Familjeinvesteraren
Likes
2
Antal inlägg
30
Följare
3
Medaljer
0
Om användaren
40-årig familjefar med tre barn och sambo.

RSS

RSS feed
8 november

Månadsrapport september och oktober

Uppföljningen per oktober visar att vi landade på en sparkvot på 54 % vilket får ses som bra. Anledningen till att vi klarar en så pass hög sparkvot beror på de strukturåtgärder vi vidtagit under året. Med strukturåtgärder menar jag förändringar gällande abbonemang, försäkringar, bankbyte osv. För både september och oktober har vi höga rörliga kostnader (ca 1 600 kr per månad) för alkohol samt "utemat", i oktober lyckades även sambon dra på oss onödiga kostnader pga. slarv - påminnelseavgifter samt missad uppsägning av ett abbonemang.  Vi har också lagt ca 3 000 kr på övriga kostnader vilket i huvudsak beror på att vi tapeterserat om. Trots dessa "åtaganden" så landar vi alltså på en sparkvot över 50 % och det känns ju riktigt bra, samtidigt som det visar på ytterligare potential.

Jag börjar redan nu blicka fram emot december då årets bonus ska trilla in - spännande att se vart vi landar någonstans! 

Taggar (blogg): 
25 september

Uppföljning av "sparad krona"

I juli i år gick jag igenom ett antal förändringar vi hade gjort i syfte att sänka våra kostnader - det gjorde att vi sänkte kostnaderna med 30 600 kr på årsbasis. Ni hittar inlägget här https://tradevenue.se/user/3963/s%C3%A5-h%C3%A4r-s%C3%A4nkte-vi-v%C3%A5r...

Jag tänkte att vi nu skulle följa upp detta och se resultatet tre månader senare. Kostnadsöversynen har renderat i följande:

- Uppsägning av VIAPLAY, kostnadsminskning 449 kr per månad dvs. 5 388 kr per år. Den här kostnadsbesparingen ser vi effekterna av sen någon månad tillbaka.

- Omförhandling BOXER, från 239 kr per månad till 119 kr dvs. en kostnadsminskning med 120 kr per månad vilket motsvarar 1 440 per år. Prisnedsättningen började gälla från dag 1, funderar på om jag redan nu under hösten ska ta ytterligare en kontakt för att se om de kan göra ytterligare något alternativt säga upp det. Kanalerna går ju att titta på över nätet.

- Uppsägning av C-MORE, kostnadsminskning 398 kr per månad dvs. 4 776 kr per år. Likadant här, uppsagt sedan någon månad tillbaka.

- Uppsägning av chess.com, kostnadsminskning 130 kr per månad dvs. 1 560 per år. Det här väl något jag trodde jag skulle sakna eftersom jag la en hel del tid på schackspelandet - dock inte, har fått mer tid över till annat. Positivt!

- Uppsägning Storytel, kostnadsminskning 169 kr per månad dvs. 2 028 kr per år. Här har vi löst det så att vi kört lite gratisvarianter i form av testperioder både på Storytel samt Nextory, har även nyttjat stadsbiblioteket. 

- Förhandling bolån, ej helt slutförd, men ytterligare en ränterabatt om 0,16%-enheter vilket ger 3 868 kr per år. Detta gäller från och med september. Andra positiva effekter av bankbytet att vi inte betalar någon avgift för bankkortet (det gjorde vi hos Handelsbanken) och betalar inte heller någon avgift vid köp av t.ex. flygresor över nätet (vilket vi gjorde hos Handelsbanken). Dvs. det är ytterligare några hundra kronor i besparing per år. 

- Uppsägning av medlemskap i LEDARNA, ger en kostnadsminskning på 298 kr per månad dvs. 3 576 kr per år. Sista avgiften betalas denna månad, upphörde per 1 september.

- Uppsägning av  medlemskap i Svenska kyrkan ger en kostnadsminskning med ca 8 000 kr per år. Det här gäller dock först från 2018 eftersom uppsägning av medlemsskap måste göras senast 1 november om det ska gälla från nästa år. (jag sa upp det i början av 2017). Här ser vi effekterna först nästa år.

 

Vi har hittat en del ytterligare besparingar som jag tänkte skriva om i nästa blogginlägg - skönt att se effekterna av ovantstående, det blir ytterligare påfyllnad i pengamaskinen.

Har ni fler tips? Kommentera gärna!

 

 

Taggar (blogg): 
25 september

Vår balansräkning - uppdatering per september

Igår var det dags för uppesittarkväll igen och idag har vi fyllt på med 28 100 kr i portföljerna. Det blev påfyllnad i Creades och Lundbergs och så tog vi in ett nytt bolag i portföljen, nämligen Skanska. Detta trots en vinstvarning från NCC, men Skanska har tappat ca 16 % hittills i år vilket gör att jag ser en viss potential framöver. Bolaget har en bra exponering mot USA, närmare 40 % av intäkterna kommer från "over there" och med tanke på de svårigheter som landat har haft och där det kommer behövas mycket återuppbyggnad av infrastruktur, bostäder m.m. så tror jag att Skanska ligger bra positionerat. Vi får se vad som händer!

Det sägs  att september är en "dålig" månad, dock inte i år - vi har haft en bra värdeökning och dessutom har vi ny all-time high när det gäller sparkvot - den landar in på 61,4 % i september.

Ni hittar vår balansräkning per augusti här; https://tradevenue.se/user/3963/v%C3%A5r-balansr%C3%A4kning-sista-augusti

I faktiska siffror ser balansräkningen ut såhär per september (har inte med amorteringen som görs nu på fredag):

VÅR BALANSRÄKNING
         
TILLGÅNGAR 5 145 098 kr   SKULDER 2 491 977 kr
         
Villa  3 400 000 kr   Stadshypotek  1 656 718 kr
Stuga  876 000 kr   Stadshypotek 457 817 kr
      Stadshypotek 294 000 kr
Avanza  223 734 kr   Studielån 83 442 kr
Avanza  129 674 kr      
LF BANK (VP) 133 604 kr      
SBAB 182 086 kr      
         
Buster Magnum 200 000 kr      
         
         
         
         
         
Nettovärde 2 653 121 kr

 

Portföljerna har ökat med 12,8 % under september och det gör också att nettovärdet har ökat med 2,1 %. Vi har nu ett totalt portföljvärde på 487 012 kr och där målsättningen var att innan året är slut passera 500 000 kr - det känns riktigt bra just nu med tre månader kvar. Målsättningen är 1 000 000 senast 2019-12-31.

Taggar (blogg): 
31 augusti

Vår balansräkning - per sista augusti

Då var det dags att följa upp hur balansräkningen har utvecklats under augusti. Tidigare inlägg per juli hittar ni här: https://www.tradevenue.se/user/3963/v%C3%A5r-balansr%C3%A4kning-juli

Nettoförmögenheten har ökat med 1,1 % under juli och vi når nästan 2,6 mkr och det är precis som tidigare utan hänsyn tagen till pensionerna. 

VÅR BALANSRÄKNING
         
TILLGÅNGAR 5 089 854 kr   SKULDER 2 491 977 kr
         
Villa  3 400 000 kr   Stadshypotek 1 656 718 kr
Stuga  876 000 kr   Stadshypotek 457 817 kr
      Stadshypotek 294 000 kr
Avanza  207 458 kr   Studielån 83 442 kr
Avanza  95 275 kr      
SHB (VP) 129 035 kr      
SBAB 182 086 kr      
         
Buster Magnum 200 000 kr      
         
         
         
         
         
Nettovärde 2 597 877 kr

Portföljvärdet har ökat med 6,7 % under månaden tack vare hög sparkvot och ytterligare köp. Vi har tagit in Creades och Lundbergs i portföljen samt fyllt på ytterligare i Investor och Kinnevik. Vi såg i början augusti att HM återhämtade sig men nu är aktien ånyo nere kring 200 kr. Jag är sugen på att fylla på ytterligare men jag känner att bolaget då skulle utgöra en alldeles för stor del av portföljen och det förbjuder "min investeringsfilosofi". 

Vi kommer forsätta fylla på i befintliga investeringar under resterande del av året. Blir eventuellt ytterligare något bolag vi plockar in. Vi fortsätter med månadsköpen som det ser ut nu, och har faktiskt inget emot om börsen fortsätter tappa en del i värde. Vi passerade nyligen 400 000 kr i portföljvärde och räknar med att passera 500 000 kr innan året är slut!

Taggar (blogg): 
5 augusti

Förhandlat bolåneräntorna - valet föll på LF Bank (0,80 i ränterabatt)

Vi har under flera års tid haft våra bolån via Handelsbanken och varit nöjda med den kontakt vi haft med banken, det mesta har varit väldigt enkelt och vi har fått bra service. Ränterabatten har förlängst utan några som helst konstigheter. Vi har haft våra bolån rörliga och haft en ränterabatt på 0,64 %.

Under första halvåret 2017 har jag sett över bolånen och jag tänkte redogöra för hur jag gjort. Det första jag gjorde var att jag skickade iväg ett mail till följande banker:

- Handelsbanken

- LF Bank

- Swedbank

- Nordea

- SEB

I mailet beskrev jag varför jag kontaktade banken samt att vi också kontaktade fler banker i syfte att få en så låg boränta som möljigt. Jag skrev också att jag hade för avsikt att boka ett personligt möte med de två banker som erbjöd de mest förmånliga räntenivåerna och att det därför var viktigt att de erbjöd så låga räntenivåer som möjligt redan från början. Jag redogjorde också för vår ekonomiska situationen samt vilken nuvarande ränterabatt vi hade. Detta för att spara tid för såväl oss som banken - tid är pengar! Jag fick följande respons:

- Nordea. Här hamnade jag i en mailväxling som slutade med att man från bankens sida sa att man inte hade möjlighet att komma med något erbjudande eftersom man var tvungen att boka ett personligt möte. Jag sa att detta inte var inte aktuellt förrän i steg 2. Banken tackade då för sig.

- Swedbank. Här dröjde svaret från banken flera dagar. Jag fick så småningom en återkoppling från tf. kontorschef med beskedet att de inte hade någon möjlighet att matcha vår nuvarande ränterabatt. Tack och hej även här således.

- SEB. Här slutade det med att jag bokade ett telefonmöte med banken och de skulle ringa upp mig kommande måndag kl 16.30 - döm om min förvåning när banken inte hörde av sig. Tack och hej även här.

- Handelsbanken. Blev uppringd av vår bankman som länge och väl redogjorde för att vi hade en väldigt bra ränterabatt idag och att han hade tänkt kontakta oss i syfte att faktiskt minska ränterabatten. När jag redogjort för att vi fått en bättre ränterabatt hos annan bank så fortsatte argumentationen om att de faktiskt måste tjäna pengar på oss och att i det fall vi skulle byta bank så fanns det inga garantier för att vi skulle få samma ränterabatt som vi hade idag om vi ville komma tillbaka till Handelsbanken. Det här telefonsamtalet gjorde mig både förbannad och besviken. Vi har i flera år varit nöjda  med Handelsbanken men detta samtal raserade det som hade byggts upp under flera år. 

- Vinnaren den här gången blev LF Bank! Ett trevligt bemötande, bästa rabatten, inget krångel! Här blev jag minst sagt förvånad, då jag tidigare fått en helt annan bild av banken när jag varit i kontakt med dom. Nu är önskemålet att de ser över sitt regelverk när det gäller belåning av skog! Vi har nu en ränterabatt på 0,8 %.

Min bedömning är att det är svårare att landa riktigt låga ränterabatter ju längre norrut du kommer, åtminstone är det min egna erfarenhet och jag ser det också när det gäller dvs. jämförelser där man ser hur de förhandlade räntorna ser ut på olika ställen i landet. Det finns säkerligen flera förklaringar på detta, en förklaring är ju säkerligen att belåningen är högre längre söderut p.g.a. bostadspriserna. Men det kanske är så att det inte är lika vanligt att man förhandlar sina bolåneräntor i lika hög utsträckning längre norrut. Vad säger ni? Vad är era egna erfarenheter om möjligheten att förhandla bolåneräntor?

Det här bytet har dragit ut på tiden p.g.a. av att vi haft semester samt att "vår banktjänsteman" på LF haft semester men nu är bytet avklarat. En annan glädjande nyhet var att vi slipper avgifter hos LF Bank på depåkontot, det har varit nästan 400 kr per år på Handelsbanken.

Jag behåller dock mitt innehav i Handelsbanknen tillsvidare...trots bemötandet! Men det finns en del att jobba på onekligen!

Taggar (blogg): 
4 augusti

Vår balansräkning - per juli

Jag tänkte att vi även skulle följa upp hur balansräkningen har utvecklats under juli. Tidigare inlägg per juni hittar ni här: http://www.tradevenue.se/user/3963/blog?blog_tag=Balansr%C3%A4kning

Nettoförmögenheten har ökat med 1,7 % under juli och börjar nu närma sig 2,6 mkr och det är precis som tidigare utan hänsyn tagen till pensionerna. Behöver ta tag i detta och även se över hur det ser ut mer i detalj men det får bli under hösten - kanske ett perfekt nöje en ensam hotellnatt någonstans i Sverige.

VÅR BALANSRÄKNING
         
TILLGÅNGAR 5 062 673 kr   SKULDER 2 493 736 kr
         
Villa 3 400 000 kr   Stadshypotek (Villa) 1 657 608 kr
Fritidshus 876 000 kr   Stadshypotek (Villa) 458 707 kr
      Stadshypotek (Fritidshus) 294 000 kr
Avanza (Portfölj 1) 192 473 kr   Studielån 83 421 kr
Avanza (Portfölj 2) 83 187 kr      
SHB (VP) 128 927 kr      
SBAB 182 086 kr      
         
Buster Magnum 200 000 kr      
         
         
         
         
         
Nettovärde 2 568 937 kr

 

Portföljvärdet har ökat med 11,3 % under månaden tack vare hög sparkvot och ytterligare köp. Vi har tagit in Storytel och Cloetta i portföljen, bägge med bra timing - framförallt köpet i Storytel var väldigt vältajmat, får tacka sambon för det. Nu i augusti har vi också sett att HM återhämtat sig vilket känns bra, hade som sagt gärna köpt på mig mer när aktien var nere kring 200 kr men jag kände att bolaget då skulle utgöra en alldeles för stor del av portföljen och det förbjuder "min investeringsfilosofi". 

Vi kommer nu under resterande delen av året fortsätta investera i de bolag vi har sedan tidigare, blir eventuellt ytterligare något bolag vi plockar in.

Taggar (blogg): 
3 augusti

Uppföljning juli

Det blev ett betydligt längre "uppehåll" här på bloggen än det var tänkt men av en god anledning, vi har njutit av vår frihet under semestern. Har haft några fantastiska veckor och nu kör jag själv sista veckan innan arbetet tar över igen. Sambon har jobbat sedan någon vecka tillbaka redan.

Jag tänkte köra igång med en uppföljning av juli och se hur  månaden gått utifrån att vi haft semester och varit hemma båda två.

I korthet summerar vi månaden enligt nedan:

Intäkter 64 523 kr

Kostnader 31 557 kr

Till portföljen 30 550 kr

Överskott 2 416 kr

Sparkvot (endast portfölj) 47,35 %

Sparkvot (inkl överskott) 51,09 %

Ytterligare en stark månad att lägga till protokollet, trots att vi haft semester. Sparkvoten kom in på 47,35 % om jag räknar det som vi fört till portföljerna och/eller till sparande.

Intäkter: Lönerna kom in på normala nivåer, inga större semestertillägg utan det kommer istället i augusti vilket gör att det blir en riktigt bra månad intäktsmässigt. Vi har dock lyckats sälja saker via Blocket för totalt 5 600 kr vilket gör att intäkterna är högre än vi budgeterat denna månad.

Kostnader: Mat och hushåll landade på 7 685 kronor vilket är högre än budget och det beror på att vi samtliga varit hemma hela månaden samt haft lite fler gäster över på besök samt fler grillkvällar och mer godsaker. Alkoholkontot landade på 1 017 kr vilket är högre än normalt, vi hade 0 kr i april och 481 kr i juni. Hälsokontot blev lägre än tidigare månader. Transportkostnaderna är lägre, självklart eftersom vi åkt mindre bil än när vi arbetare. Nöjeskostnaden blev rejält mycket högre, det landade in på 4 649 och där är den största utgiftsposten en flygresa som vi bjudit en av våra vänner på som blivit sjuk - redovisar den som nöje utifrån att hon besöker oss. Övrigt kontot är också större än normalt vilket också beror på semester. Jag tycker att det varit en bra månad och att vi landar in på en mycket bra sparkvot - vi ska dock se till att den blir ännu högre i augusti. 

Taggar (blogg): 
15 juli

Budget och uppföljning

Vad ger bäst effekt när det gäller att hålla nere kostnaderna? Det finns förespråkare som säger att det är viktigt att sätta upp en budget (jag är en av dom) medan andra säger att de struntar i budget och istället ser till att följa upp kostnaderna (jag är en av dom). Det bör ju rimligen ge vid handen att det således är bäst att göra både en budget och dessutom att följa upp sina faktiska kostnader. Det är ju ingen vits att sätta upp en budget om den inte följs upp. Det här ger dig ju ändå möjligheter att från en månad till en annan justera din budget, allteftersom du vidtagit åtgärder för att sänka dina kostnader. Det är ju en sak att göra en budget och sedan följa upp den varje månad men du behöver samtidigt sätta upp någon typ av ”action-plan” dvs. åtgärder för hur du ska klara din eller familjens budget. I annat fall så kommer du ändå dra över kostnaderna. Det vi gjorde var att göra en översiktlig bedömning av vilka av våra kostnadsposter vi har störst möjlighet att påverka och hur mycket vi kan sänka kostnaderna – vi började helt enkelt med de lågt hängande frukterna. Ni hittar dom inläggen här på bloggen.

Vår uppföljning per juli kommer om ca två veckor!

Trevlig sommar!

Taggar (blogg): 
12 juli

Recension - "Miljonär innan 30..."

Har nu läst boken "Så kan du också bli miljonär innan 30 och pensionär innan 40". Jag tycker boken är lättillgänglig och med det menar jag att den är både lättläst och att det tar inte lång stund att läsa den. Den är grundläggande och lämpar sig väl för din som funderar på att göra resan mot ekonomisk frihet alternativt vill lära sig lite mer om börsen.  För dig som vill dyka lite djupare rekommenderar jag författarens blogg istället. Jag tror också att syftet är att den ska kunna gå hem hos en bredare publik - som jag skrev igår så ska jag som sagt be sambon läsa boken och höra vad hon tycker om den, förhoppningsvis kan den både inspirera och engagera!

Det finns också en del saker som jag inte håller med om, där jag har helt andra preferenser än författaren. Kapitel 9 om pensioner är det jag tar till mig mest!

Taggar (blogg): 
11 juli

Sommarplågan ger oss 4 000 kr extra!

När vi letat i förråd och garage så har vi hittat en del saker som inte används. Vi har sålt för motsvarande 1 350 kr de senaste veckorna och för någon dag sedan blev det ytterligare 700 kr. Det är ju inte några stora belopp men så igår så lyckades jag sälja vår myggfångare vilket gjorde att det blev ytterligare 4 000 kr som trillade in på kontot. Myggfångaren har tjänat oss väl men förra året var den inte igång speciellt mycket och i år har vi inte ställt ut den överhuvudtaget. Jag trodde aldrig att vi skulle få 4 000 kr för den om än nypriset är 6 995 kr, till saken hör att vi dessutom fick köpa myggfångaren till ett riktigt bra pris tack vare sambons bror så det gör att vi får tillbaka de pengar som vi köpte den för. Känns extra glädjande eftersom jag tyckte att vi skulle lägga ut den för 3 500 kr men sambon gav sig inte och därför la vi ut den 4 000 kr. Det blir att lyssna på sambon framöver när det gäller försäljning av prylar.

Det här gör att vi nu har fått in 6 050 kr på lite drygt två veckor som istället för att ta plats i förråd och garage nu är pengar som är investerade och ser till att arbete för oss - härligt, härligt! Eftersom våra portföljer visat lite rött de senaste dagarna så känns det extra bra att kunna köpa på sig lite extra i våra befintliga innehav.

Nästa objekt till försäljning är en takbox, eller ska man ta och hyra ut den så den genererar lite passiva inkomster? Har sett att det är många som hyr ut dessa!

Vi har i samtliga fall använt oss av blocket.se. för de saker vi nu sålt. Vilka kanaler använder ni er av när ni säljer?

Taggar (blogg): 

Sidor