Vägen till Frihet
Likes
160
Antal inlägg
230
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed
30 april 2016

Rapport Q1 2016 - Protector Forsikring

Igår kom Protector Forsikring med delårsrapporten avseende det första kvartalet 2016. Rapporten var av blandad kompott med några plus och några minus, men tillväxten fortsätter i alla fall att imponera och extra kul är det att Protector nu har fått sin första kund i UK och faktiskt flera kunder i Finland. En annan positiv detalj är att Gross Expense Ratio blev låga 6,1 % (7,5).
 

Det finns dock ett flertal saker i rapporten som är mindre positiva. Den underliggande försäkringsverksamheten visar faktiskt ett svagare resultat nu än jämfört med samma kvartal 2015. Till stor del beror det svagare resultatet på att "Claims paid" fortsätter att öka. Protector förklarar det hela med att det handlar om engångshändelser eftersom man åkt på en liten snyting inom området "Change of Ownership". Som jag tidigare varit inne på är det här något som jag tänker hålla fortsatt noggrann koll på för det jag vill se är att själva försäkringsverksamheten ökar sin lönsamhet och inte tvärtom. Tillväxten som skapas måste också hamna på sista raden.

En annan mindre positiv del av rapporten har med avkastningen från investeringsportföljen att göra. Avkastningen blev till och med negativ det här kvartalet vilket givetvis slår riktigt hårt på resultatet och därmed också riskerar att påverka bolagets utdelningsförmåga. Att ROI från portföljen fluktuerar tillhör ju sakens natur så det är inget konstigt med det, men det påverkar alltså enormt mycket. Som jag tidigare sagt vid flera tillfällen bör man vara lite konservativ i sina beräkningar avseende intjäningsförmåga och alltså inte räkna med en allt för hög avkastning från investeringsportföljen. Över tid bör vi dock få se fin avkastning, men avkastningen kan och kommer variera kraftigt över tid.

Tittar vi då på lite siffror av intresse så växte Gross Written Premiums (GWP) med imponerande 26 % och uppgick till 1 912,2 MNOK (1 515,8). Net Combined Ratio steg däremot rejält och landade på 88,3 % vilket kan jämföras med 82,4 % samma kvartal 2015. Det tekniska resultatet, dvs resultatet före ökning/minskning från investeringsportföljen är med, sjönk och landade på 79,7 MNOK (90,8). Periodens resultat föll rejält och blev endast 9,7 MNOK vilket ska jämföras med samma period 2015 då resultatet var 160 MNOK. Det betyder självklart också att vinsten per aktie blev betydligt svagare, från 2,03 NOK Q1 - 2015 till svaga 0,19 NOK nu. Möjligheterna till att nå samma eller en högre VPA i år (5,48 NOK år 2015) blev därmed betydligt tuffare.

Låt oss då ta en titt på själva investeringsportföljen. Först och främst så fortsätter portföljen att växa rejält och uppgår per den sista mars 2016 till 7 160 MNOK. Det innebär alltså att den har vuxit med 21,6 % på ett år vilket inte är illa. Avkastningen från portföljen under Q1 var däremot mindre munter läsning. ROI blev negativ med 0,5% vilket innebär en förlust på 31,9 MNOK (122,2). Det är alltså en diff på hela 154,1 MNOK. I rapporten framgår det dock att ROI för året (per den 25:e april) är 2,5 % så april verkar alltså ha utvecklat sig betydligt trevligare.   

En kort kommentar om respektive marknad kan också vara på sin plats:
 
Norge
Hade ett riktigt tufft första kvartal där volymen var ner 2 %. Rörelseresultatet var negativt och landade på minus 38,9 MNOK (154,2). Några få vunna kontrakt, men också ett flertal förlorade. Det framgår också att det råder prispress inom kommunmarknaden och att Protector tappar marknadsandelar på grund av detta. "Gross Claims Ratio" uppgick till 104,6 % (86,6) Positivt är dock att inledningen på Q2 har varit stark så vi kommer förhoppningsvis att få se ett klart bättre Q2.

Vad gäller området överlåtelseförsäkring (Change of Ownership Insurance, COI) var det inte ett speciellt kul kvartal. Volymen var ner med 20 % med "highest claims ratio ever in quarter" och  "Reserve losses (one off) på 86 MNOK". Det framgår också att volymerna förväntas bli fortsatt låga under Q2. Flera åtgärder har vidtagits och om dessa kan du läsa om i presentationen, sidan 11,

Sverige
Fortsätter att imponera och visade en tillväxt på hela 66 % (53 % i SEK). Rörelseresultatet uppgick till 41,1 MNOK (42,1) Flera vunna kontrakt och inga förlorade. "Renewal Rate" var 106 % och en stark "Claims Ratio" som uppgick till 67,2 % (83,3).

Finland
Har nu etablerat kontor i Helsinki med 5 personer på plats. Fått in 8 stycken "public" och 3 "commercial" kunder vilket inte är illa. Protector skriver också att utsikterna ser fortsatt goda ut.

Danmark
Fortsätter att växa kraftigt med en imponerande tillväxt om 79 % (65 % i DKK). Rörelseresultatet uppgick till 43 MNOK (14,1). 6 vunna kontrakt och inga förlorade. "Renewal Rate" var 105 % och "Claims Ratio" uppgick till 78,6 % (76,2).

UK
Kontor i Manchester där det nu arbetar 9 personer. Första kunden på plats vilket är riktigt kul. Hög aktivitet nu för att få in fler kunder, knyta partners till sig osv. Det kommer bli riktigt kul att följa utvecklingen här framöver.

Sammanfattningsvis var det en rapport som innehöll både positivt och negativt. Jag tror definitivt på Protector och är långsiktig i mitt ägande. Det blir spännande att följa äventyret i UK som kan bli en riktig game changer om de lyckas. Det jag vill se här framöver är att själva försäkringsverksamheten ökar sin lönsamhet och inte som nu, minskar den. "Claims Paid" har de senaste kvartalen gått åt fel håll och jag hoppas inte att den utvecklingen är här för att stanna. 

Vad är dina tankar om Protectors rapport?

Taggar (forum): 
12 februari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - Protector Forsikring

Idag på morgonen vid c:a klockan 8 kom det norska försäkringsbolaget Protector med sin årsrapport. Genom samma länk når du även presentationen som är väl värd att kolla igenom.

Protector fortsätter att imponera på flera plan och överträffar (som vanligt) tidigare redovisade prognoser som senast i kvartal 3 var att resultat per aktie skulle bli 5,3 NOK (och i Q2 att det skulle bli 5,6 NOK). Jag trodde faktiskt att de skulle ha svårt att nå 5,3 NOK, men blev alltså överbevisad. Att så blev fallet beror dock på ett starkt ROI från investeringsportföljen, den underliggande verksamheten däremot visar faktiskt ett sämre resultat än 2014, se kommentar längre ner i inlägget.

Många saker pekar i rätt riktning för Protector. 2015 visar på fortsatt stark tillväxt och en vinst som är högre än någonsin. Utdelningen föreslås höjas med 12,5% till 2,25 NOK/aktie (2) vilket motsvarar en utdelningsnivå om ungefär 40% av vinsten. Bolagets policy säger att mellan 30-50% ska delas ut.
 


På minuskontot finns alltså att den underliggande försäkringsverksamhetens resultat är sämre än 2014. Det tekniska resultatet (dvs resultatet innan ökning/minskning från investeringsportföljen är med) uppgick till 275,9 MNOK vilket ska jämföras med 303,7 MNOK år 2014. En titt i resultatrapporten visar att den post som främst sticker ut är "Claims paid" som är mer än 33% högre 2015 än jämfört med 2014. Den här utvecklingen är nog bra att ha lite koll på framöver så att det inte visar sig vara en trend som är här för att stanna. Jag vill naturligtvis se att den underliggande verksamheten utvecklas positivt och på så sätt minskar beroendet till investeringsportföljen som av natur kommer vara mer volatil. 
  
Under 2015 växte Gross Written Premiums (GWP) med c:a 20% till 2 843,3 MNOK (2 374,5). Gross Cost Ratio fortsätter att vara låg och uppgick till 7,5% vilket är positivt. Net Combined Ratio uppgick till 88,7% att jämföra med 84,5% år 2014. Resultatet landar på 483 MNOK (358,8) vilket motsvarar en vinst per aktie om c:a 5,6 NOK. Bolaget har en Solvency Margin på 364% och står därmed riktigt starka.

Tar vi en titt på investeringsportföljen så har den genererat 5,2% ROI (5,3%) trots ett riktigt tufft Q3. Portföljen uppgår till 6 293 MNOK (4 894), dvs en tillväxt om 29%.

Kort kommentar om respektive marknad kan också vara på sin plats:

Norge
Visade under 2015 en tillväxt kring 7,5%. Renewal rate blev 91% att jämföra med 95% år 2014. För Q1 förväntas ingen tillväxt alls, Public sector förväntas få en negativ tillväxt och Commercial Sector en ensiffrig tillväxt. 

Sverige
Visade under 2015 en tillväxt på drygt 60% vilket är imponerande. Alla segmenten visar tillväxt och Protector är nu nummer 1 på kommunmarknaden där 190 av 290 kommuner har minst en produkt. Renewal rate blev 99%. För Q1 skriver bolaget att tillväxten förväntas fortsätta vara stark.

Det framgår också att den första finska kunden nu är på plats och att den första rekryteringen i Finland är klar. Förmodar att Finland framöver blir en egen marknad och högst tillfälligt hamnar under Sverige?   

Danmark
I Danmark var tillväxten hela 62% under 2015. Den kommersiella sektorn har vuxit med 70%. Renewal rate blev 93%. Net Combined Ratio blev dock 107,3% vilket förklaras av några större "claims". Även för Danmark förväntas den starka tillväxten att fortsätta under Q1 - 2016.

UK
Går enligt plan säger Protector. Det finns nu 6 anställda på plats. Den första kunden förväntas vara bärgad per den 1:a april 2016. Det här blir givetvis mycket intressant att följa. Redan vid nästa rapporteringstillfälle bör vi kunna få veta mycket mer.

Protectors guidning för 2016 är som följer:

 • Premium growth - 22% (20% år 2015)
 • Gross cost ratio - <7,5% (7,5% år 2015)
 • Net combined ratio - 90% (88,7% år 2015)

Protector kommer framöver inte att guida kring intäkter från investeringsportföljen.

Vad är dina tankar om Protectors rapport?

Taggar (forum): 
10 juli 2015

Rapport Q2 2015 - Protector Forsikring

Idag kom försäkringsbolaget Protector med sin rapport för Q2. Bolaget fortsätter sin imponerande tillväxt, men på minussidan finns det faktum att Cost Ration har ökat samt att investeringsportföljen gav en betydligt lägre avkastning jämfört med samma period föregående år. Rapporten tycker jag dock var helt ok då den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Rapporten visar dock, som jag tidigare skrivit om, att avkastningen från investeringsportföljen påverkar resultatet väldigt mycket och när det blir lite surare på börsen slår det ganska så hårt på resultatet.

Gross Written Premiums ökade med 17 % under Q2 jämfört med samma period föregående år, men samtidigt ökade Gross Cost Ratio till 6,7 % (6) vilket inte var lika positivt. Bolaget skriver i rapporten att det beror på satsningen på UK, höga säljkostnader i Sverige samt ett incitamentsprogram för ledare. Incitamentsprogrammet var tydligen kopplat till aktiekursen vilket har lett till extra höga kostnader nu i Q2. Jag hoppas att denna trend inte fortsätter, en nyckel för Protector är att ha en låg Cost Ratio varför jag som aktieägare inte vill se att den ökar utan snarare minskar framöver.

Investeringsportföljen avkastade 0,8 % (2,4) vilket innebär 48,7 MNOK att jämföra med 111,6 MNOK föregående år. Det är alltså betydligt lägre än föregående år vilket så klart påverkar resultatet ganska påtagligt. Om vi tittar på portföljen ser det ut som följer:

 • Hela portföljen har vid slutet av Q2 ett värde uppgående till 6 135 MNOK (4 764). Det innebär en tillväxt om totalt 29 %.
 • Equities (aktier förmodar jag) utgör 9,3 % av den totala portföljen. Ingen exponering mot olje- och gasindustrin. Allt placerat på den norska marknaden. Avkastningen under perioden blev 2,8 % att jämföra med 8,4 % föregående år.
 • Bonds utgör 90,7 % av portföljen varav merparten i fonder. Avkastningen under perioden blev 0,5 % att jämföra med 1,5 % föregående år.

 

Det här visar tydligt att man bör vara konservativ och inte räkna med en allt för hög avkastning från investeringsportföljen i sitt investeringsantagande.

Så hur går det då för respektive marknad?

Norge
Norge har endast vuxit med 2 % under kvartalet och inom den offentliga sektorn är tillväxten till och med negativ (-5 % pga att ett större kontrakt inte förnyades). Inom den kommersiella sektorn däremot har ett antal nya kontrakt vunnits. Renewal rate blev 93 % vilket innebär att den gått ner jämfört med Q2 - 2014 då den var 99 %. Tillväxtmöjligheterna verkar vara ytterst begränsade i Norge så här handlar det mer om att behålla den marknadsandel man redan har. Tillväxten måste helt enkelt komma ifrån andra marknader vilket ju också är fallet.

Sverige
Sverige fortsätter att växa riktigt bra med en tillväxt om hela 171 %. Flera riktigt stora och stora kontrakt har vunnits och renewal rate är 88 %. Bolaget skriver att de nu är nummer 2 inom kommunmarknaden i Sverige. Starten på Q3 har dessutom varit riktigt stark varför vi troligen kan förvänta oss fortsatt god tillväxt även nästa kvartal.

Danmark
Även Danmark visar på fin tillväxt under kvartalet. Tillväxten blev 45 %, men samtidigt säger bolaget att starten på Q3 inte har varit så stark, men troligen kan vi förvänta oss ok tillväxt även här.

Som bekant är Protector på väg in i UK också och det trevliga är att bolaget nu valt att redogöra lite mer ingående för hur planen ser ut och fortskrider (se slide 11-13 i rapporten). Sammanfattningsvis går det än så länge enligt plan och bolaget meddelar att rekryteringsarbetet nu är igång samt att de håller på att leta lämplig lokal. Det här ska bli mycket intressant att följa kommande kvartal tycker jag.    

En titt på några intressanta siffor för Q2 - 2015 jämfört med samma period 2014:

 • Gross Premiums Written blev 635,8 MNOK (542,2).
 • Combined Ratio Net blev 87 % (85,8 %).
 • ROI från investeringsportföljen blev 0,8 % (2,4).
 • Rörelseresultatet blev 118,4 MNOK (174,5).
 • Periodens resultat blev 102,4 MNOK (129,3).
 • Vinsten per aktie blev 1,1 NOK (1,7).

 

Vad gäller tidigare guidning (se inlägget Rapport Q1 2015 - Protector...) så ligger merparten kvar enligt tidigare lags prognos. Det som reviderats sedan sist är:

 • Intäkter från investeringsportföljen förväntas gå ner från tidigare guidning om 309 MNOK till 300 MNOK
 • Vinst per aktie förväntas gå ner från tidigare guidning om 5,9 NOK till 5,6 NOK.

 

När jag räknar på ovan estimat kommer jag fram till att c:a 3,6 NOK av förväntade 5,6 NOK ska komma från investeringsportföljen och resten ifrån försäkringsverksamheten. Skulle börsen bli än mer sur nu i höst ser jag det inte som osannolikt att även 300 MNOK i avkastning kan bli tufft att nå.

Om vi är lite mer defensiva än Protector själva så tror jag på en långsiktigt hållbar vinst per aktie om 4,2 NOK. Det är så klart betydligt lägre än årets förväntade VPA, men som jag poängterat tidigare har resultatet från investeringsportföljen en hög påverkan samtidigt som historiken för bolaget är kort. Nu ska Protector dessutom in i UK som är en erkänt svår marknad att lyckas på. Jag tror dock att Protector kommer att lyckas då de visat sin förmåga tidigare, men det här ökar ändå risken. Med tanke på detta (och trots att bolaget växer så det knakar) sätter jag ett rimligt P/E till 14. De ger att mitt köptak ligger kring 59 kronor. Lite defensivt kan tyckas, men riskerna finns där varför en konservativ hållning inte känns fel. 

Sammanfattningsvis var rapporten helt ok tycker jag. Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas fint, men jag hoppas dock i kommande rapporter få se en Cost Ratio som sjunker istället för ökar. Jag vill absolut inte se en trend åt fel håll här då låga kostnader och god kostnadskontroll är en av Protectors konkurrensfördelar. Framfarten i UK blir så klart mycket spännande att följa även om vi nog inte kommer få se om affären fungerar för än senare delen av 2016 (och då med små volymer). Lyckas de i UK har vi en helt ny spelplan framför oss eftersom UK-marknaden är gigantisk, det finns dock många hinder att ta sig över.

Tankar om Protector och rapporten för Q2? Tankar om expansionen till UK? Vad har du för köptak och varför?

Taggar (forum): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (6)

Taggar