Fantastiska Farbror Fri
Likes
308
Antal inlägg
1452
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed
7 oktober 2016

Fredagsfunderingen - Bokföring av boendekostnader...hur gör du?

Under cirka ett år hade två bostäder, då höll jag kostnaden för det "andra" huset som vi inte bodde i helt separat från vår vanliga ekonomi. Vi hade en hyresintäkt som i stort täckte de löpande kostnaderna vilket gjorde detta i slutändan till ett "nollsummespel" när året summerades. 

Nu har vi sålt vårt gamla hus och flyttat till det nya. Detta gör att vi får börja fundera på hur vi på bästa sätt reflekterar boendekostnaderna. Som jag pratat om i ett tidigare inlägg brukar vi använda oss av kontantmetoden vilket innebär att vi bokför kostnader när pengar lämnar kontot. Alltså om en större reparation behöver göras en specifik månad kommer kostnaden att hoppa upp just den månaden (alternativet till detta skulle vara att bygga upp någon form av reparationsfond och smeta ut dessa kostnader över tid). I övrigt har vi de vanliga kostnaderna för försäkring, el, vatten och avlopp, sophämtning med mera.

Vi har även en liten räntekostnad (ca 900 kr i månaden innan ränteavdrag) och en inkomst för uthyrning av en stuga på tomten på 3 000 kr i månaden inklusive el vatten etc. För närvarande bokför jag lånekostnaden och hyresintäkten i en egen kategori (finansnetto) tillsammans med utdelningar från aktier, intäktsräntor, CSN ränta med mera nedanför måndskostnaderna i vår månadsammanställning.

Min tanke är att räntekostnaden egentligen relaterar till min ovilja att sälja aktier och bli helt skuldfri, alltså kan delar av aktieutdelningarna matchas mot den kostnad som uppkommer för att behålla lånet. Hyresintäkten är också en form av (semi)passiv inkomst relaterad till det kapital som vi binder i vårt boende. 

Detta är inte en perfekt metod, man skulle kunna argumentera både för att vi överskattar och underskattar våra boendekostnader. Stugan förbrukar uppskattningsvis 30% av det  el och vatten som vi nu tar i vår löpande budget. Å andra sidan bortser vi ifrån räntekostnaden i vår boendekostnad vilken då är underskattad...men tar vi med den kanske vi istället skulle lägga in ett (positivt) netto mellan hyresintäkten och räntekostnaden...och i så fall överskattar vi kostnaderna som vi gör idag.   

Hur som helst tycker jag just nu att vår nuvarande metod är mest rättvisande, vi har de "aktiva" utgifterna och inkomsterna i den ordinarie månadsbudgeten och sen har vi passiva inkomster och finansiella utgifter i en egen kategori.

Hur gör ni med detta? Någon som har en liknande situation med uthyrning?

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)
Apr (9)

Taggar