaden Excel Polymers och AirBoss i USA. Kraiburg i Tyskland.Hong Xing Castors i Kina samt delvis Trelleborg i Sverige.

Excel Polymers köptes av Hexpol 2010 för ca 212,5 milj usd på skuldfri basis. Då omsatte bolaget ca 350 milj usd årligen med ca 800 anställda. Hexpol omsatte 2009 ca 400 milj usd. Förvärvet av en av bolagets största konkurrenter gjorde att Hexpol blev en riktig stor aktör inom sin branch och med ett litet tilläggsförvärv till inräknat så fördubblades omsättning.

Hexpol hade en bruttomarginal på ca 18% och en rörelsemarginal på ca 10% 2010. Det är ungefär exakt detsamma som AirBoss i USA har idag. AirBoss omsätter ca 200 milj usd och har också delat upp sin verksamhet i Compounding och Enginered Products. Man är den näst största aktören på den amerikanska marknaden.

Tyska Kraiburg har förutom tillverkning i Tyskland även tillverkning i Österrike, Schweiz och Kina samt har ca 600 anställda.

Hong Xing Castors bildades 1988 och någon direkt finansiell information där ifrån är svårt att få fram.

Svenska Trelleborg är troligen välkänd för en svensk. Trelleborg har ju ofta ganska ok bruttomarginaler på mellan 20-30%. Även om rörelseresultatet kan svänga lite så ligger den som medel ofta runt ca 10% när man slätar ut variationen.

Intressantast att jämföra tycker jag Hexpol och AirBoss är. Där har de tre första kvartalen under 2016 bjudit båda på lägre försäljning. AirBoss med ca 10% mindre (i usd räknat) och Hexpol med ca 6% (i sek räknat). Hexpols relativa bättre siffror kan troligen inte förklaras av dollar-förstärkning då us dollarn kostade ca 8,50 sek både under 2015 som 2016. Både Hexpol som AirBosss har USA som viktig marknad, men Hexpol har möjligtvis en lite mer förvärvsdriven strategi som kan kompensera.

Lägre försäljningspriset anges som anledning till sämre försäljning. Priserna på ut-produkterna sägs bli lägre p.g.a. priskonkurrens då priset på råmaterial är lägre. Just nu har Hexpol en bruttomarginal på ca 24% och en rörelsemarginal på ca 18%. Det är högre än branschkollegan AirBoss och högre än det historiska snittet vars 10-åriga rörelsemarginal är på ca 13%.

Hexpols historiskt fina tillväxtssiffror anser jag i grunden bero på tre faktorer. Högre efterfrågan för branschen efter Finanskrisen, förvärv (varav viktiga i USA) samt marginalförbättringar.

Efterfrågan anser jag kommer variera efter konjunkturläget. Det är naturligt att bolag växer under goda år och hakar sig fram under svåra. Det som Hexpol dock gör väldigt rätt här (enligt mig) är att man slimmar inte sin balansräkning under de goda åren för att sedan möte de svåra med tunn balansräkning och inga reserver. Tvärt om. Hexpols finansiella ställning är, vad jag kan se, god.

Konjunkturläget och dess möjligheter är jag därför neutral till.

Vad det gäller förvärven så antar jag att bolaget kommer fortsätta med dessa. Om konjunkturen inte är någonting man kan styra så är förvärven i alla fall det. En god balansräkning möjliggör förvärv både under goda som dåliga år.

Jag ställer mig positiv till bolagets möjligheter att göra förvärv.

Kommer vi då till marginalförbättringar så anser jag att de inte kommer gå förbättra så mycket mer. De är redan på ganska höga nivåer. Kanske vi istället kan se lägre marginaler framöver? Marginaler som sjunker något mot det historiska snittet och branschkonkurrenterna. Även om bolagets egna mål är 17% och man just nu ligger över det så är det bäst att vara försiktigt skeptisk.

Jag är med andra ord negativ till hur marginalerna kan utvecklas framöver.

Här ligger också den stora risken i aktien. En sviktande försäljning i kombination med sjunkande marginaler skulle vara förödande för synen på bolaget och aktiens värdering. För bolagets del kanske det skulle vara av godo då man skulle kunna göra nya förvärv till billigare priser, men för aktien och den kortsiktiga aktiemarknaden skulle det inte se bra ut.

Sammantaget tycker jag Hexpol som bolag ser väldigt välskött ut och dess framtidsutsikter intressanta. Nuvarande värdering kan jag tycka anses som något ansträngd, men rimlig för en lite mindre inledande position. Dock så skulle bäst läge antagligen materialisera sig om ovanstående scenario materialisera sig. Då skulle man även ha tid att bygga upp en större position över tid. Jag gör ju sällan stora portföljavgörande förändringar utan plockar långsamt.

Hur ser du på Hexpols framtid?

Taggar (blogg): 
28 januari 2017

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering - Mature Investors I´d Like to Follow.  MIILF uppdateringarna synar en del exempel hur en del förvaltare agerat i köpsituationer. D.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Didner & Gerge

Q3 2016

H&M ca 250 kr

Autoliv ca 900 kr

Nordea ca 85 kr

Hexpol ca 77 kr

Indutrade ca 180 kr

Kopparbergs bryggeri ca 270 kr

Avanza ca 320 kr

Ansys ca 90 usd

 

Man skriver bl.a.

"Nordeas aktie har pressats då det finns oro för att banken har för lite eget kapital om det kommer nya tuffare regleringar. Värderingen är låg, men tyvärr har banken ett gediget internt jobb att göra, och det är svårt att se att vinsten ökar i närtid. Ett nytt innehav i fonden är Autoliv. Bolagets största konkurrent har stora problem och Autolivverkar kunna dra nytta av detta i införsäljningen av kommande bilmodeller vilket sannolikt kommer öka bolagets marknadsandelar."

 

Skagen Fonder

December 2016

Novo Nordisk ca 250 dkk

Adient ca 55 usd

 

Simon Blecher

December 2016

NCC ca 215 kr

Peab ca 70 kr

 

Blecher skriver bl.a.

"För pengarna köpte vi NCC och Peab då vår tro är att även svenska politiker tvingas satsa på infrastruktur och öka bostadsbyggandet ännu mera för att kunna nå målet om 700 000 nya bostäder om några år. Notera att både NCC och Peab är försiktigt värderade i förhållande till nuvarande vinstnivå, ger höga utdelningar och har gott om dolda tillgångar i sina balansräkningar i form av mark som är för lågt bokförd."

 

Odin Fonder

December 2016

Avanza ca 360 kr

Lundberg ca 540 kr

Securitas ca 140 kr

Hexagon  ca 325 kr

 

Man skriver bl.a.

"Avanza är ett kvalitetsbolag med stark företagskultur. Vi tror att den svenska sparmarknaden kommer fortsätta växa och att Avanza tar ytterligare marknadsandelar framöver."

 

Mina egna kommentarer

Lite udda kan jag tycka att Blecher gör ett makro-bet baserat på vad han tror svenska politiker ska besluta. Själva bolagen eller gissningen är kanske inte fel, men jag hade mer sett Blecher som en s.k. "bottom-up" investerare.

Avanza verkar vara nätmäklarfavoriten bland fondförvaltare. Dessutom verkar H&M ses i lite ljusare tongångar av Didner & Gerge än vad "Mr Market" och en del i bloggosfären gör. 

Har du några tankar om ovanstående bolag?

3 januari 2017

Hexpol vs Checklistan

Hexpol vs Checklistan

Hexpol håller på med polymer eller på ren svenska – gummi och plast.

 

 

Bolagets historia börjar redan 1893 med en gummifabrik i Gislaved. Nu har man långt ifrån bara en fabrik längre. Tvärt om, man är nu en global aktör. Man har två affärsområden. Compounding som i princip står för nästan all försäljning och Engineered Products. 

Bolagets kunder består av fordons- och verkstadsindustri, bygg- och energisektorn, medicinteknik m.fl. Beställningar kan till exempel gälla gummilister till fordon. Man har största delen av sin försäljning i Nordamerika (2/3). Med en stor del av sin försäljning i usd så har dollarförstärkningen bidragit till bättre rörelseresultatet 2015. En större efterfrågan på t.ex. fordon och en stärkt dollar har alltså varit mumma för bolaget.

Allt sedan bolaget knoppades av från Hexagon 2008 har man uppvisat en kraftig tillväxt samt en fördubbling av rörelsemarginalerna.

De fria kassaflödena är fina i relation till redovisade vinster då bolaget verkar ha låga capex-behov. Kassaflödet har huvudsakligen gått till förvärv, inte utdelningar.

Hexpols finansiella mål är att soliditeten ska uppgå till mer än 30%, att försäljningstillväxten över en konjunkturcykel ska vara mer än 10% och att rörelsemarginalen ska var över 17%.

 

Storlek och notering

Hexpol är noterat på largecap.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Melker Schörling är störste ägare med 46,6% av rösterna och 25,9% av kapitalet. Näst störste ägare är Didner & Gerge fonder.

Kriterium uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 1,70 kr/aktie.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Plast och gummi-produkter politiskt riskfyllt? Nej det bör det inte vara.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Tillverkningen är visserligen till stor del oljebaserad, men priser omförhandlas tydligen ganska ofta så prisfluktuationerna bör kunna pareras någorlunda. Det är i alla fall inte på den nivån så bolaget står och faller beroende på vad priset på olja är även om det kan påverka intjäningen något.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

FoU-kostnaderna är blygsamma. Produktutveckling sker i regel i samarbete med kunder då produktionen är väldigt kundstyrd.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Gett utdelningar sedan 2009 utan sänkning. Ser väldigt stabilt ut, men tyvärr är historiken för kort för att klara punkten. Om ett par år så…

 

 

Kriterium ej uppfyllt.

 

Balansräkningen

Kikar på Q3 2016 då soliditeten uppgick till 73%. Det egna kapitalet till 6.879 milj kr. Skulderna till 2.572 milj kr varav 278 milj var räntebärande. 4.417 milj kr bland tillgångarna hänförs till immateriella tillgångar. En stark balansräkning som också visar spår av förvärvsdriven tillväxt.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 10 års snitt på 20,2%.

Kriterium uppfyllt.

 

Tillväxt

Det här är (eller i alla fall har varit) ett tillväxtbolag. Vi pratar om så pass stora siffror så det bör inte kunna fortlöpa hur länge till som helst. Bolaget kvalar in baserat på sin historik.

Kriterium uppfyllt.

 

Ledningen

Tummen upp som brukligt är såvida inte någonting väldigt udda hittats.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Vinsten föll med mer än en tredjedel 2009 vilket diskvalificerar bolaget på denna punkt.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Ratingen blir ett A. Hexpol kvalar utan tveksamheter in i bevakningslistan och om historiken hade varit lite längre, hamnat högre upp också. Kassaflödena är riktigt fina och så även den historiska tillväxten. Dock bör man ha i åtanke att bolaget haft en hel del medvind samt i princip bara varit noterat i en tid av ekonomisk uppgång. Svårt att uttala sig om hur bolaget skulle klara några svåra år, men soliditeten är som sagt i alla fall väldigt god. Hexpol är ett bolag som p.g.a. påvisade kvaliteer efter genomgången kommer vara mycket intressant att följa. Hexpol hamnar högt upp på prio-listan att lära sig än mer om. Nämnas kan också att Hexpol står för ca 13% av tillgångarna i Melker Schörling där, om man vill, kan bli indirekt ägare.

 

*Bilder från Hexpol och Börsdata

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (16)

Taggar