Spartacus
Likes
162
Antal inlägg
645
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
16 oktober 2016

När man själv går bort

Ibland kan de vara bra att tänka lite kring sin egen bortgång. Inte ögonblicket i sig utan hur det ska bli efteråt.

Närståendes bortgång och dess efterspel brukar ju auktualisera frågan.  Kan man medan man själv lever tänka på saker som underlättar för de efterlevande?

Sorgen i sig kräver naturligtvis sin tid men det finns en del praktiska saker som man inte nödvändigtvis måste lämna i knäna hos efterlevande som redan känner sig i en utsatt situation och i obalans.

Det första många tänker på är säkert ett testamente.

I ett testamente kan man påverka hur tillgångar ska fördelas. Ett tydlig testamente kan underlätta, medan ett otydligt kan tvärtemot skapa konflikter och schismer. Man behöver inget testamente, för det finns en laga ordning att följa också utan det, men om man vill uppföra ett testamente så behöver det vara skriftligt, undertecknat samt bevittnat av två ojäviga vittnen. Man har rätt att ändra sitt testamente när man vill. Det är det senast upprättade testamentet som gäller.

Livförsäkringar kan man diskutera om man behöver eller ej.

En livförsäkring betalar ut en summa pengar vid dödsfall. I mitt tycke är en livförsäkring oftast viktigare ju yngre familj och ju yngre barn man har medan den minskar i "värde" ju äldre man blir och ju mer självständiga och självförsörjande ens barn blir. Viktigast är att täcka upp om man har en ung familj med yngre barn som är beroende av ens pengar för sin försörjning. Om barnen börjar bli utflygna, ens gemål tjänar pengar tillräckligt för att kunna försörja sig själv så blir ju en livförsäkring mest bara en extra "lyx".

Donera eller inte donera organ?

Organ och vävnader från en död männsika kan användas för att rädda andra människor. Huruvida man ställer sig positiv eller negativ till donation av organ är troligen olika, men om man kan tänka sig detta så kan man faktiskt registrera sig redan nu via Donationsregistret.

Önskningar inför begravningen kan underlätta för efterlevande. Dels blir det ett sätt att bearbeta sorgen för att man kan hjälpa till att utföra den avlidnes önskningar. Dels så kan det skapa mindre konflikter då "allt" inte behöver diskuteras utan det finns önskingar dokumenterade någonstans. Det kan handla om musikval, minnesord, gravsten, kista o.s.v. Detaljer som ändå måste fattas beslut om.

Tillgängliga lösenord för t.ex. digitala tjänster. All kvarlåtenskap finns i dagens samhälle inte längre i fysiskt format. En del ligger som troligen i t.ex. serverhallarna i Luleå . Det kan underlätta för anhöriga att ha möjligheten att på ett enkelt sätt avsluta Twitter, Facebook, Instagram konton m.m. så att det inte blir en jobbig process kring det också.

Slutligen en sista sak. Såvitt jag vet så finns det två saker som toppar bland de som närmar sig sluttampen av sitt leverna ibland önskar de gjort mer medan de kunde. Det är resor och spenderat tid med sina barn. Har du möjlighet att skapa reseupplevelser tillsammans med dina barn så är det då troligen mycket väl spenderad tid.

Har du någonting du skulle vilja lägga till man själv skulle kunna tänka på innan sitt frånfälle?

 

 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (49)

Taggar