Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
558
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
3 december 2017

Gillar du Latour?

Gillar du Latour och deras innehav?

2/3 av Latours innehav (värdemässigt sett) är börsnoterade. Det är alltså fullt möjligt att köpa många av innehaven direkt. Om man tycker dem vara välskötta och ok prissatta.

När Latour själva värderar sina onoterade innehav sätter de en EV/EBIT multipel på mellan 11-17. Vilket i medel innebär ca 14-15. En rimlig peng om det är framgångsrika och välskötta bolag kan jag tycka. Det är det ju i regel också då det gäller Latour.

Tittar man på både de noterade som onoterade innehaven och gör en mellan tummen och pekfingret värdering utifrån deras viktning så hamnar värderingen enligt min beräkning på ca EV/EBIT 18. Jag har då räknat med att de onoterade står för 1/3 av portföljen. Assa Abloy 1/3 och resten 1/3.

Q3 2017 rapporten angav ett substansvärde på 98 kr/aktie. Kanske tycker man att EV/EBIT 18 är något för dyrt? Man kan ju då försöka identifiera enskilda investeringskandidater i Latours portfölj.

Latours noterade innehav är elva stycken till antalet. Här nedan följer deras respektive värdering i EV/EBIT. Från billigast till dyrast.

Nobia 9,6

Nederman 12,1

Loomis 15,0

Securitas 15,3

Sweco 16,2

Tomra 20,1

Assa Abloy 20,7

Alimak 20,8

Troax 21,1

Fagerhult 21,7

HMS Network 28,9

Nobia uppvisar en negativ försäljningstillväxt över en 10-års period.

Nedermans försäljningstillväxt ligger på ca 11% årligen över en 10-års period. Loomis har ca 4% årligen, Securitas ca 6%, Sweco ca 10% och Tomra ca 9%.

Plockar vi då ut Nederman, Sweco och Tomra som historiskt visat sig kunna växa riktigt bra på sikt och tittar på vinsten på sista raden och PE-talet så ligger PE-talet nu på 15,8, 19,6 respektive 28,4.

Miljöteknikbolaget Nederman ser m.a.o. mest intressant ut och kommer bli nästa bolag som ställs mot min checklista.

Tankar om Latour och/eller deras innehav?

 

 

26 juni 2017

Roadtrip Norge

Dags för lite ledighet i veckan därav blir det en roadtrip i Norge med familjen och husbilen.

Norge är ju en av världens rikaste länder med olje- och naturgasutvinning som ryggrad i ekonomin. Den norska oljefonden är nästan ofattbar stor. Just nu fördelad på ca 65% aktier, 33% räntor och 2% onoterade fastighetsinvesteringar. Strategin är hyfsad enkel. 62,5% ska vara aktier och om det avviker mer än 4% ska portföljen viktas om genom köp och/eller sälj. Enkelt att följa.

De norska husmarknaden sägs ju varit het en längre tid . Dock verkar det komma tecken på att trenden vänt och att utbud börjar närma sig efterfrågan med flack prisutveckling som följd. Får se om vi kommer få se några tecken på detta.

Kikar vi på Norges OBX 25, med de 25 mest likvida aktierna i Norge så utgör fyra bolag över hälften av viktningen; Statoil, DNB, Telenor och Orkla. Olja, bank, telekom och livsmedelskonglomerat. Av de så är Orkla mest intressant för egen del.

Sedan finns även Tomra, Yara och XXL som jag också tycker är intressant att följa. Använder man sedan Börsdata för att screena på norska bolag så kommer t.ex. Leroy Seafood fram på en Graham-screening. Grieg Seafood och Leroy Seafood hamnar också ganska bra på en Magic Formula-screening. Lilla Namsos Trafikkselskap får full pott på F-score.  

Ja man kan förvänta sig både djupa dalar, höga berg som slingrande vägar i Norge.

Vilka norska aktier tycker du ser intressanta ut?

Taggar (blogg): 
17 mars 2017

Latour

Latour är investmentbolaget som rattas av Douglas. Gustaf Douglas med familj äger ca 80% av rösterna i detta bolag som fokuserar både på noterade som onoterade bolag.

De noterade bolagen består av Assa Abloy, Sweco, Fagerhult, Securitas, Tomra, Troax, HMS Networks, Loomis, Nederman och Nobia.

Eftersom dessa bolag är noterade så finns ju alltid Mr Markets uppfattning om "värde" att ta del utav. I sammanhanget finns en del bolag som jag själv tycker är intressanta (kanske inte pris-mässigt just i dagsläget men kvalite-mässigt) så som Assa Abloy och Tomra. Nämnas bör att Assa Abloy väger väldigt, väldigt tungt i Latours-portfölj, ca 1/3. Var efter Sweco, Fagerhult, Securitas och Tomra tillsammans väger ca 1/3.

Personligen anser jag att mycket som är noterat är "dyrt" i nuläget.  Vi står också mitt inne i en högkonjunktur utan dess like påeldade av låga räntor och ränteavdrag och alla möjliga billiga pengar. Jag tycker att bolagen som klump är väl värda exponering mot, men då ska man inte betala premium för dem utan eftersträva "rabatt"

Ett 70-tal onoterade och helägda industribolag organiseras också i grupperna Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon. De väger, inte riktigt, men nästan 1/3 (Ligger väl närmare 27% eller något liknande).

Tillsammans presterade grupperna en rörelsmarginal på ca 13% både 2016 som 2015. Omsättningstillväxten var 14% mellan åren varav ungefär hälften kommer sig av förvärv.

Man uppvisar alltså lönsamhet väl i nivå med, i mitt tycke, välskötta industribolag så som Beijer Alma och Indutrade, men med högre omsättningstillväxt.

När Latour värderar sina helägda rörelser så använder de sig av EV/EBIT. Man har ingen fast multipel utan ett spann, på f.n. 11-17. Därefter får man fram ett snittvärde. Jämför man med nämnda "välskötta" bolag ovan så har de EV/EBIT 17 respektive 19 i skrivande stund (Vilket jag tycker är "dyrt"). Om Latour får ett snitt på runt 14-15 i sin värdering av sina helägda rörelser så tycker jag det är mer rimligt. Det är ju en sådan "prissättning" jag gärna ser för att eventuellt köp ska vara intressant i nämnda bolag.

Personligen tycker jag alltså att dessa helägda bolag, som grupp, verkar väldigt välskötta och jag skulle mycket väl kunna tänka mig direktägande av dem om de vore börsnoterade. Dessutom så anser jag att Latours "prissättning" av dem är ok. Vilket medför att jag nödvändigtvis inte kräver "rabatt" på denna delen. Även om billigt alltid är att föredra framför ok.

Hur ser du på Latour och Latours innehav?

 

13 januari 2017

Tomra vs Checklistan

Norska Tomra tillverkar apparater för returglas, aluminiumburkar och PET-flaskor. Har du någon gång pantat så är chansen stor du råkat på en av Tomras apparater då de är störst i världen på returapparater.

 

 

Tomra delar upp sin verksamhet i två affärsområden - Collection Solutions och Sorting Solutions.

Collection står för ca 60% av omsättningen och 2/3 av vinsten. Collection är affärsområdet som innefattar returapparaterna. Drygt 70.000 returapparater har sålts av Tomra över årens lopp och förutom nyförsäljning så blir det även en del som ska bytas ut efter en viss tid vilket ger återkommande intäkter.

Sorting står för ca 40% av omsättningen och 1/3 av vinsten. Sorting är det nyaste affärssegmentet och också det som bolaget växt en hel del inom allt sedan 2004. Sorting inkluderar t.ex. sorteringsmaskiner för tvättad potatis eller sortering av grönsaker och frukter baserad på vikt m.m. Förutom inom livsmedelsindustrin så är sensorstyrd sortering även användbart inom återvinning och gruvindustrin.

 

Storlek och notering

Tomra är noterat på norska OB Match och har ett börsvärde på strax över 13 miljarder nok.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Latour är största ägare med 25,8% av aktierna. Känns tryggt.

Kriterium uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 1,75 nok/aktie. Bolaget har höjt utdelningen varje år de senaste 10 åren.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Man skulle kunna argumentera för att det politiska intresset för att gynna återvinning skulle minska framöver, men nej jag väljer nog vara naiv här. Det är hur man än vänder på det mycket resurseffektivare att återvinna en gammal aluminiumburk än att gräva upp bauxit, förädla och frakta runt halva jorden.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Man hjälper till att sortera material. Man är ej beroende av prissättningen av en enskild råvara för att tjäna pengar.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

Ständig produktutveckling pågår visserligen, men det är inte på den nivån att bolaget står och faller på huruvida nästa returapparat blir en hit eller ej.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Som en dröm. Stadigt stigande utdelningar under 10 års tid.

Kriterium uppfyllt.

 

Balansräkningen

Räntebärande skulder är på ca 980 milj nok (Q3 2016) medan det egna kapitalet ligger på 3925 milj. De totala skulderna är på 3280 milj nok.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 10 års snitt på 17,4% vilket är snäppet under kravnivån.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Tillväxt

Har man (minst) fördubblat utdelningar, vinst och det egna kapitalet på en 10 års period? Ja. Alla tre parametrarna.  

Kriterium uppfyllt.

 

Ledningen

Ingenting att klaga på.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Om det inte hade varit för ett hack i kurvan 2010 då vinsten gick från 1,79 nok/aktie till 0,49 nok/aktie så hade det sett väldigt bra ut även här. Nu ska man i rättvisans namn påpeka att bolaget som sådant faktiskt gick bra. Även kassaflödet var bra, men det som kom som smolk i bägaren var en kraftig bot från EU på 226 milj nok mot slutet av året. Så kan det gå när man är störst och starkast på gatan och anses otillbörligt ha motarbetat mindre konkurrerande aktörer.

Man kan argumentera för att detta är en slags politisk risk, men jag friade som bekant bolaget på den punkten ovan. Istället är jag inte förlåtande här då det fått resultatpåverkan.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Ratingen blir A och då ska man komma ihåg att på de två punkterna som bolaget diskvalificerade sig så var det delvis lite av gränsfall. ROE ligger som medel ej långt under 20% och 2010 då boten från EU kom får man hoppas var en engångshändelse. Man ska ju dock aldrig säga aldrig.

A-betyg är hur som helst ett fullgott betyg. Bolaget passar sig som långsiktigt innehav och för djupare studie. Frågan som också återstår är vad man eventuellt bör vara beredd att betala för aktier i bolaget. Äger man Latour är man redan delvis indirekt ägare.

Vad är din syn på bolaget?

 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar